Sản xuất sản phẩm từ plastic mã cpc là gì năm 2024

Quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối sỉ hàng hóa: Được phép xuất nhập khẩu các hàng hóa quy định tại Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa. (Trừ những hàng hóa chưa cho phép xuất nhập khẩu hoặc xuất nhập khẩu theo lộ trình tại Quyết định 10 /2007/QĐ-BTM).

100% vốn nước ngoài

- Nghị định 23/2007/NĐ-CP; - Thông tư 09/2007/TT-BTM; - Quyết định 10 /2007/QĐ-BTM

03

Quyền phân phối lẻ hàng hóa ( CPC 621, 622, 631).

100% vốn nước ngoài

- Nghị định 23/2007/NĐ-CP; - Thông tư 09/2007/TT-BTM; - Quyết định 10 /2007/QĐ-BTM

DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN XÂY DỰNG – KIẾN TRÚC

05

Dịch vụ kiến trúc (CPC 8671) (i) Dịch vụ tư vấn và kiến trúc trước khi thiết kế (CPC 86711) (ii) Dịch vụ thiết kế kiến trúc (CPC 86712) (iii) Các dịch vụ quản lý hợp đồng (CPC 86713) (iv) Các dịch vụ kiến quản lý hợp đồng và thiết kế kiến trúc tích hợp (CPC 86714). (v) Các dich vụ kiến trúc khác (CPC 86719)

100% vốn nước ngoài

06

Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672) (i) dịch vụ cố vấn và tư vấn kỹ thuật (86721), (ii) dịch vụ thiết kế kỹ thuật đối với việc xây dựng nền móng và các toà nhà (86722), (iii) dịch vụ thiết kế kỹ thuật đối với lắp đặt cơ và điện cho các toà nhà (86723), (iv) dịch vụ thiết kế kỹ thuật đối với xây dựng các công trình dân dụng (86724), (v) dịch vụ thiết kế kỹ thuật đối với công trình sản xuất và chế biến công nghiệp (86725), (vi) dịch vụ thiết kế kỹ thuật khác n.e.c. (86726), (vii) các dịch vụ tư vấn kỹ thuật khác trong giai đoạn lắp đặt và xây dựng (86727), và. (viii) các dịch vụ tư vấn kỹ thuật khác (86729).

100% vốn nước ngoài

07

Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ (CPC 8673) Bao gồm các dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến các dự án chìa khoá trao tay, gồm: (i) các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ đối với các dự án hạ tầng giao thông chìa khoá trao tay (86731), (ii) các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ và quản lý dự án đối với các dự án cung cấp nước và vệ sinh chìa khoá trao tay (86732), (iii) các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ đối với xây dựng các dự án sản xuất chìa khoá trao tay (86733), và (iv) các dịch vụ kỹ thuật đồng bộ đối với các dự án chìa khoá trao tay khác.

100% vốn nước ngoài

08

Dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị (CPC 8674)

  1. Dịch vụ quy hoạch đô thị (CPC 86741)
  1. Dịch vụ kiến trúc cảnh quan đô thị (CPC 86742)

100% vốn nước ngoài

09

Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512)

100% vốn nước ngoài

10

Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516). Dịch vụ lắp ráp và dựng các công trình được làm sẵn

100% vốn nước ngoài

11

Dịch vụ sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (CPC 5161). Bao gồm hoạt động: Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hòa không khí.

100% vốn nước ngoài

12

Dịch vụ hàn và lắp đặt ống dẫn nước (CPC 56120). Bao gồm hoạt động: Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước.

100% vốn nước ngoài

13

Dịch vụ mắc và lắp ráp điện (CPC 5163). Bao gồm hoạt động: Lắp đặt hệ thống điện.

100% vốn nước ngoài

14

Dịch vụ xây dựng đối với công trình xây dựng dân cư với 1 và 2 nhà ở (CPC 5121). Bao gồm hoạt động: Xây dựng nhà các loại; Chuẩn bị mặt bằng.

100% vốn nước ngoài

15

Công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517).

100% vốn nước ngoài

16

Các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518).

100% vốn nước ngoài

17

Dịch vụ xây dựng đới với các thiết kế dân dụng (CPC 513). Bao gồm hoạt động: Xây dựng công trình đường bộ; Hoạt động thiết kế chuyên dụng: Hoạt động trang trí nội thất.

