Lắp đặt biển tên đường là gói thầu gì năm 2024

Gói thầu số 02: Sản xuất và lắp đặt biển báo tuyên truyền an toàn giao thông, biển cảnh báo tai nạn giao thông và pano tuyên truyền phòng ngưa tai nạn giao thông Số hiệu KHLCNT 20220873770 Lĩnh vực Hàng hóa Chi tiết nguồn vốn Nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ trong dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước Loại hợp đồng Trọn gói Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ Thời gian thực hiện hợp đồng30 Ngày Hình thức dự thầuĐấu thầu qua mạng Thời gian nhận HSDT từ ngày 2022-09-13 10:58:00 đến ngày 2022-09-27 16:00:00 Địa điểm thực hiện gói thầuTỉnh Nghệ An Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn Giá gói thầu 629,500,000 VNĐ Số tiền bảo đảm dự thầu9,000,000 VNĐ ((Chín triệu đồng chẵn)) Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnhXem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi) Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

keyboard_arrow_rightLịch sử không hoàn thành hợp đồng

Yêu cầu Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019(1) đến thờiđiểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2). - Nhà thầu độc lập Phải thỏa mãn yêu cầu này - Tổng các t.viên liên danh Không áp dụng - Từng thành viên liên danh Phải thỏa mãn yêu cầu này - Tối thiểu một t.viên liên danh Không áp dụng

keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính

Yêu cầu Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm 2019đến năm 2021(3)để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh củanhà thầu. - Nhà thầu độc lập Phải thỏa mãn yêu cầu này - Tổng các t.viên liên danh Không áp dụng - Từng thành viên liên danh Phải thỏa mãn yêu cầu này - Tối thiểu một t.viên liên danh Không áp dụng

keyboard_arrow_rightKết quả hoạt động tài chính

Yêu cầu Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phảidương. - Nhà thầu độc lập Phải thỏa mãn yêu cầu này - Tổng các t.viên liên danh Không áp dụng - Từng thành viên liên danh Phải thỏa mãn yêu cầu này - Tối thiểu một t.viên liên danh Không áp dụng

keyboard_arrow_rightDoanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinhdoanh

Yêu cầu Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 9.4425E8(4) VND, trong vòng 3(5)năm gần đây. - Nhà thầu độc lập Phải thỏa mãn yêu cầu này - Tổng các t.viên liên danh Phải thỏa mãn yêu cầu này - Từng thành viên liên danh Không áp dụng - Tối thiểu một t.viên liên danh Không áp dụng

keyboard_arrow_rightYêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu(6)

Yêu cầu Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanhkhoản cao(7) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năngthanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tàichính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng)để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu vớigiá trị là 1.8885E8 VND(8). - Nhà thầu độc lập Phải thỏa mãn yêu cầu này - Tổng các t.viên liên danh Phải thỏa mãn yêu cầu này - Từng thành viên liên danh Không áp dụng - Tối thiểu một t.viên liên danh Không áp dụng

keyboard_arrow_rightKinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hànghoá tương tự

Yêu cầu Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(9) theo mô tảdưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phầnlớn(10) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viênliên danh) hoặc nhà thầu phụ(11) trong vòng 3(12) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): - Hợp đồng tương tự được xác định là hợp đồng cung cấp một trong các loại hàng hoá sau đây: Cung cấp lắp đặt biển tuyên truyền, biển quảng cáo, bảng tin, pa nô tuyên truyền.- Tương tự về quy mô: có ≥ 02 hợp đồng với giá trị ít nhất một hợp đồng ≥ 440.650.000VNĐ (Bốn trăm bốn mươi triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng).(được quy định như trên)Nhà thầu phải cung cấp Hợp đồng, nghiệm thu bàn giao và Hóa đơn tài chính để chứng minh hợp đồng tương tự đã thực hiện

Số lượng hợp đồng bằng 2 hoặc khác 2, ít nhất có 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 440.650.000 VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ 881.300.000 VND.

- Nhà thầu độc lập Phải thỏa mãn yêu cầu này - Tổng các t.viên liên danh Phải thỏa mãn yêu cầu này - Từng thành viên liên danh Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phầncông việc đảm nhận) - Tối thiểu một t.viên liên danh Không áp dụng

keyboard_arrow_rightKhả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa,cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàngkhác(13)

Yêu cầu Nhà thầu phải có đại lý hoặc đại diện có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác theo các yêu cầu như sau: - Nhà thầu phải cam kết có đại lý/đại diện để thực hiện các nghĩa vụ bảo hành hoặc dịch vụ sau bán hàng khác.- Nhà thầu có cam kết trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của chủ đầu tư về hàng hóa hỏng hóc cần bảo hành hoặc sửa chữa hàng hóa, nhà thầu phải thực hiện bảo hành, cung cấp hàng hóa thay thế đối với hàng hóa không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc tiến hành sửa chữa hàng hóa.