Ngày 5 tháng 5 năm 2023 là ngày tốt lành

Nhiều người ở Ấn Độ xem xét những ngày tốt lành khi mua bất động sản hoặc chuyển đến nhà mới. Theo Vastu Shastra, việc chọn thời điểm tốt cho một khởi đầu mới như vậy sẽ đảm bảo sự thịnh vượng cho gia đình và thúc đẩy dòng năng lượng tích cực trong nhà. Nếu bạn đang có ý định mua một căn nhà hoặc đã đầu tư vào một căn nhà, hãy cân nhắc những ngày tốt lành này để đăng ký tài sản vào năm 2023

MỤC LỤC

Ngày nào tốt nhất để mua bất động sản trong tháng 6 năm 2023?

Theo lịch Hindu, tháng Ashada bắt đầu vào tuần từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 2023. Tuần này có những ngày thuận lợi cho việc mua nhà, mua xe. Ngày 2 tháng 6 năm 2023 là ngày tốt lành để mua nhà hoặc bất kỳ tài sản nào, trong khi ngày 8 tháng 6 năm 2023 là ngày tốt lành để mua một chiếc xe mới. Bạn có thể tham khảo ý kiến ​​của một Vastu và nhà chiêm tinh để biết muhurat tốt lành

Ngày thuận lợi đăng ký tài sản trong tháng 1 năm 2023

Thời điểm mua tài sản tốt ngày 5 tháng 1 năm 2023 Thứ năm ngày 7. 15 giờ sáng đến 9 giờ sáng. 26 giờ chiều đến ngày 6 tháng 1 năm 2023Thứ sáuNarvasupurnima, Pratipada 12. 14 giờ sáng đến 7 giờ. đến 15 giờ sáng, ngày 7 tháng 1, ngày 12 tháng 1 năm 2023Thứ Năm trước Phalguni 7. 15 giờ sáng đến 2 giờ sáng. 25 giờ chiều đến ngày 19 tháng 1 năm 2023 Thứ năm Yodahimula3. 18 giờ tối đến 7 giờ. đến 14 giờ sáng, ngày 20 tháng 1, ngày 20 tháng 1 năm 2023 Thứ sáu, Chaturdashimula, Purva Ashadha 7. 14 giờ sáng đến 6 giờ sáng. đến 17 giờ sáng, ngày 21 tháng 1 ngày 26 tháng 1 năm 2023Guruvaramshasthirevathi6. 57 giờ chiều đến 7 giờ. đến 12 giờ sáng, ngày 27 tháng 1, ngày 27 tháng 1 năm 2023Thứ Sáu, Saptamirevathi7. 12 giờ sáng đến 6 giờ sáng. đến 37 giờ tối

Ngày thuận lợi đăng ký tài sản trong tháng 2 năm 2023

Ngày NgàyTithinakshatra Thời điểm mua tài sản tốt lànhNgày 3 tháng 2 năm 2023Thứ sáuOdashi, Chaturdashipunarvasu 7. 08 giờ sáng đến 7 giờ sáng. đến 08 giờ sáng, ngày 4 tháng 2, ngày 16 tháng 2 năm 2023 Thứ năm Ekadashi, Dwadashimula, Purva Ashadha 6. 59 giờ sáng đến 6 giờ sáng. đến 58 giờ sáng, ngày 17 tháng 2, ngày 17 tháng 2 năm 2023Shukravarandwadashipurva Ashadha 6. 58 giờ sáng đến 8 giờ sáng. 28 giờ tối đến ngày 23 tháng 2 năm 2023 Thứ Năm, Panchamirevathi 6. 53 giờ sáng đến 3 giờ sáng. 44 giờ sáng, ngày 24 tháng 2

Ngày thuận lợi đăng ký tài sản trong tháng 3 năm 2023

Ngày NgàyTith Nakshatra Thời điểm mua tài sản tốt ngày 2 tháng 3 năm 2023 Thứ năm Ekadashipunarvasu ngày 12. 43 giờ chiều đến 6 giờ. đến 45 giờ sáng, ngày 3 tháng 3, ngày 3 tháng 3 năm 2023 Thứ sáu Ekadashi, Dwadashipunarvasu 6. 45 giờ sáng đến 3 giờ sáng. 43 giờ chiều đến ngày 16 tháng 3 năm 2023 Thứ Năm, Dashamipurva Ashad 6. 30 giờ sáng đến 4 giờ sáng. đến 47 giờ sáng, ngày 17 tháng 3 ngày 23 tháng 3 năm 2023Guruvarandwitiyarevathi6. 22 giờ sáng đến 02. 08 giờ tối đến ngày 30 tháng 3 năm 2023Thứ Năm Navami Punarvasu6. 14 giờ sáng đến 10 giờ. 59 giờ tối đến ngày 31 tháng 3 năm 2023 Thứ Sáu Ekadashi Ashlesha 1. 57 giờ sáng đến 6 giờ sáng. đến 12 giờ sáng, ngày 1 tháng 4

Ngày thuận lợi đăng ký tài sản trong tháng 4 năm 2023

Ngày NgàyTithi Nakshatra Thời điểm mua tài sản tốt lànhNgày 13 tháng 4 năm 2023Thứ năm Ashtami Purva Ashad Udayam 5. 58 đến 10. 43 giờ sáng đến ngày 27 tháng 4 năm 2023 Thứ Năm SAPTAMIPUNARVASU 5. 44 giờ sáng đến 7 giờ sáng. 00 giờ sáng đến ngày 28 tháng 4 năm 2023 Thứ Sáu Ashtami, Navami Ashlesha 9. 53 giờ sáng đến 5 giờ sáng. đến 43 giờ sáng ngày 29 tháng 4

Ngày thuận lợi đăng ký tài sản trong tháng 5 năm 2023

Ngày sao sao cát tường thời điểm mua tài sản 5 năm 2023 Thứ Sáu Rằm Cầu 9. 40 giờ chiều đến 5 giờ. đến 37 giờ sáng, ngày 6 tháng 5, ngày 25 tháng 5 năm 2023Guruvaramshastiashlesha5. 5 đến 54 giờ chiều. đến 25 giờ sáng, ngày 26 tháng 5, ngày 26 tháng 5 năm 2023Thứ SáuSapthamiashlesha, Magha5. 25 giờ sáng đến 5 giờ sáng. đến 25 giờ sáng ngày 27 tháng 5

Ngày thuận lợi đăng ký tài sản trong tháng 6 năm 2023

Ngày NgàyTithinakshatra Mua tài sản tốt lành MuhurthamNgày 2 tháng 6 năm 2023Skravarantrayodashi, Chaturdashivishakha 6. 53 giờ sáng đến 5 giờ sáng. đến 23 giờ sáng, ngày 3 tháng 6, ngày 22 tháng 6 năm 2023Guruvaranchathurthi, Panchamiashlesha, Magha5. 24 giờ sáng đến 5 giờ sáng. 24 giờ sáng, ngày 23 tháng 6Ngày 23 tháng 6 năm 2023Thứ sáu, Shasthimagha5. 24 giờ sáng đến 5 giờ sáng. đến 24 giờ sáng, ngày 24 tháng 6, ngày 29 tháng 6 năm 2023Thứ Năm Ekadashi, Dwadashivishakha4. 30 giờ chiều đến 5 giờ chiều. đến 26 giờ sáng, ngày 30 tháng 6Ngày 30 tháng 6 năm 2023Shukravarandvadashi, Trayodashivisaka, Anuradha5. 26 giờ sáng đến 5 giờ sáng. đến 27 giờ sáng, ngày 1 tháng 7

Ngày thuận lợi đăng ký tài sản trong tháng 7 năm 2023

Ngày NgàyTithin Nakshatra Thời gian mua tài sản tốt ngày 7 tháng 7 năm 2023Thứ Sáu, ngày 10 Shasthipurva Bhadrapada. 16 giờ chiều đến 5 giờ chiều. đến 30 giờ sáng, ngày 8 tháng 7, ngày 14 tháng 7 năm 2023Thứ SáuYodaShimrigashirsha10. 27 giờ tối đến 5 giờ chiều. đến 33 giờ sáng ngày 15 tháng 7

Ngày tốt đăng ký tài sản trong tháng 8 năm 2023

Ngày NgàyTithi Nakshatra Thời điểm mua tài sản tốt lành Ngày 17 tháng 8 năm 2023Thứ năm Pratipada, Dwiyamagha, Purva Phalguni5. 51 giờ sáng đến 5 giờ. đến 52 giờ sáng, ngày 18 tháng 8 ngày 18 tháng 8 năm 2023Shukravarandvitiya, Tritiyapurva Phalguni5. 52 giờ sáng đến 10 giờ. đến 57 giờ chiều, ngày 24 tháng 8 năm 2023Thứ Năm Ashtami, Navami Vishakha, Anuradha 5. 55 giờ sáng đến 5 giờ sáng. đến 55 giờ sáng, ngày 25 tháng 8, ngày 25 tháng 8 năm 2023Thứ SáuAnuradhaUdayam 5. 55 đến 9. 14 đến 31 tháng 8 năm 2023Thứ Năm Pratipada Purva Bhadrapada 5. 45 giờ chiều đến 3 giờ. đến 18 giờ sáng, ngày 1 tháng 9

Ngày thuận lợi đăng ký tài sản trong tháng 9 năm 2023

Ngày NgàyTithi Nakshatra Thời điểm mua tài sản tốt lànhNgày 1 tháng 9 năm 2023Thứ sáuVitiyapurvaBhadrapada5. 59 giờ sáng đến 2 giờ sáng. 56 giờ chiều đến ngày 7 tháng 9 năm 2023Thứ Năm Ashtami, Navami Mrigasirsha 10. 25 giờ sáng đến 6 giờ sáng. đến 02 giờ sáng, ngày 8 tháng 9, ngày 8 tháng 9 năm 2023Thứ SáuThứ Hai, ngày 6. 02 giờ sáng đến 12 giờ. đến 09 giờ tối ngày 14 tháng 9 năm 2023 Thứ Năm Amavasya Purva Falguni 6. 05 giờ sáng đến 4 giờ sáng. đến 54 giờ sáng, ngày 15 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9 năm 2023Guruvaramshasti, SaptamiAnuradha6. 09 giờ sáng đến 3 giờ sáng. 35 đến chiều ngày 22 tháng 9 năm 2023Thứ Sáu Ashtamimula3. 34 giờ chiều đến 6 giờ chiều. đến 10 giờ sáng, ngày 23 tháng 9, ngày 28 tháng 9 năm 2023Guruvaranchathurdashi, Purnimapurva Bhadrapada6. 12 giờ sáng đến 1. đến 48 giờ sáng, ngày 29 tháng 9, ngày 29 tháng 9 năm 2023 Thứ sáu ngày 11. 18 giờ tối đến 6 giờ chiều. đến 13 giờ sáng ngày 30 tháng 9

Ngày thuận lợi đăng ký tài sản trong tháng 10 năm 2023

Ngày NgàyTithi Nakshatra Thời điểm mua tài sản tốt lànhNgày 5 tháng 10 năm 2023Thứ nămSaptamimrigashirsha6. 16 giờ sáng đến 7 giờ. 40 giờ chiều đến ngày 6 tháng 10 năm 2023 Thứ Sáu Ashtamipunarvasu 9. 32 giờ chiều đến 6 giờ. đến 17 giờ sáng, ngày 7 tháng 10, ngày 12 tháng 10 năm 2023 Thứ Năm. 20 đến 11. Ngày 36 đến ngày 19 tháng 10 năm 2023 Thứ năm, Shasthimula9. 04 giờ chiều đến 6 giờ chiều. đến 25 giờ sáng, ngày 20 tháng 10, ngày 20 tháng 10 năm 2023Thứ Sáu, Saptamimula, Purva Ashadha 6. 25 giờ sáng đến 6 giờ sáng. đến 25 giờ sáng, ngày 21 tháng 10 Ngày 26 tháng 10 năm 2023 Guruvarandavadashi, Trayodashipurva Bhadrapad Udayam 6. 28 đến 11. 27 đến 27 tháng 10 năm 2023 Thứ Sáu ngày 9. 25 giờ sáng đến 4 giờ sáng. đến 17 giờ sáng ngày 28 tháng 10

Ngày thuận lợi đăng ký tài sản trong tháng 11 năm 2023

Ngày NgàyTithinakshatra Thời gian mua tài sản tốt ngày 2 tháng 11 năm 2023Thứ nămThứ nămThipunarvasu, Ardra5. 57 giờ sáng đến 6 giờ sáng. đến 34 giờ sáng, ngày 3 tháng 11, ngày 3 tháng 11 năm 2023Sukravaramshashti, Saptamipunarvasu 6. 34 giờ sáng đến 6 giờ sáng. đến 35 giờ sáng, ngày 4 tháng 11 Ngày 16 tháng 11 năm 2023 Thứ Năm, Chaturthimula, Purva Ashadha 6. 44 giờ sáng đến 6 giờ sáng. đến 45 giờ sáng, ngày 17 tháng 11 Ngày 17 tháng 11 năm 2023 Thứ Sáu, Panchamipurva Ashadha 6. 45 giờ sáng đến 1. 17 giờ sáng, ngày 18 tháng 11 Ngày 23 tháng 11 năm 2023 Thứ năm Ekadashi, Dwadashirevathi 5. 16 giờ chiều đến 6 giờ chiều. đến 51 giờ sáng, ngày 24 tháng 11, ngày 24 tháng 11 năm 2023Shukravarandwadashirevati6. 51 giờ sáng đến 4 giờ sáng. 01 giờ chiều đến ngày 30 tháng 11 năm 2023Thứ nămThurthipunarvasu3. 01 giờ chiều đến 6 giờ chiều. 56 giờ sáng, ngày 1 tháng 12