100% vốn nước ngoài

18

Dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật (CPC 8676 ngoại trừ việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải).

80% vốn nước ngoài

DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN MÁY VI TÍNH

19

Dịch vụ máy vi tính và các dịch vụ liên quan đến máy vi tính (CPC 841 – 845, CPC 849). - Dịch vụ tư vấn liên quan đến việc lắp đặt phần cứng máy vi tính (CPC 841)

100% vốn nước ngoài

20

Dịch vụ xử lý dữ liệu (CPC 843). Bao gồm hoạt động: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan. - Dịch vụ chuẩn bị đầu vào(CPC 8431) - Dịch vụ xử lý dữ liệu và sắp xếp theo bảng(CPC 8432) - Dịch vụ xử lý dữ liệu khác (CPC 8439)

21

Dịch vụ duy tu và bảo dưỡng thiết bị văn phòng, bao gồm cả máy vi tính (CPC 8450)

22

- Dịch vụ thực hiện phần mềm (CPC 842) - Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống (CPC 8421) - Dịch vụ phân tích hệ thống (CPC 8422) - Dịch vụ thiết kế hệ thống (CPC 8423) - Dịch vụ lập trình (CPC 8424) - Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống (CPC 8425)

23

Dịchvụsửa chữa,bảo dưỡng máy móc,thiết bị (không bao gồmsửa chữa,bảo dưỡng tàu biển, máy bay, hoặccácphương tiện vàthiết bịvận tải khác) (CPC 633).

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

24

Dịch vụ nhượng quyền thương mại (CPC 8929)

100% vốn nước ngoài

25

Dịch vụ nghiên cứu thị trường (CPC 864, trừ 86402 : dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng).

100% vốn nước ngoài

26

Dịch vụ nghiên cứu và phát triển đối với khoa học tư nhiên (CPC 851) Dịch vụ nghiên cứu và phát triển đối với khoa học xã hội và nhân văn (CPC 852) Dịch vụ nghiên cứu và phát triển đa ngành (CPC 852)

100% vốn nước ngoài

27

Dịch vụ quảng cáo (CPC 871, trừ dịch vụ quảng cáo thuốc lá). - Dịch vụ bán và cho thuê thời gian và không gian quảng cáo; - Các dịch vụ lập kế hoạch và bố trí quảng cáo; - Các dịch vụ quảng cáo khác: dịch vụ quảng cáo ngoài trời, không trung, …

Phải liên doanh với nhà đầu tư Việt Nam, trong đó tỷ lệ của Nhà đầu tư NN không hạn chế, có thể chiếm tới 90% vốn điều lệ.

DỊCH VỤ TƯ VẤN – GIÁO DỤC

28

Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865)

100% vốn nước ngoài

29

Giáo dục bậc cao (CPC 923) Dịch vụ giáo dục trung học mang tính kỹ thuật và hướng nghiệp (CPC 92230). Bao gồm hoạt động:Dạy nghề.

100% vốn nước ngoài

30

Giáo dục cho người lớn (CPC 924). Bao gồm hoạt động: Dạy ngoại ngữ và kỹ năng đàm thoại

100% vốn nước ngoài

31

Các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929) bao gồm đào tạo ngoại ngữ).

100% vốn nước ngoài

32

Dịch vụliênquan đến tư vấn khoa họckỹ thuật(chỉ đối với CPC86751,86752và86753).

51% vốn nước ngoài

DỊCH VỤ VIỄN THÔNG – GIẢI TRÍ

33

Dịch vụ xếp chỗ khách sạn (CPC 64110);

100% vốn nước ngoài nhưng phải gắn liền với hoạt động đầu tư xây dựng khách sạn. Đến năm 2016 không hạn chế.

34

Dịch vụ xếp chỗ khách sạn (CPC 64110);

35

Dịch vụ cung cấp thức ăn (CPC 642) và đồ uống (CPC 643);

36

Dịch vụ chuyển phát (CPC 7512) - Các dịch vụ chuyển tin đa phương thức (CPC 75121)

51% vốn nước ngoài

37

Dịchvụviễn thông (CPC 752); - Dịch vụ thoại(CPC 7521); - Dịch vụ Telex(CPC 7523); - Dịch vụ thông tin vô tuyến; (CPC 752) - Dịch vụ kết nối Internet(CPC 752); - Dịch vụ mạng riêng ảo(CPC 752); - Dịch vụ truy cập Internet(CPC 752).

