Môi nào vẫn còn thơm cho ta phơi cuộc tình năm 2024

1. Môi nào hãy còn [Em] thơm cho [E7] ta phơi cuộc [Am] tình Tóc nào hãy còn [Em] xanh cho ta chút hồn nhiên Tim nào có bình [G] yên, ta [Am] rêu rao đời [Em] mình Xin [Bm] người hãy gọi [Em] tên. [B7]

Khi tình đã vội [Em] quên tim [E7] lăn trên đường [Am] mòn Trên giọt máu cuồng [Em] điên, con chim đứng lặng câm Khi về trong mùa [G] đông tay [Am] rong rêu muộn [Em] màng Thôi [Bm] chờ những rạng [Em] đông.

ĐK: Xin chờ những rạng [Em] đông Đời sao im [Am] vắng như [E7] đồng lúa gặt [Am] xong Như rừng núi bỏ [Em] hoang Người về soi bóng [C] mình giữa [Bm] tường trắng lặng [Em] câm.

2. Có đường phố nào [Em] vui cho [E7] ta qua một [Am] ngày Có sợi tóc nào [Em] bay trong trí nhớ nhỏ nhoi Không còn không còn [G] ai ta [Am] trôi trong cuộc [Em] đời Không [Bm] chờ không chờ [Em] ai

Em về hãy về [Em] đi ta [E7] phiêu du một [Am] đời Hương trầm có còn [Em] đây ta thắp nốt chiều nay Xin ngủ trong vòng [G] nôi ta [Am] ru ta ngậm [Em] ngùi Xin [Bm] ngủ dưới vòm [Em] cây.

Môi nào hay còn thơm Cho ta phơi cuộc tình Tóc nào hãy còn xanh Cho ta chút hồn nhiên Tim nào có bình yên Ta rêu rao đời mình Xin người hãy gọi tên

Khi tình đã vội quên Tim lăn trên đường mòn Trên giọt máu cuồng điên Con chim đứng lặng câm Khi về trong mùa đông Tay rong rêu muộn màng Thôi chờ những rạng đông

Xin chờ những rạng đông Đời sao im vắng Như đồng lúa gặt xong Như rừng núi bỏ hoang Người về soi bóng mình Giữa đường trắng lặng câm

Con đường phố nào vui Cho ta qua một ngày Có sợi tóc nào bay Trong trí nhớ nhỏ nhoi Không còn không còn ai Ta trôi trong cuộc đời Không chờ, không chờ ai

Em về hãy về đi Ta phiêu du cuộc đời Hương trầm có còn đây Ta thắp nốt chiều nay Xin ngủ trong vòng nôi Ta ru ta ngậm ngùi Xin ngủ dưới vòm cây

1. Môi nào hãy còn thơm cho ta vơi cuộc tình Tóc nào hãy còn xanh cho ta chút hồn nhiên Tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình Xin người hãy gọi tên.

Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn Trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm Khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng Thôi chờ những rạng đông.

[ĐK:] Xin chờ những rạng đông đời sao im vắng Như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bỏ hoang Người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm.

2. Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày Có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời Không chờ, không chờ ai.

Em về, hãy về đi, ta phiêu du một đời Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi Xin ngủ dưới vòm cây.