Ngày thuận lợi đăng ký tài sản trong tháng 12 năm 2023

Ngày NgàyTithi Nakshatra Thời gian mua tài sản tốt ngày 1 tháng 12 năm 2023Thứ Sáu, Panchamipunarvasu 6. 56 giờ sáng đến 4 giờ sáng. Đến 40 giờ chiều ngày 14 tháng 12 năm 2023 Guruvarandvitiya, Tritiyamula, Purva Ashad 7. 05 giờ sáng đến 7 giờ sáng. đến 06 giờ sáng, ngày 15 tháng 12, ngày 15 tháng 12 năm 2023Thứ SáuThứ BaAshadha7. 06 giờ sáng đến 8 giờ sáng. 10 giờ sáng đến ngày 21 tháng 12 năm 2023 Thứ Năm, Dashamirevati 7. 09 giờ sáng đến 10 giờ sáng. 09 giờ tối đến ngày 28 tháng 12 năm 2023Guruvarandwitiyapunarvasu7. 13 giờ sáng đến 1. 05 giờ sáng, ngày 29 tháng 12Ngày 29 tháng 12 năm 2023Thứ SáuThứ Tư3. 10 giờ sáng đến 7 giờ sáng. đến 13 giờ sáng ngày 30 tháng 12

So với các tháng khác trong năm, các tháng 7, 8 và 9 nhìn chung ít sôi động hơn về mặt ngày tốt cho việc mua và đăng ký bất động sản. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo ý kiến ​​​​của nhà chiêm tinh và chuyên gia Vastu để biết ngày tốt cho việc mua và đăng ký bất kỳ tài sản nào. Nếu bạn đã mua một tài sản mới, cho dù đó là một lô đất hay một căn hộ, những ngày tốt lành để đăng ký tài sản này chỉ diễn ra sau khi bạn trở thành chủ sở hữu của tài sản đó. Ngày thanh toán tạm ứng cho người xây dựng hoặc người bán không được tính đến. Ngày và giờ tốt để mua bất động sản có thể thay đổi tùy theo vị trí. Xem thêm những điều này. Thời điểm vào nhà năm 2023, ngày tốt theo tháng

Những ngày tốt lành là gì?

Theo chiêm tinh học và các chuyên gia, ngày hoặc ngày tốt lành được chọn sau khi xem xét một số yếu tố như vị trí hành tinh, vị trí, v.v. Ngày giờ sinh của người đó cũng cần được xem xét để có kết quả chính xác. Xem thêm những điều này. Bhoomi Puja Muhurta Ngày xây dựng nhà vào năm 2023

Tại sao việc tìm thời điểm tốt để mua bất động sản lại quan trọng?

Theo các chuyên gia chiêm tinh và Vastu, việc chọn thời điểm tốt cho bất kỳ hoạt động nào như mua bất động sản đều mang lại kết quả tốt đẹp và đảm bảo những rào cản tối thiểu. Khi nào cần quan sát Lagna hoặc Nakshatra thuận lợi Chọn ngày thuận lợi để mua bất động sản. Nó mang lại may mắn và thịnh vượng cho ngôi nhà mới

Ngôi sao nào tốt cho việc mua bất động sản?

Những ngôi sao thuận lợi nhất cho việc mua đất, đặt căn hộ hoặc đặt nền móng cho ngôi nhà mới

  • Rohini
  • Uttara Ashad
  • Uttara Bhadrapada
  • Bắc Falguni

Chúng ta có thể mua bất động sản ở Achich Mas không?

Theo niên lịch của đạo Hindu, tháng nhuận được coi là tháng không tốt lành. Vì vậy, các Vastu và các nhà chiêm tinh không khuyên bạn nên bắt đầu những công việc tốt như tài sản, đất đai, v.v. trong tháng này

Các câu hỏi thường gặp

Ngôi sao nào là tốt nhất để đăng ký tài sản?

Các ngôi sao Ashlesha, Revathi, Magha và Purva Bhadrapada rất tốt cho việc đăng ký tài sản

Bạn có thể đăng ký một tài sản ngoài tháng thánh?

Nếu không thể tiến hành đăng ký tài sản vào thời điểm tốt đã chỉ định, bạn có thể tham khảo ý kiến ​​​​của nhà chiêm tinh và chuyên gia Vastu để tìm thời điểm thay thế.