Lỗi microsoft word has stopped working word 2010 năm 2024

Lỗi has stopped working trên máy tính của bạn là lỗi mà khi bạn đang khởi động hay sử dụng một phần mềm hay chương trình nào đó thì bị ngừng. Thường thì bạn sẽ được thông báo với một cửa sổ như thế này:

Nguyên nhân gây ra lỗi has stopped working là gì?

Đối với lỗi has stopped working thì có nhiều nguyên nhân gây ra và cần khắc phục sớm để tránh làm hư hỏng các bộ phần có liên quan. Một số nguyên nhân chính thường gặp ở lỗi này như:

- Bị tấn công bởi virus, malware…

- Lỗi RAM.

- Tình trạng phân mảnh ổ cứng.

- Các phần mềm trên hệ điều hành xảy ra xung đột.

- Lỗi cài đặt card màn hình hoặc driver quá cũ...

Cách sửa lỗi has stopped working trong win 7,8,10

Để khắc phục lỗi has stopped working cho máy tính của mình, các bạn hãy thử thực hiện theo những cách sau:

Chỉnh sửa trong Registry

Với cách sửa này, bạn thực hiện theo 4 bước:

Bước 1: Dùng tổ hợp phím Windows + R để mở hộp thoại Run => nhập vào lệnh “regedit” => nhấn Enter.

Bước 2: Tại cửa sổ Registry Editor, chọn HKEY_CURRENT_USER => Software => Microsoft => Windows => Windows Error Reporting.

Bước 3: Nháy chọn value DontShowUI => tại phần Value data thực hiện thay giá trị 0 thành giá trị 1 => chọn OK.

Bước 4: Sau khi hoàn thành bạn khởi động lại máy tính và sử dụng bình thường.

Vô hiệu hóa các ứng dụng chạy ngầm

Cách thứ hai để chữa lỗi has stopped working cho máy là vô hiệu hóa những ứng dụng chạy ngầm để tránh xung đột phần mềm, gồm 3 bước:

Bước 1: Dùng tổ hợp phím Windows + R để mở hộp thoại Run => nhập vào lệnh “msconfig” => nhấn Enter.

Bước 2: Tại cửa sổ System Configuration bạn chuyển sang tab Services => Tích chọn Hide all Microsoft services => tiếp tục chọn Disable all để thực hiện vô hiệu hóa tất cả các Services ngoài MS.

Lưu ý: Hãy chắc chắn rằng các bạn đã tích vào Hide all Microsoft services trước khi Disable all. Nếu không bạn sẽ không thể vào lại Windows sau khi khởi động lại.

Bước 3: Khởi động lại máy tính để kết thúc công việc.

Chống phân mảnh ổ cứng

Ổ cứng bị phân mảnh là một trong số những nguyên nhân có thể gây ra lỗi has stopped working trên máy của bạn. Bạn có thể sử dụng Disk Defragmenter - một công cụ có sẵn trên Windows để chống phân mảnh ổ cứng.

Bước 1: Vào My Computer => nhấn chuột phải vào khoảng trống bất kỳ trong ổ cứng => chọn Properties.

Bước 2: Chọn Tool => Optimize => chọn phân vùng cần chống phân mảnh

Bước 3: chọn Analyze để kiểm tra xem phân vùng đã bị phân mảnh bao nhiêu % (có thể bỏ qua bước này). Cuối cùng chọn Optimize để thực hiện chống phân mảnh.

Lưu ý: Ưu tiên thực hiện chống phân mảnh đối với các vùng chứa hệ điều hành Windows, ví dụ như ổ C.

Sử dụng Disk Cleanup kết hợp với Ccleaner

2 cách đơn giản để khởi động Disk Cleanup là:

Cách 1: Dùng tổ hợp phím Windows + R để mở hộp thoại Run => nhập vào lệnh “cleanmgr” => nhấn Enter.

Cách 2: Nhấn chuột phải chọn phân vùng cần sử dụng công cụ Disk Cleanup => chọn Properties.

Tại cửa sổ mới, chọn Disk Cleanup => chọn tập tin/file cần xóa rồi chọn Clean up system files.

Sử dụng kết hợp với Ccleaner để hoàn thành:

Chạy Cleaner (Run Ccleaner)=> nên để mặc định để chương trình tự động liệt kê các file rác, lịch sử truy cập trình duyệt…

Sau đó, nhấn Chạy Ccleaner (Run Ccleaner) một lần nữa là xong.

Sử dụng phần mềm diệt virus

Để diệt virus, bạn có thể sử dụng một số phần mềm có bản quyền như Kaspersky, Avast, Bitdefender…., đồng thời bảo vệ máy khỏi bị nhiễm virus.

Sử dụng: Quét virus => xóa các file bị nhiễm virus => khởi động lại máy tính để áp dụng thay đổi.

Và đó là các nguyên nhân dẫn cũng như cách khắc phục lỗi has stopped working trong windows 7, 8, 10 dễ hiểu và tiện lợi nhất. Hy vọng bạn sẽ khắc phục được vấn đề này.

Many people are encountering the error: Microsoft Word has stopped working when trying to open Microsoft Word. How to fix the problem and how to recover files if they are lost? All the answers can be found in this MiniTool post.

On This Page :

Oops, the System Says Microsoft Word Has Stopped Working

You’ll be happy to use the Microsoft Word program when everything works fine. However, the calm will be broken as soon as something goes wrong and affects the use of Microsoft Word. Well, Microsoft Word has stopped working is a popular error that has bothered millions of Microsoft Office users.

Error Messages of Microsoft Word Not Working

When you’re trying to open a Microsoft Word document or are working with it, you may see a prompt window with one of the following error messages:

  • Microsoft Word has stopped working. A problem caused the program to stop working correctly. Windows will close the program and notify you if a solution is available.
  • Microsoft Word has stopped working. A problem caused the program to stop working correctly. Please close the program. (Close the program/Debug the program.)
  • Microsoft Word has stopped working. Windows is checking for a solution to the problem…
  • Microsoft Word has stopped working. Windows can try to recover your information. Close the program.
  • Microsoft Word has stopped working. Windows can try to recover your information and restart the program. Restart the program.
  • Microsoft (Office) Word has stopped working. Windows can check online for a solution to the problem (and try to recover your information). Check online for a solution and close the program/Close the program/Debug the program.

Most people reported their Microsoft Word is not opening when they encounter the error message, while there are still a few people who said their Word is not responding when they’re working with it.

In the next part, I’ll show you how to safeguard your files and how to fix the Microsoft Word has stopped working problem.

Recover Lost/Deleted Word Documents

When receiving the error message that Microsoft Word has stopped working, you may be concerned about your files. What if your documents are lost or disappear? MiniTool Power Data Recovery will help you to recover lost files.

This free file recovery software guarantees the safety of your files relying on its secure data recovery services. Additionally, it is compatible with all Windows systems, and there will be no damage to your original data using this tool. If you have lost vital Word files, let MiniTool Power Data Recovery help you get them back in a few steps.

Step 1: Download and install MiniTool Power Data Recovery, then launch the software.

MiniTool Power Data Recovery FreeClick to Download100%Clean & Safe

Step 2: Since Word documents are the main target to recover, you can go to the Scan Settings page to set file types and file systems, then click OK to save changes. This is an optional step. You can also set the filter criteria after scanning.

Lỗi microsoft word has stopped working word 2010 năm 2024

Step 3: After returning to the This PC interface, you can choose one partition that contains the lost or deleted Word documents to scan.

Lỗi microsoft word has stopped working word 2010 năm 2024

Step 4: When the scan process is ended, look through the file list to find the needed files. You can set file size, file category, and file type by using Filter and Type features to narrow down the file list. Besides, inputting the partial or full name of your needed files into the search box can locate the matched files quickly.

