Phê duyệt dự toán gói thầu mua sắm

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý năm 2023. Thông báo mời thầu gói thầu số 01: Bộ máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy in văn phòng thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý năm 2023. 5. Nguồn vốn: Quy định tại Khoản 1, 2 Điều 70, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ 6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước 7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ 8. Thời gian phát hành HSMT từ ngày: 17-04-2023 10:11 đến ngày: 9. Địa điểm: 10. Giá bán 1 bộ hồ sơ: 11. Bảo đảm dự thầu: 12. Hình thức bảo đảm: 14. Thời điểm mở thầu: 08-05-2023 08:00 15. Thời điểm đóng thầu: 08-05-2023 08:00 16. Số điện thoại liên hệ: 0210381397 17. Địa chỉ Email: [email protected] 18. Mã chuyển khoản: trungtamstcpt261907 19. Danh sách file đính kèm:

  • 20230426104514.pdf
  • 20230426104524.pdf
  • 20230426104533.pdf

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 05, KV05, Phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: (0256)3548002, (0256)3548018. Fax: (0256)3548018 Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ: [email protected] Chịu trách nhiệm nội dung: BSCKII. Lê Phước Nin, Giám đốc Bệnh viện Phát triển bởi: Phòng KHTH-CĐT

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: Luật Đấu thầu năm 2013

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Đấu thầu

2. Luật sư tư vấn: Căn cứ theo Điểm a, Khoản 2, Điều 35 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định, giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc dự toán (nếu có) đối với dự án; dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên.

Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết. Khoản 2, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, trường hợp dự toán được phê duyệt của gói thầu cao hơn hoặc thấp hơn giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì dự toán đó sẽ thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, trường hợp gói thầu có dự toán được phê duyệt thì giá gói thầu làm căn cứ xét duyệt trúng thầu là dự toán được duyệt.

Ai là người phê duyệt dự toán mua sắm?

- Đối với dự toán chi mua sắm tài sản công, hàng hóa, dịch vụ từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho cơ quan, đơn vị (có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 lần mua sắm): Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phê duyệt sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp.

Ai là người phê duyệt dự toán gói thầu?

Chủ đầu tư tự thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Nghị định này. Trường hợp thuê tư vấn nước ngoài thì thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn nước ngoài thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 32 Nghị định này.

Giá gói thầu được phê duyệt là gì?

Giá gói thầu là giá trị của gói thầu (bằng tiền) được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu, là mức ngân sách tối đa mà Chủ đầu tư xác định cho gói thầu đó và cũng là cơ sở để xem xét phê duyệt trúng thầu (Khi giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt), giá ký hợp đồng thì không được vượt giá trúng thầu ...

Giá gói thầu bao gồm những gì?

Theo đó, quy định về giá gói thầu áp dụng từ ngày 01/01/2024, giá gói thầu là giá trị của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong đó, giá gói thầu bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế.