Mặt trời mọc ngày 30 tháng 12 năm 2023

Thời gian mặt trời mọc và mặt trời lặn ở Bermuda cho ngày hôm nay, ngày mai và trong năm tới được hiển thị trong bảng bên dưới

Tất cả thời gian trong bảng là địa phương. Độ dài ngày cũng được cung cấp

Tìm hiểu loại tiền tệ nào được sử dụng ở Bermuda. Xem tỷ giá hối đoái hiện tại

Thời gian hiện tại ở Bermuda là. Hôm nay là ngày

Ngày Giờ mặt trời mọc ở Bermuda Giờ hoàng hôn ở Bermuda Độ dài ngày (Giờ. Phút)Thứ Tư, ngày 1 tháng 2 năm 20237. 13 giờ sáng5. 52pm10. 39Thứ năm, ngày 2 tháng 2 năm 20237. 12 giờ sáng5. 53pm10. 40Thứ sáu, ngày 3 tháng 2 năm 20237. 11 giờ sáng5. 54h chiều10. 42Thứ Bảy, ngày 4 tháng 2 năm 20237. 10 giờ sáng5. 55 chiều10. 44Chủ nhật, ngày 5 tháng 2 năm 20237. 10 giờ sáng5. 55 chiều10. 45Thứ hai, ngày 6 tháng 2 năm 20237. 09 giờ sáng5. 56 chiều10. 47Thứ ba, ngày 7 tháng 2 năm 20237. 08 giờ sáng5. 57pm10. 49Thứ Tư, ngày 8 tháng 2 năm 20237. 07 giờ sáng5. 58 chiều10. 50Thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 20237. 06 giờ sáng5. 59 chiều10. 52Thứ sáu, ngày 10 tháng 2 năm 20237. 06 am6. 00 chiều10. 54Thứ Bảy, ngày 11 tháng 2 năm 20237. 05 sáng6. 01 chiều10. 56Chủ nhật, ngày 12 tháng 2 năm 20237. 04 giờ sáng6. 02 chiều10. 57Thứ Hai, ngày 13 tháng 2 năm 20237. 03 giờ sáng6. 03 chiều10. 59Thứ ba, ngày 14 tháng 2 năm 20237. 02 giờ sáng6. 03 chiều11. 01Thứ Tư, ngày 15 tháng 2 năm 20237. 01 giờ sáng6. 04 chiều11. 03Thứ năm, ngày 16 tháng 2 năm 20237. 00 sáng6. 05 chiều11. 05Thứ sáu, ngày 17 tháng 2 năm 20236. 59 am6. 06 chiều11. 07Thứ Bảy, ngày 18 tháng 2 năm 20236. 58 am6. 07 pm11. 08Chủ nhật, ngày 19 tháng 2 năm 20236. 57 sáng6. 08pm11. 10Thứ hai, ngày 20 tháng 2 năm 20236. 56 am6. 09 giờ tối11. 12Thứ ba, ngày 21 tháng 2 năm 20236. 55 sáng6. 09 giờ tối11. 14Thứ Tư, ngày 22 tháng 2 năm 20236. 54 sáng6. 10 giờ tối11. 16Thứ năm, ngày 23 tháng 2 năm 20236. 53 sáng6. 11 giờ trưa11. 18Thứ sáu, ngày 24 tháng 2 năm 20236. 52 giờ sáng6. 12 giờ trưa11. 20Thứ bảy, ngày 25 tháng 2 năm 20236. 51 giờ sáng6. 13 giờ chiều11. 22Chủ nhật, ngày 26 tháng 2 năm 20236. 49 giờ sáng6. 13 giờ chiều11. 24Thứ hai, ngày 27 tháng 2 năm 20236. 48 giờ sáng6. 14h chiều11. 26Thứ ba, ngày 28 tháng 2 năm 20236. 47 sáng6. 15 giờ chiều11. 27Thứ Tư, ngày 1 tháng 3 năm 20236. 46 am6. 16h chiều11. 29Thứ năm, ngày 2 tháng 3 năm 20236. 45 sáng6. 17h chiều11. 31Thứ sáu, ngày 3 tháng 3 năm 20236. 44 sáng6. 17h chiều11. 33Thứ Bảy, ngày 4 tháng 3 năm 20236. 42 sáng6. 18h11. 35Chủ nhật, ngày 5 tháng 3 năm 20236. 41 giờ sáng6. 19 giờ tối11. 37Thứ Hai, ngày 6 tháng 3 năm 20236. 40 sáng6. 20h11. 39Thứ ba, ngày 7 tháng 3 năm 20236. 39 am6. 20h11. 41Thứ Tư, ngày 8 tháng 3 năm 20236. 37 sáng6. 21 giờ tối11. 43Thứ năm, ngày 9 tháng 3 năm 20236. 36 am6. 22h11. 45Thứ sáu, ngày 10 tháng 3 năm 20236. 35 sáng6. 23h11. 47Thứ Bảy, ngày 11 tháng 3 năm 20236. 34 giờ sáng6. 23h11. 49Chủ nhật, ngày 12 tháng 3 năm 20237. 32 am7. 24h11. 51Thứ Hai, ngày 13 tháng 3 năm 20237. 31 giờ sáng7. 25h11. 53Thứ ba, ngày 14 tháng 3 năm 20237. 30 am7. 26h11. 55Thứ Tư, ngày 15 tháng 3 năm 20237. 29 am7. 26h11. 57Thứ năm, ngày 16 tháng 3 năm 20237. 27 sáng7. 27h11. 59Thứ sáu, ngày 17 tháng 3 năm 20237. 26 am7. 28h12. 01Thứ Bảy, ngày 18 tháng 3 năm 20237. 25 am7. 28h12. 03Chủ nhật, ngày 19 tháng 3 năm 20237. 