lechina là gì - Nghĩa của từ lechina

lechina có nghĩa là

một biệt danh từ một số người cho Lakers Lakers Superstar lebron James do sự hỗ trợ của Trung Quốc, có thể là đất nước xấu xa nhất trên thế giới, mặc dù không phải tất cả mọi người ở đó là xấu.

ví dụ

anh chàng đó là từ Mỹ nhưng đã hoàn thànhHỗ trợ của Trung Quốc thay vì đất nước của mình, anh ấy là một lechina james như vậy!

lechina có nghĩa là

một tên thay thế cho lebron james, người yêu Trung Quốc và Cộng sản chế độ.

ví dụ

lechina là tại đómột lần nữa- nguyền rủa đất nước của mình trong khi ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc.