Phi nghĩa là gì chính nghĩa là gì

Answers ( )

 1. Phi nghĩa là gì chính nghĩa là gì

  Chiến tranh chính nghĩa:

  + Là những chiến tranh của các dân tộc bị áp bức tiến hành nhằm giải phóng dân tộc thoát khỏi sự thống trị của nước ngoài

  + Hoặc là chiến tranh chống xâm lược bảo vệ nền độc lập tự do, tiến bộ xã hội

  Chiến tranh phi nghĩa:

  + Là những chiến tranhdo mâu thuẫn chính trị không thể điều hòa được, buộc phải dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn giữa các phe phái trong cùng một nước hoặc giữa các quốc gia với nhau, giữa liên minh quốc gia này với liên minh quốc gia khác.

  + Sự tiến hành bất kì cuộc chiến tranh nào cũng đều do đường lối chính trị của các nước tham chiến quyết định.

  #Hoctot_Thitot

  #tmsminiworld

 2. Phi nghĩa là gì chính nghĩa là gì

  Chiến tranh chính nghĩa là cuộc chiến tranh của các dân tộc bị áp bức tiến hành để giải phóng dân tộc thoát khỏi sự thống trị của nước ngoài hoặc chiến tranh chống xâm lược bảo vệ nền độc lập tự do, tiến bộ xã hội.

  Chiến tranh phi nghĩa là cuộc chiến tranh do mâu thuẫn chính trị không thể điều hòa được, buộc phải dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn giữa các phe phái trong cùng một nước hoặc giữa các quốc gia với nhau, giữa liên minh quốc gia này với liên minh quốc gia khác.