Nghén nặng và ói mửa nhiều khi mang thai phải làm sao?