24h7. 29h12. 05Thứ hai, ngày 20 tháng 3 năm 20237. 22 am7. 30pm12. 07Thứ ba, ngày 21 tháng 3 năm 20237. 21 giờ sáng7. 31 giờ chiều12. 09Thứ Tư, ngày 22 tháng 3 năm 20237. 20 am7. 31 giờ chiều12. 11Thứ năm, ngày 23 tháng 3 năm 20237. 18 giờ sáng7. 32h12. 13Thứ sáu, ngày 24 tháng 3 năm 20237. 17 giờ sáng7. 33 chiều12. 15Thứ bảy, ngày 25 tháng 3 năm 20237. 16 giờ sáng7. 33 chiều12. 17Chủ nhật, ngày 26 tháng 3 năm 20237. 14 giờ sáng7. 34h chiều12. 19Thứ Hai, ngày 27 tháng 3 năm 20237. 13 giờ sáng7. 35 chiều12. 21Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 20237. 12 giờ sáng7. 35 chiều12. 23Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 20237. 11 giờ sáng7. 36 chiều12. 25Thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 20237. 09 am7. 37 chiều12. 27Thứ sáu, ngày 31 tháng 3 năm 20237. 08 am7. 38 chiều12. 29Thứ bảy, ngày 1 tháng 4 năm 20237. 07 giờ sáng7. 38 chiều12. 31Chủ nhật, ngày 2 tháng 4 năm 20237. 05 sáng7. 39pm12. 33Thứ hai, ngày 3 tháng 4 năm 20237. 04 am7. 40pm12. 35Thứ ba, ngày 4 tháng 4 năm 20237. 03 giờ sáng7. 40pm12. 37Thứ Tư, ngày 5 tháng 4 năm 20237. 02 giờ sáng7. 41 giờ chiều12. 39Thứ năm, ngày 6 tháng 4 năm 20237. 00 sáng7. 42h12. 41Thứ sáu, ngày 7 tháng 4 năm 20236. 59 am7. 42h12. 43Thứ Bảy, ngày 8 tháng 4 năm 20236. 58 am7. 43pm12. 45Chủ nhật, ngày 9 tháng 4 năm 20236. 57 am7. 44h chiều12. 47Thứ hai, ngày 10 tháng 4 năm 20236. 55 sáng7. 44h chiều12. 49Thứ ba, ngày 11 tháng 4 năm 20236. 54 am7. 45pm12. 50Thứ Tư, ngày 12 tháng 4 năm 20236. 53 am7. 46 chiều12. 52Thứ năm, ngày 13 tháng 4 năm 20236. 52 am7. 47pm12. 54Thứ sáu, ngày 14 tháng 4 năm 20236. 51 am7. 47pm12. 56Thứ Bảy, ngày 15 tháng 4 năm 20236. 49 am7. 48h12. 58Chủ nhật, ngày 16 tháng 4 năm 20236. 48 am7. 49pm13. 00Thứ hai, ngày 17 tháng 4 năm 20236. 47 sáng7. 49pm13. 02Thứ ba, ngày 18 tháng 4 năm 20236. 46 am7. 50 giờ chiều13. 04Thứ Tư, ngày 19 tháng 4 năm 20236. 45 sáng7. 51 giờ chiều13. 06Thứ năm, ngày 20 tháng 4 năm 20236. 44 am7. 51 giờ chiều13. 07Thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 20236. 42 am7. 52pm13. 09Thứ Bảy, ngày 22 tháng 4 năm 20236. 41 sáng7. 53 chiều13. 11Chủ nhật, ngày 23 tháng 4 năm 20236. 40 sáng7. 54h chiều13. 13Thứ hai, ngày 24 tháng 4 năm 20236. 39 am7. 54h chiều13. 15Thứ ba, ngày 25 tháng 4 năm 20236. 38 sáng7. 55 chiều13. 16Thứ Tư, ngày 26 tháng 4 năm 20236. 37 sáng7. 56 chiều13. 18Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 20236. 36 am7. 56 chiều13. 20Thứ sáu, ngày 28 tháng 4 năm 20236. 35 sáng7. 57pm13. 22Thứ Bảy, ngày 29 tháng 4 năm 20236. 34 am7. 58 chiều13. 23Chủ nhật, ngày 30 tháng 4 năm 20236. 33 sáng7. 59 giờ chiều13. 25Thứ hai, ngày 1 tháng 5 năm 20236. 32 am7. 59 giờ chiều13. 27Thứ ba, ngày 2 tháng 5 năm 20236. 31 sáng8. 00 chiều13. 28Thứ tư, ngày 3 tháng 5 năm 20236. 30 giờ sáng8. 01 chiều13. 30Thứ năm, ngày 4 tháng 5 năm 20236. 29 am8. 01 chiều13. 32Thứ sáu, ngày 5 tháng 5 năm 20236. 28 sáng8. 02 chiều13. 33Thứ bảy, ngày 6 tháng 5 năm 20236. 27 sáng8. 03 chiều13. 35Chủ nhật, ngày 7 tháng 5 năm 20236. 27 sáng8. 04 chiều13. 36Thứ hai, ngày 8 tháng 5 năm 20236. 26 am8. 04 chiều13. 38Thứ ba, ngày 9 tháng 5 năm 20236. 25 sáng8. 05 chiều13. 40Thứ Tư, ngày 10 tháng 5 năm 20236. 24h8. 06 chiều13. 