Các dịch vụ không có hạ tầng mạng: 51% vốn nước ngoài và phải liên doanh với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được cấp phép tại Việt Nam. Cácdịchvụcó hạtầng mạng: Ngay sau khi gia nhập,cho phépliên doanh vớinhàcung cấp dịch vụ viễnthông được cấp phép tạiViệt Nam.Phần vốn gópcủaphíanước ngoài trong liên doanh không vượt quá 49% vốn pháp định của liên doanh.

38

Dịch vụ phát hành phim (CPC 96113 trừ băng hình);

51% vốn nước ngoài và phải liên doanh với doanh nghiệp đã được cung cấp dịch vụ này tại Việt Nam. Các nhàvăn hoá, các tụ điểm chiếu phim,câulạc bộ và hiệp hội chiếu phimcôngcộng, các đội chiếu bóng lưu độngcủaViệt Namkhông được phépthamgia hợp đồng hợptác kinh doanh hay liêndoanh với các nhàcungcấp dịchvụ nướcngoài.

39

Dịch vụ sản xuất phim (CPC 96112, trừ băng hình);

40

Dịch vụ chiếu phim (CPC 96121);

43

Dịchvụ giải trí (bao gồm nhà hát, nhạc sống và xiếc) (CPC9619);

Chưa cam kết, nhưng Đến năm 2012 cho phép thành lập liên doanh với 49% vốn nước ngoài

44

Dịch vụ đại lý lữ hành và điều hành tourdu lịch (CPC 7471);

Nhà đầu tư Nước Ngoài phải liên doanh với đối tác VN nhưng không hạn chế vốn góp, có thể lên đến 90%

45

Kinh doanh trò chơi điện tử (CPC 964**)

49% vốn nước ngoài và phải liên doanh với đối tác Việt Nam được phép kinh doanh trong lĩnh vực này.

MÔI TRƯỜNG

46

Dịch vụ xử lý nước thải (CPC 9401)

51% vốn nước ngoài

47

Dịch vụ xử lý rác thải (CPC 9402)

51% vốn nước ngoài

48

Dịch vụ làm sạch khí thải (CPC 94040)

51% vốn nước ngoài

49

Dịch vụ xử lý tiếng ồn (CPC 94050)

50

Dịch vụ đáng giá tác động môi trường (CPC 94090)

51

Dịch vụ liên quan đến khai thác mỏ (CPC 883)

51% vốn nước ngoài

BẢO HIỂM – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

51

Bảo hiểm và các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm.

100% vốn nước ngoài

52

Dịch vụ ngân hàng và dịch vụ tài chính khác

100% vốn nước ngoài

53

Dịch vụ chứng khoán

49% vốn nước ngoài

DỊCH VỤ BỆNH VIỆN

54

Dịchvụ bệnh viện (CPC 9311)

100% vốn nước ngoài

Vốn đầu tư tối thiểu cho một bệnh viện là 20 triệu đôla Mỹ,bệnh xá đa khoa(policlinic) là 2triệu đôla Mỹ và cơ sở điều trị chuyên khoa là 200 nghìn đôla Mỹ.

55

Các dịch vụ nha khoavàkhámbệnh (CPC 9312)

DỊCH VỤ VẬN TẢI - LOGISTICS

56

Dịchvụ vận tải hành khách bằng đường biển,trừ vận tải nội địa (CPC 7211)

51% vốn nước ngoài; Sau 05 năm cho phép 100% vốn nước ngoài. Lưu ý: 01 năm chỉ cho phép TL 01 DN thực hiện chức năng này

57

Dịchvụ vận tải hàng hóa bằng đường biển, trừ vận tải nộiđịa(CPC 7212): Các hình thức hiện diện thương mại khác để cung cấp dịch vụ vận tải biển quốc tế: 1.Bán và tiếp thị dịch vụ vận tải biển qua giao dịch trực tiếp với khách hàng,từ niêmyết giá tới lập chứng từ; 2.Đại diện cho chủ hàng; 3.Cung cấp các thông tin kinh doanh theo yêu cầu; 4.Chuẩn bị tài liệu liên quan tới chứng từ vận tải bao gồm chứng từ hải quan hoặc các chứng từ khác liên quan đến xuất xứ và đặc tính của hàng vận chuyển; và 5.Cung cấp dịch vụ vận tải biển bao gồm cả dịch vụ vận tải nội địa bằng tàu mang cờ Việt Nam trong trường hợpc ung cấp dịch vụ vận tải tích hợp.

