Lịch lập kế hoạch hàng tuần năm 2023

Chúng tôi thiết kế thương hiệu lập kế hoạch Sự hỗn loạn có tổ chức của tôi để bạn có thể đưa sự bình tĩnh vào sự hỗn loạn của cuộc sống hàng ngày. Thường thì áp lực có thể xảy ra vì chúng ta sống một cuộc sống bận rộn và có hàng triệu suy nghĩ đang diễn ra trong đầu. Chuyển thông tin bằng cách đặt bút lên giấy được chứng minh một cách khoa học để giảm căng thẳng. Phạm vi của chúng tôi bao gồm các bố cục đơn giản, được cân nhắc cụ thể và hầu hết tất cả các thiết kế chức năng và thiết thực trên lịch 2023 và sổ kế hoạch bằng vải lanh. Bạn sẽ tìm thấy nhiều tùy chọn khác nhau về kích thước và bố cục, sổ ghi chép, nhật ký và trình tạo danh sách để giúp lập bản đồ gia đình, nhà ở, công việc, học tập và cuộc sống bận rộn bận rộn hàng ngày

Các tệp được lưu ở định dạng Adobe PDF (phần mở rộng tệp. pdf) và có thể được mở bằng Adobe Acrobat Reader và hầu hết các trình đọc PDF khác, ví dụ PDF-XChange Viewer và Foxit Reader. Các tệp có thể được thu nhỏ lên và xuống để chúng có thể được in trên các khổ giấy lớn hơn hoặc nhỏ hơn giấy viết thư tiêu chuẩn (xem hướng dẫn)

Tất cả các mẫu lịch hàng tuần của chúng tôi đều trống, không có macro và có thể in được và có thể được sử dụng miễn phí cho mục đích phi thương mại, với điều kiện là phải có logo Calendarpedia, thông báo bản quyền ("© Calendarpedia®, www. lịchpedia. com") và tuyên bố từ chối trách nhiệm ("Dữ liệu được cung cấp 'nguyên trạng' mà không có bảo hành") không bị xóa. Không dành cho phân phối thương mại hoặc bán lại. Để sử dụng thương mại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Tất cả nội dung của trang web này đều thuộc bản quyền © 2011-2023 Calendarpedia®. Đã đăng ký Bản quyền. Dữ liệu được cung cấp 'nguyên trạng' không có bảo hành và có thể bị lỗi và thay đổi mà không cần thông báo trước

Những đánh giá 4 hoặc 5 sao này đại diện cho ý kiến ​​của những cá nhân đã đăng chúng và không phản ánh quan điểm của Etsy. Xếp hạng/đánh giá hiển thị ở đây có thể không đại diện cho mọi danh sách trên trang này hoặc của mọi đánh giá cho các danh sách này. Vui lòng nhấp vào một danh sách cụ thể để biết thêm thông tin về xếp hạng trung bình của nó và để xem thêm đánh giá của khách hàng