Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật là gì năm 2024

Chi tiết câu hỏi

Đơn vị tôi có 3 dự án đầu tư công. Tôi muốn được biết, dự án nào phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án nào phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật? Cụ thể 3 dự án đầu tư công như sau: - Dự án tổng mức đầu tư là 100 tỷ đồng, nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa, trong đó chi phí xây dựng là 4,5 tỷ đồng gồm xây dựng mới 1 căn nhà 2 tầng. - Dự án tổng mức đầu tư là 100 tỷ đồng, nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa, trong đó chi phí xây dựng là 4,5 tỷ đồng gồm cải tạo, sửa chữa làm ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình. - Dự án tổng mức đầu tư là 100 tỷ đồng, trong đó 100% là mua sắm hàng hóa.

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Về trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án thực hiện theo quy định tại Điều 40 Luật Đầu tư công, theo đó:

"a) Đối với dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng. Căn cứ chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định, chủ đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư. Luật Đầu tư công không quy định việc lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với dự án không có cấu phần xây dựng

  1. Đối với dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng: Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan, trừ dự án quan trọng quốc gia".

Tại Điều 6 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng yêu cầu lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Tại Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định: "Dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm:

  1. Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;
  1. Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất)."

Như vậy, đối với các trường hợp nêu tại Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP chỉ cần yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, các trường hợp còn lại đều phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi (trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định khác).

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng là gì?

  • Căn cứ pháp lý: Điều 3 Luật Xây dựng 2014 Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình quy mô nhỏ, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư xây dựng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: [email protected]

Căn cứ pháp lý của tình huống

THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI

  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

  • Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật là gì năm 2024
  • 17, Nguyễn Gia Thiều, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
  • Click để Xem thêm

  • Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật là gì năm 2024
  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM Điện thoại: (028) 7302 2286 E-mail: [email protected]

Parent company: THU VIEN PHAP LUAT Ltd. Business license No. 32/GP-TTĐT issued by Department of Information and Communications of Ho Chi Minh City on May 15, 2019 Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu - Tel. 028 3935 2079

Ai là người lập báo cáo kinh tế kỹ thuật?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau: Theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 56 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 thì thẩm quyền tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thuộc người quyết định đầu tư.nullNgười quyết định đầu tư thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuậtbaochinhphu.vn › nguoi-quyet-dinh-dau-tu-tham-dinh-bao-cao-kinh-te-ky...null

Lập báo cáo kinh tế là gì?

Báo cáo kinh tế kỹ thuật là một báo cáo đầu tư xây dựng được quy định chi tiết trong các văn bản pháp luật, bao gồm Luật Xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Báo cáo này thường trình bày về sự cần thiết, khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế và bản vẽ thi công.3 thg 3, 2024nullBáo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật – Bí Mật Mà Bạn Cần Biết [2024]izumi.edu.vn › bao-cao-kinh-te-ky-thuat-la-ginull

Ai phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật?

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 56 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi bổ sung tại khoản 13 Luật số 62/2020/QH14 thì thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng là của người quyết định đầu tư, cụ thể: "Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư ...nullThẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật - Bộ Xây dựngmoc.gov.vn › pages › ChiTietHoiDapnull

Bao nhiêu tiền thì lập báo cáo kinh tế kỹ thuật?

Như vậy, nếu mức đầu tư không quá 15 tỷ đồng, chỉ cần Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Ngược lại, nếu trên 15 tỷ đồng, cần Báo cáo khả thi mà không cần Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.nullHạn mức đầu tư bao nhiêu phải lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây ...thuvienphapluat.vn › thoi-su-phap-luat › tu-van-phap-luat › han-muc-dau-...null