41Thứ năm, ngày 11 tháng 5 năm 20236. 23 giờ sáng8. 06 chiều13. 43Thứ sáu, ngày 12 tháng 5 năm 20236. 23 giờ sáng8. 07pm13. 44Thứ Bảy, ngày 13 tháng 5 năm 20236. 22h8. 08pm13. 45Chủ nhật, ngày 14 tháng 5 năm 20236. 21 giờ sáng8. 09 giờ tối13. 47Thứ hai, ngày 15 tháng 5 năm 20236. 21 giờ sáng8. 09 giờ tối13. 48Thứ ba, ngày 16 tháng 5 năm 20236. 20h8. 22h13. 50Thứ Tư, ngày 17 tháng 5 năm 20236. 19 giờ sáng8. 11 giờ trưa13. 51Thứ năm, ngày 18 tháng 5 năm 20236. 19 giờ sáng8. 11 giờ trưa13. 52Thứ sáu, ngày 19 tháng 5 năm 20236. 18 giờ sáng8. 12 giờ trưa13. 54Thứ Bảy, ngày 20 tháng 5 năm 20236. 17 giờ sáng8. 13 giờ chiều13. 55Chủ nhật, ngày 21 tháng 5 năm 20236. 17 giờ sáng8. 13 giờ chiều13. 56Thứ hai, ngày 22 tháng 5 năm 20236. 16 giờ sáng8. 14h chiều13. 57Thứ ba, ngày 23 tháng 5 năm 20236. 16 giờ sáng8. 15h chiều13. 58Thứ Tư, ngày 24 tháng 5 năm 20236. 15 giờ sáng8. 15h chiều14. 00Thứ năm, ngày 25 tháng 5 năm 20236. 15 giờ sáng8. 16h14. 01Thứ sáu, ngày 26 tháng 5 năm 20236. 15 giờ sáng8. 17h14. 02Thứ Bảy, ngày 27 tháng 5 năm 20236. 14 giờ sáng8. 17h14. 03Chủ nhật, ngày 28 tháng 5 năm 20236. 14 giờ sáng8. 18h14. 04Thứ hai, ngày 29 tháng 5 năm 20236. 13 giờ sáng8. 19 giờ tối14. 05Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 20236. 13 giờ sáng8. 19 giờ tối14. 06Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 20236. 13 giờ sáng8. 20h14. 06Thứ năm, ngày 1 tháng 6 năm 20236. 12 giờ sáng8. 20h14. 07Thứ sáu, ngày 2 tháng 6 năm 20236. 12 giờ sáng8. 21 giờ tối14. 08Thứ Bảy, ngày 3 tháng 6 năm 20236. 12 giờ sáng8. 21 giờ tối14. 09Chủ nhật, ngày 4 tháng 6 năm 20236. 12 giờ sáng8. 22h14. 10Thứ hai, ngày 5 tháng 6 năm 20236. 12 giờ sáng8. 23h14. 10Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 20236. 12 giờ sáng8. 23h14. 11Thứ Tư, ngày 7 tháng 6 năm 20236. 11 giờ sáng8. 24h14. 12Thứ năm, ngày 8 tháng 6 năm 20236. 11 giờ sáng8. 24h14. 12Thứ sáu, ngày 9 tháng 6 năm 20236. 11 giờ sáng8. 24h14. 13Thứ Bảy, ngày 10 tháng 6 năm 20236. 11 giờ sáng8. 25h14. 13Chủ nhật, ngày 11 tháng 6 năm 20236. 11 giờ sáng8. 25h14. 14Thứ Hai, ngày 12 tháng 6 năm 20236. 11 giờ sáng8. 26h14. 14Thứ Ba, ngày 13 tháng 6 năm 20236. 11 giờ sáng8. 26h14. 14Thứ Tư, ngày 14 tháng 6 năm 20236. 11 giờ sáng8. 26h14. 15Thứ năm, ngày 15 tháng 6 năm 20236. 11 giờ sáng8. 27h14. 15Thứ sáu, ngày 16 tháng 6 năm 20236. 11 giờ sáng8. 27h14. 15Thứ bảy, ngày 17 tháng 6 năm 20236. 12 giờ sáng8. 27h14. 15Chủ nhật, ngày 18 tháng 6 năm 20236. 12 giờ sáng8. 28h14. 16Thứ Hai, ngày 19 tháng 6 năm 20236. 12 giờ sáng8. 28h14. 16Thứ Ba, ngày 20 tháng 6 năm 20236. 12 giờ sáng8. 28h14. 16Thứ Tư, ngày 21 tháng 6 năm 20236. 12 giờ sáng8. 29h14. 16Thứ năm, ngày 22 tháng 6 năm 20236. 12 giờ sáng8. 29h14. 16Thứ Sáu, ngày 23 tháng 6 năm 20236. 13 giờ sáng8. 29h14. 16Thứ Bảy, ngày 24 tháng 6 năm 20236. 13 giờ sáng8. 29h14. 16Chủ nhật, ngày 25 tháng 6 năm 20236. 13 giờ sáng8. 29h14. 15Thứ Hai, ngày 26 tháng 6 năm 20236. 14 giờ sáng8. 29h14. 15Thứ Ba, ngày 27 tháng 6 năm 20236. 14 giờ sáng8. 29h14. 15Thứ Tư, ngày 28 tháng 6 năm 20236. 14 giờ sáng8. 29h14. 15Thứ năm, ngày 29 tháng 6 năm 20236. 15 giờ sáng8. 30pm14. 14Thứ Sáu, ngày 30 tháng 6 năm 20236. 15 giờ sáng8. 30pm14. 14Thứ bảy, ngày 1 tháng 7 năm 20236. 15 giờ sáng8. 30pm14. 14Chủ nhật, ngày 2 tháng 7 năm 20236. 