58

Dịch vụ xếp dỡ công-ten-nơ (CPC 7411)

50% vốn nước ngoài

59

Dịch vụ thông quan (). Bao gồm hoạt động: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải như: giao nhận hàng hóa; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

51% vốn nước ngoài, Sau 05 năm 80% vốn nước ngoài

60

Dịch vụ kho bãi công-ten-nơ

51% vốn nước ngoài, Sau 07 năm không hạn chế

61

Dịch vụ vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa (CPC 7221)

49% vốn nước ngoài

62

Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa (CPC 7222)

63

Dịch vụ vận tải đường hàng không: Dịchvụ bán và tiếp thị sản phẩm hàng không

Các hãng hàng không nước ngoài được phépcungcấp dịchvụtại Việt Namthông quavăn phòng bán vé củamìnhhoặccác đại lýtại Việt Nam.

64

Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy bay (CPC8868**)

51% vốn nước ngoài; Sau 05 năm cho phép 100% vốn nước ngoài

65

Dịch vụ cho thuê máy bay (CPC 83104)

100% vốn nước ngoài

66

Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường sắt (CPC 7112)

49% vốn nước ngoài

67

Dịch vụ vận tải hành khách bằng đường bộ(CPC 7121+7122)

51% vốn nước ngoài

68

Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ (CPC 7123)

69

Dịch vụ xếp dỡ công-ten-nơ,trừ dịchvụcungcấptại các sânbay (một phầncủaCPC 7411)

50% vốn nước ngoài

70

Dịch vụ kho bãi (CPC742)

51% vốn nước ngoài; Sau 07 năm không hạn chế

71

Dịch vụ đại lý vận tải hànghóa (CPC 748)

72

Các dịch vụ khác (một phầncủaCPC 749) Kiểm tra vận đơn;dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa;giám định hàng hóa,dịch vụ lấy mẫu và xác định trọng lượng; dịch vụ nhận và chấp nhận hàng;dịch vụ chuẩn bị chứng từ vận tải. Các dịch vụ này được thực hiện thay mặt cho chủ hàng.

51% vốn nước ngoài; Sau 07 năm không hạn chế

73

Dịch vụ bảo dưỡng (CPC 84250)

DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

74

Dịch vụ liên quan đến nông nghiệp săn bắn và lâm nghiệp (CPC 881)

51% vốn nước ngoài

75

Nuôi trồng thủy hải sản (đối với nuôi trồng thủy sản chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).

Mã ngành theo VSIC và CPC là gì?

Mã ngành CPC là hệ thống phân loại ѕản phẩm của trung tâm của Liên Hợp Quốc. Mã ngành VSIC là hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được sử dụng thống nhất khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

CPC trong xuất nhập khẩu là gì?

Chứng nhận sản phẩm trẻ em (CPC) là một chứng nhận quan trọng cho sản phẩm trẻ em đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ sức khỏe của trẻ em. Chứng nhận CPC được cấp bởi Cục An toàn và Bảo vệ Sức khỏe Người tiêu dùng (CPSC) của Hoa Kỳ, được yêu cầu cho tất cả các sản phẩm trẻ em được bán trên thị trường Mỹ.

Sản xuất các sản phẩm từ plastic là gì?

22209: Sản xuất sản phẩm khác từ plastic Nhóm này gồm: Chế biến chất dẻo mới hoặc nhựa đã dùng thành các sản phẩm trung gian hoặc sản phẩm cuối cùng sử dụng các hoạt động như khuôn nén; đẩy nén, thổi nén, phun nén và cắt. Đối với tất cả các quá trình trên, quá trình sản xuất là quá trình tạo ra nhiều loại sản phẩm.

Tra mã ngành CPC ở đâu?

Hướng dẫn tra cứu mã ngành CPC cho doanh nghiệp.

Cách thứ nhất: Tra cứu tại Biểu cam kết WTO về dịch vụ của Việt Nam..

Cách thứ hai: Tra cứu tại cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài..

LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC:.