needs a hug là gì - Nghĩa của từ needs a hug

needs a hug có nghĩa là

hoảng loạn;Hoảng hốt

Thí dụ

Bữa tiệc là trong 10 phút và tôi vẫn không có thức ăn trên bàn, tôi cần một cái ôm.

needs a hug có nghĩa là

Bụng hoặc dạ dày của tôi như những người bình thường sử dụng đang nói rằng thực tế là bộ não của tôi không hoạt động vào lúc này và tôi không thể nói bụng hoặc bụng của tôi như ECES sẽ nói cần thức ăn hoặc để ổn định nhưng tôi muốn bạnđể ôm tôi một cách dù sao thì đừng vỗ bụng tôi

Thí dụ

Bữa tiệc là trong 10 phút và tôi vẫn không có thức ăn trên bàn, tôi cần một cái ôm. Bụng hoặc dạ dày của tôi như những người bình thường sử dụng đang nói rằng thực tế là bộ não của tôi không hoạt động vào lúc này và tôi không thể nói bụng hoặc bụng của tôi như ECES sẽ nói cần thức ăn hoặc để ổn định nhưng tôi muốn bạnđể ôm tôi một cách dù sao thì đừng vỗ bụng tôi Cô gái 1: Tôi nên rời đi ngay bây giờ Cô gái 2: Bye Wow "Bụng của tôi cần một cái ôm" Cô gái 1 và 3 và 4: Hả?gì?

needs a hug có nghĩa là

A phrase used to express sympathy for a person who is an emotional train-wreck because they are going through a very hard time in their life.

Thí dụ

Bữa tiệc là trong 10 phút và tôi vẫn không có thức ăn trên bàn, tôi cần một cái ôm. Bụng hoặc dạ dày của tôi như những người bình thường sử dụng đang nói rằng thực tế là bộ não của tôi không hoạt động vào lúc này và tôi không thể nói bụng hoặc bụng của tôi như ECES sẽ nói cần thức ăn hoặc để ổn định nhưng tôi muốn bạnđể ôm tôi một cách dù sao thì đừng vỗ bụng tôi Cô gái 1: Tôi nên rời đi ngay bây giờ Cô gái 2: Bye Wow