16 giờ sáng8. 29h14. 13Thứ hai, ngày 3 tháng 7 năm 20236. 16 giờ sáng8. 29h14. 13Thứ ba, ngày 4 tháng 7 năm 20236. 17 giờ sáng8. 29h14. 12Thứ Tư, ngày 5 tháng 7 năm 20236. 17 giờ sáng8. 29h14. 12Thứ năm, ngày 6 tháng 7 năm 20236. 18 giờ sáng8. 29h14. 11Thứ sáu, ngày 7 tháng 7 năm 20236. 18 giờ sáng8. 29h14. 10Thứ bảy, ngày 8 tháng 7 năm 20236. 19 giờ sáng8. 29h14. 10Chủ nhật, ngày 9 tháng 7 năm 20236. 19 giờ sáng8. 29h14. 09Thứ Hai, ngày 10 tháng 7 năm 20236. 20h8. 28h14. 08Thứ ba, ngày 11 tháng 7 năm 20236. 20h8. 28h14. 07Thứ Tư, ngày 12 tháng 7 năm 20236. 21 giờ sáng8. 28h14. 06Thứ năm, ngày 13 tháng 7 năm 20236. 21 giờ sáng8. 27h14. 06Thứ sáu, ngày 14 tháng 7 năm 20236. 22h8. 27h14. 05Thứ Bảy, ngày 15 tháng 7 năm 20236. 22h8. 27h14. 04Chủ nhật, ngày 16 tháng 7 năm 20236. 23 giờ sáng8. 26h14. 03Thứ Hai, ngày 17 tháng 7 năm 20236. 24h8. 26h14. 02Thứ Ba, ngày 18 tháng 7 năm 20236. 24h8. 25h14. 01Thứ Tư, ngày 19 tháng 7 năm 20236. 25 sáng8. 25h14. 00Thứ năm, ngày 20 tháng 7 năm 20236. 26 am8. 24h13. 58Thứ sáu, ngày 21 tháng 7 năm 20236. 26 am8. 24h13. 57Thứ Bảy, ngày 22 tháng 7 năm 20236. 27 sáng8. 23h13. 56Chủ nhật, ngày 23 tháng 7 năm 20236. 27 sáng8. 23h13. 55Thứ Hai, ngày 24 tháng 7 năm 20236. 28 sáng8. 22h13. 54Thứ ba, ngày 25 tháng 7 năm 20236. 29 am8. 22h13. 52Thứ Tư, ngày 26 tháng 7 năm 20236. 29 am8. 21 giờ tối13. 51Thứ năm, ngày 27 tháng 7 năm 20236. 30 giờ sáng8. 20h13. 50Thứ Sáu, ngày 28 tháng 7 năm 20236. 31 sáng8. 20h13. 48Thứ Bảy, ngày 29 tháng 7 năm 20236. 31 sáng8. 19 giờ tối13. 47Chủ nhật, ngày 30 tháng 7 năm 20236. 32 giờ sáng8. 18h13. 46Thứ Hai, ngày 31 tháng 7 năm 20236. 33 sáng8. 17h13. 44Thứ ba, ngày 1 tháng 8 năm 20236. 33 sáng8. 17h13. 43Thứ Tư, ngày 2 tháng 8 năm 20236. 34 am8. 16h chiều13. 41Thứ năm, ngày 3 tháng 8 năm 20236. 35 sáng8. 15h chiều13. 40Thứ sáu, ngày 4 tháng 8 năm 20236. 35 sáng8. 14h chiều13. 38Thứ Bảy, ngày 5 tháng 8 năm 20236. 36 am8. 13 giờ chiều13. 37Chủ nhật, ngày 6 tháng 8 năm 20236. 37 sáng8. 12 giờ trưa13. 35Thứ Hai, ngày 7 tháng 8 năm 20236. 37 sáng8. 11 giờ trưa13. 34Thứ ba, ngày 8 tháng 8 năm 20236. 38 sáng8. 22h13. 32Thứ Tư, ngày 9 tháng 8 năm 20236. 39 sáng8. 22h13. 30Thứ năm, ngày 10 tháng 8 năm 20236. 39 sáng8. 09 giờ tối13. 29Thứ sáu, ngày 11 tháng 8 năm 20236. 40 sáng8. 08pm13. 27Thứ Bảy, ngày 12 tháng 8 năm 20236. 41 sáng8. 07pm13. 25Chủ nhật, ngày 13 tháng 8 năm 20236. 41 sáng8. 06 chiều13. 24Thứ Hai, ngày 14 tháng 8 năm 20236. 42 am8. 05 chiều13. 22Thứ Ba, ngày 15 tháng 8 năm 20236. 43 sáng8. 03 chiều13. 20Thứ Tư, ngày 16 tháng 8 năm 20236. 43 sáng8. 02 chiều13. 19Thứ năm, ngày 17 tháng 8 năm 20236. 44 am8. 01 chiều13. 17Thứ sáu, ngày 18 tháng 8 năm 20236. 45 sáng8. 00 chiều13. 15Thứ bảy, ngày 19 tháng 8 năm 20236. 45 sáng7. 59 giờ chiều13. 13Chủ nhật, ngày 20 tháng 8 năm 20236. 46 am7. 58 chiều13. 12Thứ hai, ngày 21 tháng 8 năm 20236. 47 sáng7. 57pm13. 10Thứ ba, ngày 22 tháng 8 năm 20236. 47 sáng7. 56 chiều13. 08Thứ tư, ngày 23 tháng 8 năm 20236. 48 am7. 55 chiều13. 06Thứ năm, ngày 24 tháng 8 năm 20236. 49 am7. 53 chiều13. 04Thứ sáu, ngày 25 tháng 8 năm 20236. 49 am7. 52pm13. 03Thứ Bảy, ngày 26 tháng 8 năm 20236. 50 sáng7. 51 giờ chiều13. 01Chủ nhật, ngày 27 tháng 8 năm 20236. 50 sáng7. 50 chiều12. 