Tips:

You can also preview files when you browse the file list. This feature allows you to preview photos, videos, audio, and documents. But the previewed videos and audio files should be less than 2GB in size.

Lỗi microsoft word has stopped working word 2010 năm 2024

Step 5: Select all the files you need and click on the Save button to choose an appropriate storage path in the popup window. Do not save files to the original path, otherwise, your data might be overwritten and cause the data recovery process to fail.

Lỗi microsoft word has stopped working word 2010 năm 2024

Tips:

The free edition only supports you to recover up to 1GB of files. To break the limitation, you can go to the MiniTool Store to update the editions. The Personal Ultimate edition should be the best choice for a personal user because it provides lifetime free upgrades and can be used by three PCs.

MiniTool Power Data Recovery FreeClick to Download100%Clean & Safe

Fix 1: End Microsoft Word

It’s reasonable that Microsoft Word stops working on your PC when there is a conflict or improper change. In this case, you should try to force quit Microsoft Word and restart it.

Step 1: Right-click on the blank space on the Taskbar, then select Task Manager from the context menu.

Step 2: It will show you the Processes tab by default. You can look through the process list to find Microsoft Word.

Step 3: Right-click on it and choose End Task from the menu.

Lỗi microsoft word has stopped working word 2010 năm 2024

You can open Microsoft Word again to check if it works normally. If not, please keep reading to try other methods.

Tips:

You can also expand Microsoft Word to see all opening Word documents and then end the one that is not responding.

Fix 2: Disable Problematic Word Add-ins

The corrupted or incompatible add-ins are the popular cause of Microsoft Word not working. In this case, you can disable these add-ins to try to resolve the problem.

Step 1: Press Win + R to open the Run window.

Step 2: Type winword.exe /a into the textbox and hit Enter to open Word without loading any add-ins.

Step 3: If you are on the Home page, click on the Options choice. If you open a Word document, choose File > Options.

Step 4: In the Word Options window, shift to the Add-ins tab. You should select COM Add-ins from the drop-down list of Manage, then click on Go.

Lỗi microsoft word has stopped working word 2010 năm 2024

Step 5: Uncheck all the add-ins on this window, then click OK to save the change.

Lỗi microsoft word has stopped working word 2010 năm 2024

You should restart Microsoft Word. If the Microsoft Word has stopped working problem disappears, you can repeat the following steps to open the COM Add-ins window and enable these add-ins one by one to find out which one is corrupted.

Fix 3: Repair Microsoft Office

You face this problem might due to the problem on Microsoft Word. Luckily, Microsoft Office provides you with a feature to repair the program.

Step 1: Press Win + S and type Control Panel into the search bar.

Step 2: Hit Enter to open the window.

Step 3: If you view by Category, choose Programs > Programs and Features.

Lỗi microsoft word has stopped working word 2010 năm 2024

Step 4: Scroll down to find Microsoft Office and right-click on it.

Step 5: Choose Change from the context menu, then click Yes.

Step 6: Select one method to repair problems based on your requirements, then click Repair.

Lỗi microsoft word has stopped working word 2010 năm 2024

It will detect and repair issues of Microsoft Office. When the process is completed, you can check whether the problem will appear again.

Fix 4: Install the Latest Updates

Since the old Windows version or Office version will lead to Word stops working and crashes, you should check for the latest updates for both.

Way 1: Install the Latest Windows Update

Step 1: Press Win + I to open Windows Settings.

Step 2: Choose Update & Security, then select the Windows Update tab on the left pane.

Step 3: Click on Check for updates on the right pane.

Lỗi microsoft word has stopped working word 2010 năm 2024

Wait for the checking process to complete and click on the Install Now button if any new updates are found.

Way 2: Check the Latest Microsoft Word in Microsoft Office

Step 1: Open an Office application, Word, Excel, or PowerPoint.

Step 2: Choose File > Account, then on the right pane select Update Options.

Step 3: Select Update Now from the drop-down menu.

