Nội dung huấn luyện an toàn sử dụng hóa chất năm 2024

Ngày nay, hóa chất được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh tật, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao cho người sử dụng. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần đảm bảo vấn đề an toàn khi sử dụng hóa chất để giảm thiểu tác hại ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.

Cơ sở pháp lý của an toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chất

Huấn luyện an toàn hóa chất là yêu cầu quan trọng và cấp bách hiện nay. Theo quy định của Pháp luật, người thường xuyên tiếp xúc hoặc làm việc trong môi trường hóa chất đều cần phải được học an toàn sử dụng hóa chất. Cụ thể về cơ sở pháp lý của huấn luyện an toàn kỹ thuật khi sử dụng hóa chất:

 • Nghị định số 38/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học;
 • Nghị định 44/2016/NĐ – CP quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Nội dung huấn luyện an toàn sử dụng hóa chất năm 2024

Đối tượng của khóa học an toàn hóa chất

Một số đối tượng dưới đây thuộc nhóm cần tham gia đào tạo an toàn kỹ thuật khi sử dụng hóa chất mà mọi doanh nghiệp cần nắm được:

 • Tập thể, cán bộ, nhân viên làm về dầu khí, xăng dầu, vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất nguy hiểm được vận chuyển bằng đường sắt, đường thủy,…. Hóa chất là tiền chất sử dụng trong công nghiệp và hóa chất thuộc Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng,…thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Nội dung khóa học an toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chất

Khi tham gia huấn luyện an toàn khi sử dụng hóa chất, học viên sẽ được trang bị kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu. Từ đó có thể hiểu và ứng dụng ngay vào thực tế khi làm việc. Nội dung khóa học kỹ thuật an toàn sử dụng hóa chất cụ thể như sau:

Đối với lãnh đạo, người quản lý trực tiếp hóa chất

Theo nghị định 113/2017/NĐ-CP (Nội dung huấn luyện phù hợp với tính chất, chủng loại, mức độ nguy hiểm của hóa chất tại cơ sở hoạt động hóa chất và vị trí làm việc của đối tượng được huấn luyện).

Một số quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất:

 • Tuân thủ theo trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận, giấy phép, khai báo hóa chất, phân loại, ghi nhãn hóa chất.
 • Yêu cầu về cơ sở vật chất, chuyên môn trong hoạt động hóa chất.
 • Đăng ký sử dụng hóa chất, đăng ký và quản lý hoạt động liên quan đến hóa chất mới, phiếu an toàn hóa chất.
 • Lưu trữ và bảo mật thông tin hóa chất nguy hiểm, nghĩa vụ cung cấp.
 • Yêu cầu về lập, phê duyệt, xác nhận và thực hiện kế hoạch, biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất.

Ngoài hiểu rõ về quy định của pháp luật, nội dung khóa học còn tập trung truyền tải các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất (cơ sở). Một số biện pháp để quản lý và đảm bảo an toàn kỹ thuật khi làm việc với hóa chất sẽ được cung cấp đầy đủ và chi tiết cho người quản lý.

Qua đó họ có thể nắm được phương án xử lý khi xảy ra sự cố và phòng ngừa tai nạn hóa chất như:

 • Huy động nguồn lực bên trong, ngoài cơ sở.
 • Gọi cứu hộ, cấp cứu tại chỗ.
 • Hạn chế sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất để ngăn ngừa ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nội dung khóa huấn luyện dành cho người lao động

Theo nghị định 113/2017/NĐ-CP, nội dung huấn luyện dành cho người lao động phải đảm bảo phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của hóa chất tại vị trí làm việc của người lao động. Nội dung khóa học sẽ giúp người lao động nhận biết được yếu tố gây nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản và sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất.

Đồng thời, có biện pháp phòng ngừa, khắc phục sự cố tràn đổ rò rỉ hóa chất để ngăn chặn sự cố. Từ đó hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi trường. Người lao động khi học an toàn sử dụng hóa chất còn nắm được tên hóa chất, đặc tính, nhãn hóa chất,… Quy trình ứng cứu khẩn cấp phù hợp hợp với vị trí công việc, phương pháp sơ cứu, cấp cứu người bị nạn.

Lợi ích khi tham gia học an toàn sử dụng hóa chất

Hóa chất được sử dụng phổ biến tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về mức độ nguy hiểm cũng như cách ngăn ngừa sự cố. Đây chính là nguyên nhân gây ra nhiều rủi ro đáng tiếc, nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng đến tính mạng. Chính vì thế, người làm việc trong môi trường hóa chất cần tham gia huấn luyện an toàn sử dụng hóa chất để đảm bảo an toàn về tính mạng.

Đồng thời, theo quy định của Bộ luật Lao động, người lao động cần được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật thì mới đủ điều kiện làm việc với hóa chất. Nếu doanh nghiệp sử dụng lao động chưa được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học an toàn hóa chất vô hình chung đang làm việc phạm pháp luật.

Liên hệ ngay Kiểm định an toàn 247 qua hotline: 0903.28.11.58 nếu quý khách có nhu cầu đăng ký học an toàn sử dụng hóa chất. Đội ngũ nhân viên sẽ tư vấn miễn phí và hỗ trợ bạn lựa chọn khóa học phù hợp.