59Thứ hai, ngày 28 tháng 8 năm 20236. 51 am7. 49pm12. 57Thứ ba, ngày 29 tháng 8 năm 20236. 52 am7. 47pm12. 55Thứ Tư, ngày 30 tháng 8 năm 20236. 52 am7. 46 chiều12. 53Thứ năm, ngày 31 tháng 8 năm 20236. 53 am7. 45pm12. 51Thứ sáu, ngày 1 tháng 9 năm 20236. 54 am7. 44h chiều12. 49Thứ Bảy, ngày 2 tháng 9 năm 20236. 54 am7. 42h12. 48Chủ nhật, ngày 3 tháng 9 năm 20236. 55 sáng7. 41 giờ chiều12. 46Thứ Hai, ngày 4 tháng 9 năm 20236. 56 am7. 40pm12. 44Thứ ba, ngày 5 tháng 9 năm 20236. 56 am7. 38 chiều12. 42Thứ Tư, ngày 6 tháng 9 năm 20236. 57 am7. 37 chiều12. 40Thứ năm, ngày 7 tháng 9 năm 20236. 57 am7. 36 chiều12. 38Thứ sáu, ngày 8 tháng 9 năm 20236. 58 am7. 35 chiều12. 36Thứ Bảy, ngày 9 tháng 9 năm 20236. 59 am7. 33 chiều12. 34Chủ nhật, ngày 10 tháng 9 năm 20236. 59 am7. 32h12. 32Thứ Hai, ngày 11 tháng 9 năm 20237. 00 sáng7. 31 giờ chiều12. 30Thứ ba, ngày 12 tháng 9 năm 20237. 00 sáng7. 29h12. 28Thứ Tư, ngày 13 tháng 9 năm 20237. 01 giờ sáng7. 28h12. 26Thứ năm, ngày 14 tháng 9 năm 20237. 02 giờ sáng7. 27h12. 24Thứ sáu, ngày 15 tháng 9 năm 20237. 02 giờ sáng7. 25h12. 22Thứ Bảy, ngày 16 tháng 9 năm 20237. 03 giờ sáng7. 24h12. 20Chủ nhật, ngày 17 tháng 9 năm 20237. 04 am7. 23h12. 19Thứ Hai, ngày 18 tháng 9 năm 20237. 04 am7. 21 giờ tối12. 17Thứ ba, ngày 19 tháng 9 năm 20237. 05 sáng7. 20h12. 15Thứ Tư, ngày 20 tháng 9 năm 20237. 05 sáng7. 19h12. 13Thứ năm, ngày 21 tháng 9 năm 20237. 06 am7. 17h chiều12. 11Thứ sáu, ngày 22 tháng 9 năm 20237. 07 giờ sáng7. 16h12. 09Thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 năm 20237. 07 giờ sáng7. 15h chiều12. 07Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 20237. 08 am7. 13h chiều12. 05Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 20237. 09 am7. 12 giờ trưa12. 03Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 20237. 09 am7. 11 giờ trưa12. 01Thứ Tư, ngày 27 tháng 9 năm 20237. 10 giờ sáng7. 09 giờ tối11. 59Thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 20237. 11 giờ sáng7. 08pm11. 57Thứ sáu, ngày 29 tháng 9 năm 20237. 11 giờ sáng7. 07 pm11. 55Thứ Bảy, ngày 30 tháng 9 năm 20237. 12 giờ sáng7. 05 chiều11. 53Chủ nhật, ngày 1 tháng 10 năm 20237. 12 giờ sáng7. 04 chiều11. 51Thứ Hai, ngày 2 tháng 10 năm 20237. 13 giờ sáng7. 03 chiều11. 49Thứ ba, ngày 3 tháng 10 năm 20237. 14 giờ sáng7. 01 chiều11. 47Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 20237. 14 giờ sáng7. 00 chiều11. 45Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 20237. 15 giờ sáng6. 59 giờ chiều11. 43Thứ sáu, ngày 6 tháng 10 năm 20237. 16 giờ sáng6. 58 giờ chiều11. 41Thứ Bảy, ngày 7 tháng 10 năm 20237. 17h6. 56 chiều11. 39Chủ nhật, ngày 8 tháng 10 năm 20237. 17h6. 55 chiều11. 37Thứ Hai, ngày 9 tháng 10 năm 20237. 18 giờ sáng6. 54h chiều11. 35Thứ ba, ngày 10 tháng 10 năm 20237. 19 am6. 53 giờ chiều11. 33Thứ Tư, ngày 11 tháng 10 năm 20237. 19 am6. 51 giờ chiều11. 32Thứ năm, ngày 12 tháng 10 năm 20237. 20 am6. 50 giờ chiều11. 30Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 20237. 21 giờ sáng6. 49pm11. 28Thứ Bảy, ngày 14 tháng 10 năm 20237. 21 giờ sáng6. 48pm11. 26Chủ nhật, ngày 15 tháng 10 năm 20237. 22 am6. 47pm11. 24Thứ Hai, ngày 16 tháng 10 năm 20237. 23 am6. 45pm11. 22Thứ ba, ngày 17 tháng 10 năm 20237. 24h6. 44h chiều11. 20Thứ Tư, ngày 18 tháng 10 năm 20237. 24h6. 43pm11. 18Thứ năm, ngày 19 tháng 10 năm 20237. 25 am6. 42pm11. 16Thứ sáu, ngày 20 tháng 10 năm 20237. 26 am6. 41 giờ chiều11. 14Thứ Bảy, ngày 21 tháng 10 năm 20237. 27 am6. 40pm11. 13Chủ nhật, ngày 22 tháng 10 năm 20237. 27 am6. 39 giờ chiều11. 11Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 20237. 28 am6. 38 chiều11. 09Thứ ba, ngày 24 tháng 10 năm 20237. 29 am6. 37 chiều11. 07Thứ Tư, ngày 25 tháng 10 năm 20237. 30 giờ sáng6. 35 chiều11. 05Thứ năm, ngày 26 tháng 10 năm 20237. 31 giờ sáng6. 34h chiều11. 03Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 20237. 31 giờ sáng6. 33 chiều11. 02Thứ Bảy, ngày 28 tháng 10 năm 20237. 32 giờ sáng6. 32h11. 00Chủ nhật, ngày 29 tháng 10 năm 20237. 33 giờ sáng6. 32h10. 58Thứ hai, ngày 30 tháng 10 năm 20237. 34 giờ sáng6. 31 giờ chiều10. 56Thứ ba, ngày 31 tháng 10 năm 20237. 35 sáng6. 30pm10. 54Thứ Tư, ngày 1 tháng 11 năm 20237. 36 am6. 29h10. 53Thứ năm, ngày 2 tháng 11 năm 20237. 36 am6. 28h10. 51Thứ sáu, ngày 3 tháng 11 năm 20237. 37 sáng6. 27h10. 49Thứ Bảy, ngày 4 tháng 11 năm 20237. 38 sáng6. 26h10. 48Chủ nhật, ngày 5 tháng 11 năm 20236. 39 giờ sáng5. 25h10. 46Thứ hai, ngày 6 tháng 11 năm 20236. 40 giờ sáng5. 25h10. 44Thứ ba, ngày 7 tháng 11 năm 20236. 41 giờ sáng5. 24h10. 43Thứ Tư, ngày 8 tháng 11 năm 20236. 42 am5. 23h10. 41Thứ năm, ngày 9 tháng 11 năm 20236. 42 am5. 22h10. 39Thứ sáu, ngày 10 tháng 11 năm 20236. 43 giờ sáng5. 22h10. 38Thứ Bảy, ngày 11 tháng 11 năm 20236. 44 am5. 21h10. 36Chủ nhật, ngày 12 tháng 11 năm 20236. 45 sáng5. 20pm10. 35Thứ Hai, ngày 13 tháng 11 năm 20236. 46 am5. 20pm10. 33Thứ ba, ngày 14 tháng 11 năm 20236. 47 sáng5. 19 giờ tối10. 32Thứ Tư, ngày 15 tháng 11 năm 20236. 48 giờ sáng5. 19 giờ tối10. 30Thứ năm, ngày 16 tháng 11 năm 20236. 49 giờ sáng5. 18h10. 29Thứ sáu, ngày 17 tháng 11 năm 20236. 50 giờ sáng5. 18h10. 28Thứ Bảy, ngày 18 tháng 11 năm 20236. 50 giờ sáng5. 17h chiều10. 26Chủ nhật, ngày 19 tháng 11 năm 20236. 51 giờ sáng5. 17h chiều10. 25Thứ hai, ngày 20 tháng 11 năm 20236. 52 am5. 16h chiều10. 23Thứ ba, ngày 21 tháng 11 năm 20236. 53 am5. 16h chiều10. 22Thứ Tư, ngày 22 tháng 11 năm 20236. 54 am5. 15h chiều10. 21Thứ năm, ngày 23 tháng 11 năm 20236. 55 sáng5. 15h chiều10. 20Thứ sáu, ngày 24 tháng 11 năm 20236. 56 am5. 15h chiều10. 19 Thứ Bảy, ngày 25 tháng 11 năm 20236. 57 am5. 14h chiều10. 17Chủ nhật, ngày 26 tháng 11 năm 20236. 57 am5. 14h chiều10. 16Thứ Hai, ngày 27 tháng 11 năm 20236. 58 giờ sáng5. 14h chiều10. 15Thứ ba, ngày 28 tháng 11 năm 20236. 59 am5. 14h chiều10. 14Thứ Tư, ngày 29 tháng 11 năm 20237. 00 sáng5. 14h chiều10. 13Thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 20237. 01 giờ sáng5. 13h chiều10. 12Thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 20237. 02 giờ sáng5. 13h chiều10. 11Thứ Bảy, ngày 2 tháng 12 năm 20237. 03 giờ sáng5. 13h chiều10. 10Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 20237. 03 giờ sáng5. 13h chiều10. 09Thứ hai, ngày 4 tháng 12 năm 20237. 04 giờ sáng 5. 13h chiều10. 09Thứ ba, ngày 5 tháng 12 năm 20237. 05 giờ sáng5. 13h chiều10. 08Thứ tư, ngày 6 tháng 12 năm 20237. 06 giờ sáng5. 13h chiều10. 07Thứ năm, ngày 7 tháng 12 năm 20237. 07 giờ sáng5. 13h chiều10. 06Thứ sáu, ngày 8 tháng 12 năm 20237. 07 giờ sáng5. 14h chiều10. 06Thứ Bảy, ngày 9 tháng 12 năm 20237. 08 giờ sáng5. 14h chiều10. 05Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 20237. 09 giờ sáng5. 14h chiều10. 05Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 20237. 10 giờ sáng5. 14h chiều10. 04Thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 20237. 10 giờ sáng5. 14h chiều10. 04Thứ Tư, ngày 13 tháng 12 năm 20237. 11 giờ sáng5. 15h chiều10. 03Thứ năm, ngày 14 tháng 12 năm 20237. 12 giờ sáng5. 15h chiều10. 03Thứ sáu, ngày 15 tháng 12 năm 20237. 12 giờ sáng5. 15h chiều10. 02Thứ Bảy, ngày 16 tháng 12 năm 20237. 13 giờ sáng5. 15h chiều10. 02Chủ nhật, ngày 17 tháng 12 năm 20237. 13 giờ sáng5. 16h chiều10. 02Thứ hai, ngày 18 tháng 12 năm 20237. 14 giờ sáng5. 16h chiều10. 02Thứ ba, ngày 19 tháng 12 năm 20237. 15 giờ sáng5. 17h chiều10. 02Thứ Tư, ngày 20 tháng 12 năm 20237. 15 giờ sáng5. 17h chiều10. 01Thứ năm, ngày 21 tháng 12 năm 20237. 16h5. 18h10. 01Thứ sáu, ngày 22 tháng 12 năm 20237. 16h5. 18h10. 01Thứ Bảy, ngày 23 tháng 12 năm 20237. 17h5. 19 giờ tối10. 01Chủ nhật, ngày 24 tháng 12 năm 20237. 17h5. 19 giờ tối10. 02Thứ hai, ngày 25 tháng 12 năm 20237. 17h5. 20pm10. 02Thứ ba, ngày 26 tháng 12 năm 20237. 18h5. 20pm10. 02Thứ Tư, ngày 27 tháng 12 năm 20237. 18h5. 21h10. 02Thứ năm, ngày 28 tháng 12 năm 20237. 19h5. 22h10. 02Thứ sáu, ngày 29 tháng 12 năm 20237. 19h5. 22h10. 03Thứ Bảy, ngày 30 tháng 12 năm 20237. 19h5. 23h10. 03Chủ nhật, ngày 31 tháng 12 năm 20237. 19h5. 24h10. 04Thứ hai, ngày 1 tháng 1 năm 20247. 20h5. 24h10. 04Thứ ba, ngày 02 tháng 01 năm 20247. 20h5. 25h10. 05Thứ Tư, ngày 03 tháng 01 năm 20247. 20h5. 26h10. 05Thứ năm, ngày 4 tháng 1 năm 20247. 20h5. 27h10. 06Thứ sáu, ngày 05 tháng 01 năm 20247. 20h5. 27h10. 06Thứ bảy, ngày 6 tháng 1 năm 20247. 20h5. 28h10. 07Chủ nhật, ngày 07 tháng 01 năm 20247. 21 giờ sáng5. 29h10. 08Thứ hai, ngày 8 tháng 1 năm 20247. 21 giờ sáng5. 30pm10. 09Thứ Ba, ngày 09 tháng 01 năm 20247. 21 giờ sáng5. 31 giờ chiều10. 09Thứ Tư, ngày 10 tháng 1 năm 20247. 21 giờ sáng5. 31 giờ chiều10. 10Thứ năm, ngày 11 tháng 1 năm 20247. 20h5. 32h10. 11Thứ sáu, ngày 12 tháng 1 năm 20247. 20h5. 33pm10. 12Thứ bảy, ngày 13 tháng 1 năm 20247. 20h5. 34h chiều10. 13Chủ nhật, ngày 14 tháng 1 năm 20247. 20h5. 35pm10. 14Thứ hai, ngày 15 tháng 1 năm 20247. 20h5. 36 chiều10. 15Thứ ba, ngày 16 tháng 1 năm 20247. 20h5. 37pm10. 16Thứ Tư, ngày 17 tháng 1 năm 20247. 20h5. 38 chiều10. 18Thứ năm, ngày 18 tháng 1 năm 20247. 19h5. 38 chiều10. 19Thứ sáu, ngày 19 tháng 1 năm 20247. 19h5. 39 giờ chiều10. 20Thứ bảy, ngày 20 tháng 1 năm 20247. 19h5. 40pm10. 21Chủ nhật, ngày 21 tháng 1 năm 20247. 18h5. 41 giờ chiều10. 22Thứ hai, ngày 22 tháng 1 năm 20247. 18h5. 42pm10. 24Thứ ba, ngày 23 tháng 1 năm 20247. 18h5. 43pm10. 25Thứ tư, ngày 24 tháng 1 năm 20247. 17h5. 44h chiều10. 26Thứ năm, ngày 25 tháng 1 năm 20247. 17h5. 45pm10. 28Thứ sáu, ngày 26 tháng 1 năm 20247. 16h5. 46pm10. 29Thứ bảy, ngày 27 tháng 1 năm 20247. 16h5. 47pm10. 31Chủ nhật, ngày 28 tháng 1 năm 20247. 15 giờ sáng5. 48pm10. 32Thứ hai, ngày 29 tháng 1 năm 20247. 15 giờ sáng5. 49pm10. 34Thứ ba, ngày 30 tháng 1 năm 20247. 14 giờ sáng5. 50pm10. 35Thứ tư, ngày 31 tháng 1 năm 20247. 13 giờ sáng5. 51 giờ chiều10. 37Thứ năm, ngày 1 tháng 2 năm 20247. 13 giờ sáng5. 52pm10. 38

