Làm cách nào để tải ch play

Nếu bạn hoàn toàn không mở được ứng dụng Cửa hàng Play, hãy làm theo các bước trong bài viết khắc phục sự cố khi bạn không mở được ứng dụng Cửa hàng Play trên điện thoại.

Các bước khắc phục sự cố cơ bản

Kiểm tra để đảm bảo rằng bạn có đường kết nối dữ liệu di động hoặc Wi-Fi mạnh

 • Đảm bảo rằng bạn có đường kết nối Internet mạnh. 
 • Tốt nhất là bạn nên kết nối với mạng Wi-Fi.
 • Nếu không có kết nối Wi-Fi, hãy đảm bảo rằng bạn có một đường kết nối dữ liệu di động mạnh.

Sau khi kiểm tra kết nối Internet, hãy thử tải xuống lần nữa. Để được trợ giúp thêm về các vấn đề liên quan đến kết nối, hãy xem bài viết Khắc phục vấn đề kết nối Internet trên thiết bị Android.

Kiểm tra dung lượng lưu trữ của bạn

 • Nếu thiết bị của bạn sắp hết dung lượng thì quá trình tải và cài đặt ứng dụng có thể bị ngừng.
 • Có thể thiết bị của bạn sắp hết dung lượng nếu:
  • Bạn nhận được thông báo về dung lượng lưu trữ.
  • Thiết bị của bạn có dung lượng trống dưới 1 GB.
 • Để được trợ giúp về vấn đề dung lượng lưu trữ trên Android, hãy xem bài viết Giải phóng dung lượng.

Kiểm tra bản cập nhật hệ thống Android

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt.
 2. Nhấn vào Hệ thống
  Làm cách nào để tải ch play
  Nâng cao
  Làm cách nào để tải ch play
  Bản cập nhật hệ thống.
 3. Trạng thái cập nhật của bạn sẽ xuất hiện.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để tải xuống hoặc cài đặt bản cập nhật.

Lưu ý: Nếu thiết bị của bạn chạy Android 2.2 trở xuống, thì có thể Google Play sẽ không hoạt động ổn định. Hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để được trợ giúp.

Khắc phục sự cố cho riêng một ứng dụng

Hãy thử các bước sau nếu bạn gặp vấn đề khi cố gắng tải một ứng dụng cụ thể xuống.

Kiểm tra xem thiết bị của bạn có dùng được ứng dụng đó hay không.

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play
  Làm cách nào để tải ch play
  .
 2. Tìm và nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn tải xuống. 
 3. Trên trang của ứng dụng đó, bạn sẽ thấy được liệu thiết bị của bạn có dùng được ứng dụng đó hay không.
  • Nếu không thì bạn sẽ không tải được ứng dụng đó xuống.

Gỡ cài đặt và cài đặt lại ứng dụng

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play .
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Hồ sơ.
 3. Nhấn vào Quản lý ứng dụng và thiết bị
  Làm cách nào để tải ch play
  Quản lý.
 4. Nhấn vào tên của ứng dụng mà bạn muốn xoá
  Làm cách nào để tải ch play
  Gỡ cài đặt.
 5. Để cài đặt lại ứng dụng, hãy nhấn vào Cài đặt hoặc Bật.

Nếu bạn vẫn không tải được ứng dụng xuống, hãy thử các bước khắc phục sự cố dưới đây.

Các bước khắc phục vấn đề khác:

Nếu bạn đã thử tất cả những bước trên nhưng vẫn không tải được ứng dụng xuống, hãy thử các bước dưới đây. Sau mỗi bước, hãy thử tải ứng dụng xuống lần nữa để kiểm tra xem ứng dụng đã khắc phục được vấn đề hay chưa.

Đóng và mở lại Cửa hàng Play

 1. Trên thiết bị Android, hãy vuốt từ cuối màn hình lên, giữ rồi thả ra.
 2. Để đóng ứng dụng Cửa hàng Play, hãy vuốt lên ở trên ứng dụng đó.
 3. Mở lại Cửa hàng Play.

Gỡ cài đặt và cài đặt lại bản cập nhật Cửa hàng Play

 1. Đảm bảo rằng bạn có kết nối Wi-Fi ổn định.
 2. Tìm ứng dụng Cửa hàng Play trên màn hình chính của thiết bị hoặc trên màn hình ứng dụng.
 3. Chạm và giữ ứng dụng Cửa hàng Play.
 4. Nhấn vào Thông tin ứng dụng
  Làm cách nào để tải ch play
  .
 5. Ở trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm
  Làm cách nào để tải ch play
  Làm cách nào để tải ch play
  Gỡ cài đặt bản cập nhật.
 6. Nếu bạn được yêu cầu đặt lại ứng dụng Cửa hàng Play về trạng thái ban đầu, hãy nhấn vào OK.

Khởi động lại thiết bị

 1. Nhấn và giữ nút Nguồn.
 2. Nhấn vào Tắt nguồn hoặc Khởi động lại.
 3. Nếu cần, hãy nhấn và giữ nút Nguồn cho đến khi thiết bị bật trở lại.

Xóa bộ nhớ đệm và dữ liệu khỏi các dịch vụ của Google Play

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Ứng dụng và thông báo
  Làm cách nào để tải ch play
  Thông tin ứng dụng hoặc Xem tất cả ứng dụng.
 3. Nhấn vào Dịch vụ Google Play.
 4. Nhấn vào Bộ nhớ
  Làm cách nào để tải ch play
  Xoá bộ nhớ đệm.
 5. Nhấn vào Xoá bộ nhớ
  Làm cách nào để tải ch play
  Xoá tất cả dữ liệu
  Làm cách nào để tải ch play
  OK.

Xoá và thêm lại Tài khoản Google

Khi bạn xoá tài khoản của mình, một số thông tin sẽ bị xoá khỏi thiết bị. Hãy nhớ sao lưu mọi thông tin quan trọng trước khi hoàn tất bước này.

Tìm hiểu cách xoá và thêm lại tài khoản.

Xóa bộ nhớ đệm và dữ liệu của Cửa hàng Play

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Ứng dụng và thông báo
  Làm cách nào để tải ch play
  Thông tin ứng dụng hoặc Xem tất cả ứng dụng.
 3. Nhấn vào Cửa hàng Google Play.
 4. Nhấn vào Bộ nhớ
  Làm cách nào để tải ch play
  Xoá bộ nhớ đệm.
 5. Nhấn vào Xoá bộ nhớ
  Làm cách nào để tải ch play
  Xoá tất cả dữ liệu
  Làm cách nào để tải ch play
  OK.

Xóa bộ nhớ đệm và dữ liệu khỏi Trình quản lý tải xuống

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Ứng dụng và thông báo
  Làm cách nào để tải ch play
  Thông tin ứng dụng hoặc Xem tất cả ứng dụng.
 3. Nhấn vào Trình quản lý tải xuống.
 4. Nhấn vào Bộ nhớ
  Làm cách nào để tải ch play
  Xoá bộ nhớ đệm.
 5. Nhấn vào Xoá bộ nhớ
  Làm cách nào để tải ch play
  Xoá tất cả dữ liệu
  Làm cách nào để tải ch play
  OK.

Yêu cầu trợ giúp thêm

Nếu đã thử tất cả những bước trên nhưng vẫn gặp vấn đề, bạn nên liên hệ với nhà phát triển ứng dụng hoặc đặt lại thiết bị về trạng thái cài đặt ban đầu.