Phương pháp hủy hóa đơn điện tử thông báo hủy năm 2024

Hiện nay, việc huỷ hoá đơn điện tử được quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC và Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Vậy trình tực thực hiện hủy hóa đơn điện tử được thực hiện thế nào? Hãy cùng dịch vụ kế toán thuế TinLaw tìm hiểu trong bài viết sau:

Hủy hóa đơn là gì?

Căn cứ theo Khoản 10 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP:

Hủy hóa đơn, chứng từ là làm cho hóa đơn, chứng từ đó không có giá trị sử dụng.

Phương pháp hủy hóa đơn điện tử thông báo hủy năm 2024
Hủy hóa đơn chứng từ không còn hiệu lực

Vậy việc hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn đó không còn có giá trị sử dụng.

Quy định hủy hóa đơn cũ theo nghị định 123

Có 2 trường hợp phải hủy hóa đơn điện tử là:

 • Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có). Trình tự, thủ tục tiêu hủy thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định này.

(Khoản 3, điều 15, Nghị định 123/2020/NĐ-CP)

 • Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua. Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.

(Khoản 1, điều 19, Nghị định 123/2020/NĐ-CP)

\>>Xem thêm: Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử đã lập bị sai sót theo Nghị định 123, Thông tư 78

Cách lập thông báo hủy hóa đơn trên HTKK

Các bước thực hiện hủy hóa đơn điện tử trên phần mền HTKK (Hỗ trợ kê khai) thuế như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK

NNT tiến hành đăng nhập vào phần mềm HTKK => chọn mục hóa đơn => Chọn tiếp “Thông báo kết quả hủy hóa đơn mẫu (TB03/AC)”

Phương pháp hủy hóa đơn điện tử thông báo hủy năm 2024
Đăng nhập vào phần mềm HTKK

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin tờ khai hủy hóa đơn

Màn hình xuất hiện tờ khai thông báo kết quả hủy hóa đơn. Quý khách tiến hành nhập các thông tin liên quan như: mã hóa đơn, tên hóa đơn, mẫu số, ký hiệu, từ số đến số, người lập biểu, người đại diện theo pháp luật… Sau khi điền đầy đủ nội dung quý khách nhấn Ghi rồi Kết xuất file XML.

Bước 3: Đăng nhập trang Thuế điện tử

Để nộp kết quả thông báo hủy hóa đơn qua mạng, Doanh nghiệp đăng nhập trang Thuế điện tử của Tổng cục thuế tại địa chỉ: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ để nộp mẫu kết quả TB03/AC

Bước 4: Nộp tờ khai thông báo hủy hóa đơn trên trang Thuế điện tử của Tổng cục Thuế

Sau khi tiến hành các thủ tục đăng nhập vào trang Thuế điện tử, quý khách chọn mục: Khai thuế => Nộp tờ khai XML => Chọn tệp tờ khai

Phương pháp hủy hóa đơn điện tử thông báo hủy năm 2024
Truy cập vào hệ thống Thuế điện tử

Sau khi upload file thành công, thực hiện ký điện tử sau đó ấn vào mục nộp tờ khai. Vậy tờ khai Thông báo kết quả hủy hóa đơn mẫu TB03/AC đã được nộp cho Cơ quan Thuế.

Thời hạn tiêu hủy hóa đơn

Căn cứ theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về việc tiêu hủy hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế như sau:

Thời hạn tiêu hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế

Ngoài ra thời hạn tiêu hủy hóa đơn chậm nhất là 10 ngày tính kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

Lưu ý:

 • Đối với các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không tiêu hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Đối với các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

Lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Sau khi được xác nhận việc chuyển đổi sử dụng từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử và được phê duyệt chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78; Doanh nghiệp cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC26, chú ý:

 • Nộp ngay mẫu BC26/AC cùng thời điểm hủy hóa đơn. Hoặc nộp mẫu mẫu BC26/AC chậm nhất là ngày 30/7/2022.
 • Chọn ngày hiện tại khi lập mẫu BC26/AC cùng thời điểm chuyển đổi sang hóa đơn mới.
 • Không chọn kỳ báo cáo cuối cùng.

Đối với số hóa đơn đã sử dụng, xóa bỏ, mất (nếu có) và còn tồn đến thời điểm thực hiện hủy hóa đơn, bạn lưu ý kê khai như sau:

 • Số hóa đơn đã sử dụng: Đưa vào cột (13).
 • Số hóa đơn xóa bỏ: Đưa vào cột (15).
 • Số hóa đơn bị mất (nếu có): Đưa vào cột (17).
 • Số hóa đơn hủy: Đưa vào cột (19).
  Phương pháp hủy hóa đơn điện tử thông báo hủy năm 2024
  Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về hủy hóa đơn

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về hủy, tiêu hủy hóa đơn

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 1. Hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, hóa đơn không còn giá trị sử dụng;
 1. Không hủy các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng; không hủy hóa đơn mua của cơ quan thuế đã hết hạn sử dụng;
 1. Hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 1. Hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định;
 1. Không hủy, không tiêu hủy hóa đơn theo quy định của pháp luật;
 1. Không hủy hóa đơn điện tử khi lập sai sót sau khi quá thời hạn cơ quan thuế thông báo cho người bán về việc kiểm tra sai, sót;
 1. Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng theo quy định;

đ) Hủy, tiêu hủy hóa đơn không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật;

 1. Tiêu hủy hóa đơn không đúng các trường hợp phải tiêu hủy theo quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy, tiêu hủy hóa đơn đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2, điểm b, c, d khoản 3 Điều này.

TinLaw vừa chia sẻ để quý doanh nghiệp phương pháp hủy hóa đơn điện tử mới nhất! Theo Nghị định 123 và Thông tư 78, đúng nhất hiện nay. Hy vọng thông tin trong bài viết hữu ích với các bạn!