smells like fallujah là gì - Nghĩa của từ smells like fallujah

smells like fallujah có nghĩa là

Để ngửi thấy mùi của cái chết, như thành phố của Fallujah
Một người thực sự có mùi mặc gần như gần trong một thời gian dài.

Cũng có thể được sử dụng ở người đầu tiên

Thuật ngữ đến từ một bài hát xiu xiu

Thí dụ

Timmy mặc cùng một bộ quần áo vào tất cả các ngày cuối tuần và sau cuối tuần uống rượu đã qua mọi người nhận xét về cách anh ta ngửi như Fallujah.

Người đàn ông tôi ngửi như fallujah.