Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ của tỉnh thanh hóa năm 2024

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức văn thư.

Điểm mới của Thông tư này là chính thức bãi bỏ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ về chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học của công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Cụ thể, đối với ngạch Chuyên viên cao cấp, về tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng, Thông tư 02 của Bộ Nội vụ chỉ yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp trở lên; bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị; chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp.

Đối với ngạch Chuyên viên chính, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng là: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp lĩnh vực công tác; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch Chuyên viên chính.

Tương tự, ngạch Chuyên viên cũng chỉ cần bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành đào tạo phù hợp lĩnh vực công tác; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên.

So với quy định hiện hành, tất cả ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư không còn cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Tuy nhiên, hai loại công chức này phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương với yêu cầu của vị trí việc làm.

Thông tư 02/2021/TT-BNV có hiệu lực thi hành từ 1/8/2021.

* Trước đó, Bộ Nội vụ đã gửi kiến nghị đề xuất tới Thủ tướng Chính phủ bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

Việc quy định yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học không còn phù hợp vì hiện nay các cơ sở đào tạo đã có quy định về chuẩn đầu ra phải đạt trình độ ngoại ngữ, tin học theo các cấp độ tương ứng; còn sự chồng chéo, trùng lặp về nội dung, chương trình bồi dưỡng đối với đội ngũ giáo viên do Bộ GD&ĐT quy định…

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ một số nội dung như: Đề nghị bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, bao gồm: Bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ của 74 ngạch công chức và 155 chức danh nghề nghiệp viên chức; bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ tin học của 74 ngạch công chức và 142 chức danh nghề nghiệp viên chức.

Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung thí sinh đăng ký dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được sử dụng chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, thi và cấp sau ngày 10/9/2022, để xét miễn thi ngoại ngữ.

