Lỗi fatal error unhandled delayload d3dcompiler_47.dll module not found năm 2024

I'm getting several machines that are popping up with error "Fatal Error: Unhandled Delayload "cpprestsdk.dll" Module Not Found Exception at 8F7ECD29h when opening model" upon opening a model, immediately after the Autoplant splash screen. The issue seems to be caused by specific machines, but not all, but not limited to any specific models. One of the affected machines never worked from a brand new fresh install. Other affected machines have been running fine for at least several months, and are now popping up with this error. Some machines continue to work just fine.

Any idea what might have changed to cause this?

All our machines are running Autocad 2020.1.6 with Autoplant Connect Edition 10.02.00.48.

Although there are various windows builds (all Windows 10), we have machines that work and machines that don't on the same build, and on different builds.

"cpprestsdk" appears to be a deprecated module, so I'm not sure that sourcing and installing that is necessarily the right answer here.

Errors related to d3dcompiler_47.dll can arise for a few different different reasons. For instance, a faulty application, d3dcompiler_47.dll has been deleted or misplaced, corrupted by malicious software present on your PC or a damaged Windows registry.

The most commonly occurring error messages are:

 • The program can't start because d3dcompiler_47.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem.
 • There was a problem starting d3dcompiler_47.dll. The specified module could not be found.
 • Error loading d3dcompiler_47.dll. The specified module could not be found.
 • The code execution cannot proceed because d3dcompiler_47.dll was not found. Reinstalling the program may fix this problem.
 • d3dcompiler_47.dll is either not designed to run on Windows or it contains an error. Try installing the program again using the original installation media or contact your system administrator or the software vender for support.

In the vast majority of cases, the solution is to properly reinstall d3dcompiler_47.dll on your PC, to the Windows system folder. Alternatively, some programs, notably PC games, require that the DLL file is placed in the game/application installation folder.

Khi cài phiên bản này hay phiên bản khác thì lỗi này cũng vẫn xuất hiện. Mình cũng dính lỗi này nhưng trên mạng chỉ rất nhiều cách.

 • Tuy nhiên khi mình làm thực tế thì mình làm không được.

➦Bài viết liên quan

 • ➧Chúng tôi nhận khắc phục tất cả các lỗi trên máy tính cài đặt từ xa
 • ➧ Dịch vụ khắc phục máy bị đơ lag không sử dụng được
 • ➧ Cộng đồng facbook hỏi đáp về kỹ thuật, đồ họa

⇒ Hôm nay mình sẽ làm hướng dẫn khắc phục lỗi FATAL ERROR: unhandled khi cài cad

Bước 1: Gỡ toàn bộ các file có liên quan đến autocad trong phần cài đặt tốt nhất bạn nên dùng phần mềm IObit Uninstaller để gỡ tại đây phần mềm miễn phí gỡ 1 lúc được nhiều ứng dụng

Bước 2: Sau khi gỡ xong các bạn làm thêm 1 số thao tác sau để đảm bảo các file được xóa hết toàn bộ.

 1. Vào ổ C xóa toàn bộ thư mục sau (Bước này quan trọng phải xóa sạch mới sử dụng được)
 2. C:\Program Files\Autodesk (đối với win 64 bít)
 3. C:\Program Files\Autodesk\autocad 20xx ( xx là phiên bản cad)
 4. C:\Program Files (x86)\Autodesk (nếu có)

2. Xóa thư mục chia sẻ theo đường dẫn sau

 • C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared ( đối với phiên bản 64bits) phiên bản 32bits có thể thay đổi

3. Xóa thư mục của người sử dụng

Đối với Windows 7, Vista, Windows 8.1, and Windows 10

 • C:\Users\Public\Documents
 • C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Autodesk (admin: là tên máy của mình) Thư mục này có thể nhiều máy bị ẩn nên các ban làm như sau
  • Các bạn vào Windown → Run
   Lỗi fatal error unhandled delayload d3dcompiler_47.dll module not found năm 2024
   Tiếp tục các bạn đánh Appdata và 1 thư mục mới hiện ra như bảng dưới đây các bạn tìm 3 thư mục bên trong cứ thư mục nào có chữ Autodesk các bạn xóa hết đi cho mình
   Lỗi fatal error unhandled delayload d3dcompiler_47.dll module not found năm 2024
   Lỗi fatal error unhandled delayload d3dcompiler_47.dll module not found năm 2024
 • Đường dẫn như sau: (%username%: là tên máy tính của bạn) thao tác như hình trên để truy cập đường dẫn
 • C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Autodesk
 • C:\Users\%username%\AppData\Local\Autodesk
 • C:\Users\Public\Documents\Autodesk
 • C:\ProgramData\Autodesk

Đối với Windows XP (%username%: là tên máy tính của bạn) thao tác như hình trên để truy cập đường dẫn

 • C:\Documents and Settings\%username%\ Application Data\Autodesk
 • C:\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Application Data\Autodesk
 • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk

Bước 3: Xóa regedit đã đăng ký

Lỗi fatal error unhandled delayload d3dcompiler_47.dll module not found năm 2024

Lỗi fatal error unhandled delayload d3dcompiler_47.dll module not found năm 2024
Tìm theo đường dẫn sau và xóa thư mục này đi

– HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk – HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk

Bước 4: Đóng sửa sổ regedit lại

Bước 5: Khởi động lại máy tính.

Bước 6: Các bạn tiến hành cài đặt lại bình thường là sẽ được 100% nhé.

Kết luận

Như vậy mình vừa hướng dẫn các bạn chi tiết cách khắc phục lỗi FATAL ERROR: unhandled khi cài cad. Nếu trong quá trình cài đặt các bạn có gặp bất kỳ thắc mắc gì các bạn hãy comment bên dưới mình sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho các bạn nhé