Màu kem sữa tiếng Anh là gì

Non Dòng kem sữa chúng tôi có.

Màu kem sữa tiếng Anh là gì

sữa tách kem

Màu kem sữa tiếng Anh là gì

sữa , kem

kem không sữa

sữa nguyên kem

kem sữa chua

kem sữa tươi

Whipped không kem sữa cho topping cơ sở,

sữa chua kem

sữa tách kem hoặc

sữa kem

hoặc kem sữa gọi

Chẳng hạn như

Clay Christensen từng thử cải thiện doanh số kem sữa.

sữa tách kem

skim milk

sữa , kem

milk , cream

kem không sữa

non dairy creamer

sữa nguyên kem

full-fat dairyfull-fat milk

kem sữa chua

yogurt ice cream

kem sữa tươi

fresh milk cream

sữa chua và kem

yogurt and ice cream

sữa tách kem hoặc

skim milk or

sữa và kem là

milk and cream were

hoặc kem sữa gọi là

or milk cream called

sữa và kem

milk and cream

sữa hoặc kem

milk or cream

với kem sữa

with milk creamfrom dairy cream

kem hay sữa

with cream or milk

kem từ sữa

cream from the milk

với sữa hoặc kem

with milk or cream

rằng sữa và kem

that the milk and cream

của sữa và kem

of milk and cream

một ít sữa hoặc kem

a little milk or cream

loại kem

creamslotionstype of ice creamkind of ice creamgel

Sản phẩm được làm từ nhựa với thiết kế dạng khối vuông màu trắng sữa.

màu trắng sữa

loại màu trắng của sữa

nhỏ màu trắng

màu trắng

lớn màu trắng

dài màu trắng

PE màu trắng sữa mưa poncho  Liên hệ với bây giờ.

màu trắng được

màu trắng đục

màu trắng kem

màu trắng khi

Keo phân tán

polymer là các chất phân tán màu trắng sữa thường dựa trên polyvinyl axetat( PVAc).

là màu trắng sữa

is milky white

loại màu trắng của sữa

a white type of milk

nhỏ màu trắng

small whitelittle whitetiny whitewhite mini

màu trắng là

white is

lớn màu trắng

large whitebig whitehuge white

dài màu trắng

long white

màu trắng được

white color is

màu trắng đục

opaque whitemilky whitecloudy whitemilky white coloropalescent

màu trắng kem

creamy whitecreamy-white

màu trắng khi

white when

màu trắng sẽ

white willwhite would

nhiều màu trắng

much white

màu trắng sang

white to

màu vàng trắng

yellow whitewhite gold

màu trắng cũng

white also

vuông màu trắng

white square

ngắn màu trắng

white short

màu trắng bóng

glossy whitewhite gloss

to màu trắng

big white

bảng màu trắng

white panelwhite color scheme