Lượng điện năng đã chuyển thành hóa năng trong acquy

Tất cả

Lượng điện năng đã chuyển thành hóa năng trong acquy
Toán học

Lượng điện năng đã chuyển thành hóa năng trong acquy
Vật Lý

Lượng điện năng đã chuyển thành hóa năng trong acquy
Hóa học

Lượng điện năng đã chuyển thành hóa năng trong acquy
Văn học

Lượng điện năng đã chuyển thành hóa năng trong acquy
Lịch sử

Lượng điện năng đã chuyển thành hóa năng trong acquy
Địa lý

Lượng điện năng đã chuyển thành hóa năng trong acquy
Sinh học

Lượng điện năng đã chuyển thành hóa năng trong acquy
Giáo dục công dân

Lượng điện năng đã chuyển thành hóa năng trong acquy
Tin học

Lượng điện năng đã chuyển thành hóa năng trong acquy
Tiếng anh

Lượng điện năng đã chuyển thành hóa năng trong acquy
Công nghệ

Khoa học Tự nhiên

Lượng điện năng đã chuyển thành hóa năng trong acquy
Lịch sử và Địa lý

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

  1. Khi pin phóng điện, trong pin có quá trình biến đổi hóa năng thành điện năng
  1. Khi acquy phóng điện, trong acquy có sự biến đổi hoá năng thành điện năng
  1. Khi nạp điện cho acquy, trong acquy chỉ có sự biến đổi điện năng thành hoá năng
  1. Khi nạp điện cho acquy, trong acquy có sự biến đổi điện năng thành hoá năng và nhiệt năng.

1 câu trả lời 516

Chọn: C

Hướng dẫn:

Khi nạp điện cho acquy, trong acquy có sự biến đổi điện năng thành hoá năng và điện năng thành nhiệt năng

Câu hỏi hot cùng chủ đề
  • Từ một trạm phát điện xoay chiều một pha đặt tại vị trí M, điện năng được truyền tải tới nơi tiêu thụ N, cách M 180km. Biết đường dây có điện trở tổng cộng 80Ω(coi dây tải điện là đồng chất, có điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài của dây). Do sự cố, đường dây bị rò điện tại điểm Q (hai dây tải điện bị nối tắt bởi một vật có điện trở có giá trị xác định R). Để xác định vị trí Q, trước tiên người ta ngắt đường dây khỏi máy phát và tải tiêu thụ, sau đó dòng nguồn điện không đổi có suất điện động 12V, điện trở trong không đáng kể, nối vào hai đầu của hai dây tải điện tại M. Khi hai đầu dây tại N để hở thì cường độ dòng điện qua nguồn là 0,40A, còn khi hai đầu dây tại N được nối tắt bởi một đoạn dây có điện trở không đáng kể thì cường độ dòng điện qua nguồn là 0,42A. Xác định khoảng cách MQ.

Một nguồn điện có suất điện động ξ=12V điện trở trong r=2Ω nối với điện trở R tạo thành mạch kín. Tính cường độ dòng điện và hiệu suất nguồn điện, biết R>2Ω, công suất mạch ngoài là 16W.