Thời gian mặt trời mọc và mặt trời lặn được cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 2 năm 2023

Bản đồ

Thời gian mặt trời mọc và mặt trời lặn ở Bermuda được tính theo vị trí hiển thị trên bản đồ bên dưới

Mặt trời mọc ngày 30 tháng 12 năm 2023

Ngày ngắn nhất trong năm Victoria là gì?

Ngày chí tháng 12 (đông chí) ở Victoria là lúc 7 giờ. 27 giờ tối ngày Thứ Năm, ngày 21 tháng 12 năm 2023 . Xét về ánh sáng ban ngày, ngày này dài 7 giờ, ngắn hơn ngày hạ chí 48 phút. Ở hầu hết các địa điểm phía bắc xích đạo, ngày ngắn nhất trong năm rơi vào khoảng ngày này.

Ngày ngắn nhất trong năm ở Adelaide là gì?

Ngày chí tháng sáu (đông chí) ở Adelaide là lúc 12. 27 giờ sáng Thứ Năm, ngày 22 tháng 6 năm 2023. Xét về ánh sáng ban ngày, ngày này dài 4 giờ, ngắn hơn 42 phút so với ngày Hạ chí. Ở các địa điểm phía nam của đường xích đạo, ngày ngắn nhất trong năm là vào khoảng ngày này. Tại sao mặt trời lặn sớm nhất không phải vào ngày đông chí?

Làm thế nào chính xác là dự đoán mặt trời mọc?

Các góc chính xác đến khoảng 0. 5 độ (đường kính của Mặt trời), ngoại trừ khi Mặt trời ở đường chân trời nơi độ chính xác giảm nhẹ do khúc xạ khí quyển, điều này không được tính đến trong các tính toán này.

Mặt trời mọc sớm nhất vào thời gian nào trong năm?

Đối với Philadelphia (40 độ vĩ bắc)