Lỗi microsoft word has stopped working word 2010 năm 2024

Tips:

If you can’t find the Update Now option, you need to click on the Enable Update choice from the drop-down menu of Update Options.

Step 4: Follow the on-screen instructions to complete the update process. When the process is finished, the You’re up to date window will pop up.

Fix 5: Check the Activation Status of Office

If your Microsoft Office Suite is not activated properly, you may also come across a Microsoft Word stopped working issue. In that case, you need to re-activate it with a genuine serial key.

Check the Status in Office 2013 and Newer Versions:

Step 1: Open a Word document on your computer.

Step 2: Select File > Account, then look for the Product Information section on the right pane.

Step 3: If your Microsoft Office is activated, it will say Product Activated. If not, please activate it properly.

Lỗi microsoft word has stopped working word 2010 năm 2024

Check the Status in Office 2010 and Older Versions:

Step 1: Open an Office file (Word, Excel, PowerPoint, etc.).

Step 2: Click File at the upper left and choose Help.

Step 3: Look for the Activate Product Key button in the right pane and click it.

If you can’t see this button, it means your Microsoft Office has been activated successfully.

Fix 6: Insert the Not Working Word Document into A New File

If this error happens when you try to open a previously saved file, you can try to insert this document into a new file, which might be useful to resolve the issue.

Step 1: Open a new Microsoft Word document.

Step 2: Click on the Insert button on the top toolbar, then select Object from the submenu.

Lỗi microsoft word has stopped working word 2010 năm 2024

Step 3: Choose Text from File from the drop-down menu.

Step 4: You can browse to select the problematic file, then click on the Insert button.

Step 5: Check the content of this file and save it.

Fix 7: Delete the Word Data Registry Key

Problems happening in the Registry will affect the performance of your software and hardware. You can change registry keys to fix problems, including Microsoft Word has stopped working error. But you are highly suggested to back up corresponding keys before changing them to avoid irreversible damage to your computer.

Step 1: Press Win + R to open the Run window.

Step 2: Type regedit and hit Enter to open Registry Editor.

Step 3: Navigate to HKEY_CURRENT_USER > SOFTWARE > Microsoft > Office > 1x.0 > Word > Data. (The 1x refers to the version of your Microsoft Word)

Step 4: Right-click on the Data subkey and choose Delete from the menu.

Lỗi microsoft word has stopped working word 2010 năm 2024

After these settings, you need to restart your computer to fully apply the change.

Fix 8: Rename the Normal.dot Global Template File

The Normal.dot is the default or global template file that is used to create a blank document. When you launch Microsoft Word, it will look for Normal.dot and open it. Thus, if the Normal.dot file is corrupted or encounters errors, you are probably suffering from this problem. But it can be resolved easily by changing its name. Please follow the next steps.

Step 1: Press Win + R to open the Run window.

Step 2: Type cmd into the box and press Shift + Ctrl + Enter to run Command Prompt as administrator.

Step 3: Copy and paste the following command to the Command Prompt interface, then hit Enter to execute this command.

ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\OldNormal.dotm Normal.dotm

Lỗi microsoft word has stopped working word 2010 năm 2024

Wait for the command to complete, then you should restart Microsoft Word to try to edit the document.

Fix 9: Uninstall and Reinstall Microsoft Word

The last method is to reinstall Microsoft Word on your computer.

Step 1: Click on the Search icon on the right corner and type Control Panel into the box.

Step 2: Click on Programs > Programs and Features to uninstall or change a program.

Step 3: Look for Microsoft Office and right-click on it to choose Uninstall.

After this, you can reinstall Microsoft Office again and activate the Word application.

Verdict

You might encounter Microsoft Word not working when you try to open Microsoft Word or are working with it. Both two situations are possible to cause your data lost. You can restore your files before or after fixing the problem with MiniTool Power Data Recovery.

MiniTool Power Data Recovery FreeClick to Download100%Clean & Safe

Hope one of the above methods can help you solve the problem. Any puzzles about MiniTool software are welcome to share via .