Luật kế hoạch hóa gia đình mới nhất năm 2023 năm 2024

Nhiệm vụ hoàn thiện cơ chế chính sách về kế hoạch hóa gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh được đề ra là gì?

Căn cứ theo quy định tại tiểu mục 1 Mục VI Kế hoạch 968/KH-UBND năm 2023 nêu rõ nhiệm vụ hoàn thiện cơ chế chính sách về kế hoạch hóa gia đình như sau:

- Tham mưu đề xuất với Trung ương về việc điều chỉnh hoặc bãi bỏ một số quy định về cung cấp phương tiện tránh thai, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình; nghiên cứu, phân tích thị trường kịp thời để ban hành chính sách phù hợp về kế hoạch hóa gia đình; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng phương tiện tránh thai, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; có biện pháp điều chỉnh kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tiễn trong từng giai đoạn.

- Thử nghiệm, phổ biến các kỹ thuật mới, hiện đại nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

- Tổ chức hội thảo, hội nghị để phổ biến các văn bản pháp luật và các quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật sau khi được phê duyệt. Tham dự các lớp tập huấn hướng dẫn chuyên môn về các quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật.

Luật kế hoạch hóa gia đình mới nhất năm 2023 năm 2024

Nhiệm vụ hoàn thiện cơ chế chính sách về kế hoạch hóa gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh được đề ra là gì?

Nhiệm vụ phát triển mạng lưới dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh được đề ra như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại tiểu mục 3 Mục VI Kế hoạch 968/KH-UBND năm 2023 có nêu rõ về niệm vụ phát triển mạng lưới dịch vụ kế hoạch hóa gia đình như sau:

- Củng cố mạng lưới cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình các cấp; đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

- Tiếp tục đào tạo cho người cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, thực hiện biện pháp tránh thai;

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tư vấn, theo dõi, quản lý đối tượng và cung cấp biện pháp tránh thai phi lâm sàng cho cán bộ, chuyên trách và cộng tác viên dân số tại cộng đồng; đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại các cơ sở cung cấp dịch vụ.

- Mở rộng các hình thức cung cấp phương tiện tránh thai, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập; ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

- Thí điểm triển khai và từng bước mở rộng các mô hình: cung ứng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản di động tại khu công nghiệp, khu chế xuất;

Cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/ sức khỏe sinh sản qua mạng (viễn thông, internet) và các mô hình khác có liên quan; tiếp tục triển khai và mở rộng mô hình cung ứng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/ sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên.

- Thí điểm và từng bước mở rộng các mô hình hỗ trợ sinh sản, dự phòng, tầm soát vô sinh cho nhóm dân số trẻ; can thiệp, điều trị sớm một số nguyên nhân dẫn đến vô sinh tại cộng đồng; can thiệp giảm phá thai tại cộng đồng

- Hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống thông tin quản lý hậu cần phương tiện tránh thai và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

Tổ chức đào tạo và đào tạo lại về quản trị hệ thống LMIS cho cán bộ các cấp; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện LMIS.

- Kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về công tác kế hoạch hóa gia đình; tổ chức thực hiện việc giám sát chất lượng đối với cơ sở và người cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

Đến năm 2023: 100% phụ nữ TPHCM được tiếp cận các biện pháp tránh thai hiện đại có đúng không?

Ngày 17/03/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch 968/KH-UBND năm 2023

Theo đó tại tiểu mục 2 Mục V Kế hoạch 968/KH-UBND năm 2023 đã nêu ra các chỉ tiêu trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình đến năm 2023 như sau:

- 100% phụ nữ được tiếp cận các biện pháp tránh thai hiện đại, hỗ trợ sinh sản, dự phòng vô sinh tại cộng đồng;

Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại tiếp tục được duy trì ở mức trên 60% cho đến năm 2030; giảm 2/3 số vị thành niên, thanh niên có thai ngoài ý muốn;

- 80% cơ sở cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định bao gồm cả khu vực ngoài công lập vào năm 2025, đạt 90% năm 2030;

- 100% cấp xã tiếp tục triển khai cung ứng các biện pháp tránh thai phi lâm sàng thông qua đội ngũ cộng tác viên dân số;

- 100% cấp huyện có cơ sở y tế cung cấp dịch kế hoạch hóa gia đình, thực hiện biện pháp tránh thai lâm sàng và hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030;

- Trên 95% cấp xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình, sử dụng biện pháp tránh thai; hệ lụy của phá thai, nhất là đối với vị thành niên, thanh niên vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030.

Nguyễn Hạnh Phương Trâm

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:[email protected]

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail [email protected];