w43hu7hOTOG7pjrhu5I5OeG6uEs2QUBhOuG7qEvDjOG7iSJMOcOhLOG7tkw3w6HhuqlMxq8kLOG7uEzFqOG6oSzhu7ZM4bum4bu44bqxLOG7tkzhu6bhu7glTDtA4buyLExh4bu4QEws4bu2LuG7lkBMLOG7tsOiTGE4Lizhu7ZMP2JMYeG7uEBMQeG7leG7s0HDjS/hu7hOw4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu5Xhu6jhu5LFqEvDjOG7iV1M4buZQOG7mC5MxajhuqPhu6ZM4bql4buUTGvhu5QuTGHhu5YuTOG7pCJMOcOhLOG7tkxh4bu4I0w5QCzhu7hMxq/hu5ws4bu2TD/huqtMxajhurNMcGJMYeG7uEBMYX1hTCzhu7bhu7hAWTZMQeG7leG7s0FMLOG7nDtMT01Pw5NMxq/huq8z4bumTDnhurVMxajhuqMs4bu2TOG7puG7uOG6sSzhu7ZM4bum4bu4JUws4bucLOG7tkw64bqz4bumTCzhu7Yu4buWQEws4bu2w6JM4bumw6Phu5JMLOG6rzHhu6ZMLOG7ti7hu5RA4buETGHhu7hATOG6peG7lEzhu6ZTNkw54buSw6FMLOG7tuG7lOG6qUxOTS/hu5AvT01PT+G7hEzGr8OdTOG6reG7qmFMO0Dhu7IsTGHhu7hATCzhu7Yu4buWQEws4bu2w6JGw40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs2xKnhu5I2YUAuLEvDjMONQDvhu7ZM4bumOuG7kjk54bq4S+G7pjs5LTbhu7guYS5LTDlh4bqpOuG7qOG6uEvFqEA5Njrhu5Lhuqnhu4ZM4bukOi7hu6Y/4buCTDvhu5I44bu2QCwtOuG7qOG7tGHhu4ZM4buSw6FhLuG7gkw74buSOOG7tkAsLThA4bu24bu4YeG7hkzhu5LDoWEu4buCTOG6p0DFqGHhu7jhu4ZMw5RNTTbhuq3hu4JLTGFAYTrhu6jhurhL4buJIkw5w6Es4bu2TDfDoeG6qUzGryQs4bu4TMWo4bqhLOG7tkzhu6bhu7jhurEs4bu2TOG7puG7uCVMO0Dhu7IsTGHhu7hATCzhu7Yu4buWQEws4bu2w6JMYTguLOG7tkw/Ykxh4bu4QExB4buV4buzQUzhu7g9LOG7uEzGoCzhu7hMTktMOTjhu6bhurhLLy/hu6bFqCxG4buk4buSLmHhu7jhu5Is4bu44bu4LuG7kkbhuqUsL8Wo4buoOT9hLjYvLOG7qOG6pzkvT8OTT8OSL0/DkuG7jMWow5JO4buMw5PDlE5PYeG7jMOSTeG7kDpORiY24bu2S0zhu5I6YeG6uEvhu4kiTDnDoSzhu7ZMN8Oh4bqpTMavJCzhu7hMxajhuqEs4bu2TOG7puG7uOG6sSzhu7ZM4bum4bu4JUw7QOG7sixMYeG7uEBMLOG7ti7hu5ZATCzhu7bDokxhOC4s4bu2TD9iTGHhu7hATEHhu5Xhu7NBS0zhuqdAxahh4bu44bq4S8OUTU1LTMWo4buSYeG7ki024bu4LmEuLS44QOG7tkAs4buSOi05OOG7puG6uEvhu7hhYTY54buGLy/hu6bFqCxAO+G7tkbhuqVA4buoYSzhu5I7NjrDoTlG4bqlLC9h4buOT00vw6E2Oi7hu5LFqOG7qMWoLyzhu7ZhLCwsL09NT8OTX03hu45fTuG7jC9O4buMTeG7jmHhu7hARiY24bu2S0wvw4xIc+G7tsOhWyzhu4ZMQUHhuqzhuqRzScONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7iS7FqOG6qUvDjHPhu7bhu5ThuqlMTuG7jC/hu47hu4RMxKnhuqPhu6ZM4bu1w6HGoCxMOuG6q0zhu6bhu7hTYUw64bqvMyzhu7ZMSEzhu4ldTOG7mUDhu5guTMWo4bqj4bumTOG6peG7lExr4buULkxh4buWLkxJTMav4buaTOG7piFM4bql4bucLEzhu6TGoCxMOX1M4buQ4buQ4buQL+G7tXHEqXEt4bu1ceG6pOG7icSpxKlM4bu24bq1QEzhu7k0TOG7mUDhu5guTMWo4bqj4bumTOG6peG7lExr4buULkxh4buWLkzhu6bhu5jhu6ZMYSUs4bu44buETGHhu7jhu5Qs4bu4TDbhu7h9TGE44bqz4bumTGHhu7jDoV3hu6ZMQTjDoSzhu7ZM4bqvMCzhu7ZM4bqlWEzhuqVAWeG7pkw54bq1TMWo4bqjLOG7tkzhu6bhu7jhurEs4bu2TOG7puG7uCVMxq/DnUw7QOG7sixMYeG7uEBM4buk4buUQExh4bu4QEws4bu2LuG7lkBMLOG7tsOiTGE4Lizhu7ZMcGJMYeG7uEBMYX1hTCzhu7bhu7hAWTZMQTjDoSzhu7ZM4bu4KeG7pkzhu7Phu7giTGHhu7h7LOG7tkws4bucO0xPTU/Dk0bDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4xrw51M4bukxqAuTMavxqA7TDfDoeG6qVgsTDozQEzhu6bhu7gjLOG7uEzGr+G7mCzhu7ZM4bum4bu4Lkws4bu24bqvMkBM4bu4KeG7pkxhOC4s4bu2THBiTGHhu7hATGF9YUws4bu24bu4QFk2TEE4w6Es4bu2TOG7uCnhu6ZM4buz4bu4Ikxh4bu4eyzhu7ZMLOG7nDtMT01Pw5Phu4RMxKnhuqPhu6ZM4bu1w6HGoCxMOuG6q0zhu6bhu7hTYUw64bqvMyzhu7ZM4bu44bqvMSzhu7ZMxajDmSxM4bukIkw5w6Es4bu24buGTEHhu7gjTDlALOG7uEzGr+G7mkzGr+G7nCzhu7ZMP+G6q0zFqOG6s0xh4bu4QExwYkxh4bu4QExhfWFMLOG7tuG7uEBZNkxBOMOhLOG7tkzhu7gp4bumTOG7s+G7uCJMYeG7uHss4bu2TCzhu5w7TE9NT8OTTMav4bqvM+G7pkw54bq1TMWo4bqjLOG7tkzhu6bhu7jhurEs4bu2TOG7puG7uCVMLOG7nCzhu7ZMOuG6s+G7pkws4bu2LuG7lkBMLOG7tsOiTOG7psOj4buSTCzhuq8x4bumTCzhu7Yu4buUQOG7hExh4bu4QEzhuqXhu5RM4bumUzZMOeG7ksOhTCzhu7bhu5ThuqlMTk0v4buQL09NT0/hu4RMxq/DnUzhuq3hu6phTDtA4buyLExh4bu4QEzhu6Thu5RATGHhu7hATCzhu7Yu4buWQEws4bu2w6JMYeG7uOG7qC5MN8Oh4bqpTMavJCzhu7hGw40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs24buJLsWo4bqpS8OMQTjhuq8x4bumTMavIeG7hExh4bu44buoLkzhu7jhuq8xLOG7tkzFqMOZLExhIkzhu6bhu7jhurHhu6ZMYeG7uEBMYX1hTCzhu7bhu7hAWTZMQTjDoSzhu7ZM4bu4KeG7pkzhu7Phu7giTGHhu7h7LOG7tkws4bucO0xPTU/Dk0zFqC5M4buJXUzhu5lA4buYLkzFqOG6o+G7pkzhuqXhu5RMa+G7lC5MYeG7li5M4buk4buSLEzhu7jhu5Qs4bu4TGHhu7jhu5gs4bu2TMOSL09NT8OT4buETGHhu7gjTDlALOG7uEzhu6YhTOG7puG7uOG6sSzhu7ZM4bum4bu4JUzhu5dscUHhu7lMw5JGTUxhODRMOlYsTOG7uC7hu6Dhu6ZMYeG6rzAs4bu2TMav4bqvMCzhu7ZMxq/huq8z4bumTDtA4buyLExh4bu4QEzhuqXhu5RMYSMs4bu4TMavQMOdO0xOTUw7eyxMYUBXLOG7tkxlLOG7uEw/4bu4QEzhuq3hu6phTGF9YUws4bu24bu4QFk2TEE4w6Es4bu2TOG7uCnhu6ZM4buz4bu4Ikxh4bu4eyzhu7ZGw40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs24buJLsWo4bqpS8OM4buV4buWLEw54bq1TMWo4bqjLOG7tkzhu6bhu7jhurEs4bu2TOG7puG7uCVM4bumKCxMI2FMLOG7uFNhTGExQEws4bu24buU4bqpTE/DlS/hu44vT01Pw5NGw40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs24buJLsWo4bqpS8OMQcOh4bqpTCzhu7hAVizhu4RMLOG7tuG7lOG6qUzhu5Av4buOL09NT8OT4buETOG7iV1M4buZQOG7mC5MxajhuqPhu6ZM4bql4buUTGvhu5QuTGHhu5YuTOG7piFM4bql4bucLEzhu6TGoCxMOX1Mw5TDlOG7kC/hu7VxxKlxLeG7tXHhuqThu4nEqcSpTOG7tuG6tUBM4bum4buY4bumTMavJOG7kkw24bu44bqvMCzhu7ZM4bu44bqvMSzhu7ZMxajDmSxM4bqlQFnhu6ZM4bqt4buY4bumTDtALOG7uEzhu6bhu7jhurEs4bu2TOG7puG7uCVMLOG7nCzhu7ZMOuG6s+G7pkws4bu2LuG7lkBMLOG7tsOiTOG7psOj4buSTCzhuq8x4bumTCzhu7Yu4buUQEzGr8OdTDtA4buyLExh4bu4QEzhu6Thu5RATGHhu7hATDt7LEws4bu2LuG7lkBMLOG7tsOiTHBiTGHhu7hATGF9YUws4bu24bu4QFk2TEE4w6Es4bu2TOG7uCnhu6ZM4buz4bu4Ikxh4bu4eyzhu7ZMLOG7nDtMT01Pw5NGw40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs24buJLsWo4bqpS8OMxKnhuqPhu6ZM4bu1w6HGoCxMOuG6q0zhu6bhu7hTYUw64bqvMyzhu7ZM4bqpVsOhTOG7plTDoUzhu6bhu5jhu6ZMxq8k4buSTDbhu7jhuq8wLOG7tkzhu6bhu7glTOG7puG7uFM2TCzhu7hVLEzhuq3hu6ph4buETDtA4buyLExh4bu4QEzhuqUxQExh4bu4I0w5QCzhu7hM4bumIUzhu6bhu7jhurEs4bu2TOG7puG7uCVM4bumUzZMYTjhuq8x4bumTCzhu7bhu5ThuqlMTk0v4buQL09NT09M4bql4buUTDnhu5LDoUws4bu24buU4bqpTE5OL05OL09NT09Gw40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs24buJLsWo4bqpS8OM4bu1w6HhuqlMxq8kLOG7uEw7MUBMLOG7lOG6qUzhu6bDo+G7kkzhu4ldTOG7mUDhu5guTMWo4bqj4bumTOG6peG7lExr4buULkxh4buWLkw6QFYsTDfDoeG7kixMxq9XLEzhuqVAWeG7pkzhu7gu4buaLExh4bu4QEzhu6bhu7jhurEs4bu2TOG7puG7uCVM4buXbHFB4bu5TDRM4bqkQFlhTHPhu5I7TOG7uFtATMavVMOhTGHhu7jhu5gs4bu2TE5OL09NT09GTEHhu7jhu6guTDfDoeG6qUzGryQs4bu4TOG7psOj4buSTOG7iV1M4buZQOG7mC5MxajhuqPhu6ZM4bql4buUTGvhu5QuTGHhu5Yu4buETDnhu5LDoUws4bu24buU4bqpTE5NL+G7kC9PTU9P4buETOG6pUBZ4bumTDpAVixMP1dhTGEiTOG7puG7uOG6seG7pkxh4bu4QEzhu6ZTNkzhu6bhu7jhurEs4bu2TOG7puG7uCVMLOG7nCzhu7ZMOuG6s+G7pkws4bu2LuG7lkBMLOG7tsOiTOG7psOj4buSTCzhuq8x4bumTCzhu7Yu4buUQEw24bu4xqBATMav4bqvM+G7pkzhu4ldTOG7plM2TDbhu7jhu6o2RsONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7iS7FqOG6qUvDjEHDoeG6qUws4bu4QFYs4buETMavVyxM4bu2QMOi4buSTGHhu7jhu5gs4bu2TE5OL09NT0/hu4RM4bum4buY4bumTMavMCxM4bqlJExhIkzhu6bhu7jhurHhu6ZMYeG7uEBM4bql4buUTOG7plM2TOG7puG7uOG6sSzhu7ZM4bum4bu4JUzhu5dscUHhu7lMOzFATDpULEw64bqvM2FM4bu4LuG7lCxMYeG7uEBZLEzhuqlWw6FM4bumVMOhTCzhu5Thuqnhu4RMxqAs4bu4TOG7uOG6rzQs4bu2TGExQEws4bu4QFjDoUxh4bu4I0w5QCzhu7hMYeG7uEBMYTguLOG7tkw/4bu4LsagLOG7tkxh4bu4MkBM4bu2QOG7kixMYThWLEZM4bqkPUzhuqVV4bqp4buETOG7iV1M4buZQOG7mC5MxajhuqPhu6ZM4bql4buUTGvhu5QuTGHhu5YuTD/hu7h7LOG7tkzhu6bhu7hTNkws4bu4VSxM4bum4buY4bumTOG7puG7uOG6sSzhu7ZM4bum4bu4JUxhOC4s4bu2TD/hu7guxqAs4bu2TGHhu7gyQEzhu7ZA4buSLExh4bq3TCzhu7bhu5ThuqlMTk0v4buQTMavVyxMLOG7tuG7lOG6qUxOTi9OTi9PTU9PRsONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7iS7FqOG6qUvDjEHhu7h7LOG7tkxhQCxMxq9AWMOhTOG7puG7uCUs4bu4TOG6pUBZ4bumTOG7pnss4bu2TCzhu7hVLEzhu6bhu7jhurEs4bu2TOG7puG7uCVMLOG7nCzhu7ZMOuG6s+G7pkws4bu2LuG7lkBMLOG7tsOiTMavw51MO0Dhu7IsTGHhu7hATOG7pOG7lEBMYeG7uEBMLOG7ti7hu5ZATCzhu7bDokxhOC4s4bu2THBiTGHhu7hATGF9YUws4bu24bu4QFk2TEE4w6Es4bu2TOG7uCnhu6ZM4buz4bu4Ikxh4bu4eyzhu7ZMYeG7lkBM4bql4bucLEzhu6TGoCxMOX1Mw5TDlOG7kC/hu7VxxKlxLeG7tXHhuqThu4nEqcSpTMav4buaTD/hu7hAVyxMLOG7uEBYw6FMYeG7uCNMOUAs4bu4TOG7uC7hu5Is4bu2TDvhu5Is4bu2RsONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7iS7FqOG6qUvDjOG7uTRM4buZQOG7mC5MxajhuqPhu6ZM4bql4buUTGvhu5QuTGHhu5YuTEHhu7jhu5Qs4bu4TDbhu7h9TOG7lVtMxKnhu7gjTHJALOG7uEzhu6bhu7guTOG7pEBXYUzGrzAsTOG6pSRMxq/hu5pMYUBXNkws4bu4VSxMNuG7uMagLEzhu5gs4bu4TOG7psOj4buSTCzhu7hAWMOhTOG7uCnhu6ZMOUAs4bu4TDoxNkxOT0zhu6YhTOG7puG7uOG6sSzhu7ZM4bum4bu4JUws4bu2LuG7lkBMLOG7tsOiTDfDoX3hu6ZMYVdMxq/huq8z4bumTOG7plM2TGE4Lizhu7ZMP+G7uC7GoCzhu7ZMYeG7uDJATOG7tkDhu5IsTGHhurdMLOG7tuG7lOG6qUxOTS/hu5BMxq9XLExOTi9OTi9PTU9PRkxBPSzhu7hMYTjhu5Ys4bu2TCzhu5ThuqlM4bumxIMs4bu2TOG6rcag4bqpTDjhu5JMYeG7lkBMLOG7uEBYw6FMxq8k4buSTDbhu7jhuq8wLOG7tkw/4bu44buY4bumRsONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7iS7FqOG6qUvDjGouTOG6pVXhuqnhu4RM4bum4buY4bumTOG7uTRM4buZQOG7mC5MxajhuqPhu6ZM4bql4buUTGvhu5QuTGHhu5YuTMavWEws4bu24bu4JEzhu4ldTOG7mUDhu5guTMWo4bqj4bumTOG6peG7lExr4buULkxh4buWLkzhu7ZAw6JMLOG7tsOh4bqpVixMNuG7uOG6rzAs4bu2TOG7mCxMYeG7uOG7qC5MN8Oh4bqpTOG7puG7uFdM4bql4buUTOG7uOG6rzEs4bu2TMWow5ksTGEiTOG7puG7uOG6seG7pkxh4bu4QExhfWFMLOG7tuG7uEBZNkxBOMOhLOG7tkzhu7gp4bumTOG7s+G7uCJMYeG7uHss4bu2TE9NT8OT4buETD/hu7h7LOG7tkxh4bu44buS4bqpTMavIkBM4bu2UuG6qUzhuq3hu5guTGE4XSxMNEw24bu4w6BhTOG7puG7uCFh4buETMavxqA7TOG7pMagLkw3w6HhuqlYLEw6M0BM4bum4bu4Lkxh4bu4I0w5QCzhu7hGw40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs24bu5LsOhOOG7puG7qEvDjEHhu7jhu6guTEFB4bqs4bqkc8ONLzbDjA==

 • Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ của tỉnh thanh hóa năm 2024

  2024-07-10 12:17:00

  Nhà xuất bản Giáo dục tặng hơn 120.000 bộ sách giáo khoa năm học mới

  2024-07-09 15:10:00

  Tập đoàn FPT trao 240 suất học bổng trị giá 70% học phí toàn cấp học cho học sinh xứ Thanh

  2023-06-15 11:05:00

  Bộ GD-ĐT nói gì về việc thay đổi quy định miễn thi Ngoại ngữ kỳ thi tốt nghiệp THPT?#### Hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023#### Nhà xuất bản Giáo dục công bố giá sách giáo khoa mới lớp 4, 8, 11#### Chú trọng đầu tư trang thiết bị tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp#### Đề thi môn Toán vừa sức, thí sinh hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT#### Thanh Hóa: Hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024#### 2 thí sinh bị đình chỉ thi môn Tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024#### Thí sinh “dễ thở” với đề thi môn Tiếng Anh Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT#### Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bài bản ở tất cả các khâu để kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế, đạt kết quả cao#### Ngày thi đầu tiên Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT: An toàn, nghiêm túc

  Thời tiết

  Chia sẻ thông tin với bạn bè!

  ×

  Tải ứng dụng Đọc Báo Thanh Hóa

  Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ của tỉnh thanh hóa năm 2024