Số đường chéo của đa giác đều có 10 cạnh la bao nhiêu

d. Số tam giác chỉ có 1 cạnh là cạnh đa giác: có n cách chọn2 điểm liền kề, ta có\(n-4\)cách chọn 1 điểm còn lại ko kề với 2 điểm trên

\(\Rightarrow n\left(n-4\right)\)tam giacthỏa mãn

e. Số tam giác thỏa mãn:\(C_n^3-\left(n+n\left(n-4\right)\right)\)


Đúng 1
Bình luận (0)

Một đa giác đều có số đường chéo gấp 33 lần số cạnh . số đo mỗi góc của đa giác đều đó bằng bao nhiêu độ ?


Lớp 8 Toán Ôn tập cuối năm phần hình học
1
0
Gửi Hủy

Số đường chéo của đa giác đềun cạnh là \(\dfrac{n\left(n-3\right)}{2}\)Số đường chéo bằng 33 số cạnh

\(\Rightarrow\dfrac{n\left(n-3\right)}{2}=33n\Rightarrow n\left(n-3\right)=66n\\\Rightarrow n-3=66\\\Rightarrow n=69\)Suy ra đa giác đều đó có 69 cạnhSố đo mỗi góc là\(\dfrac{180\cdot33+360}{69}\approx91,3\)


Đúng 2
Bình luận (0)

cho đa giác lồi có 20 cạnh hỏi có bao nhiêu tứ giác có 2 cạnh là cạnh của đa giác và 2 cạnh là đường chéo của đa giác

Đáp án:

35

Giải thích các bước giải:

Đa giác có 10 đỉnh -> có 10 cạnh

Lấy ra 2 đỉnh trong 10 đỉnh ta được 1 đường chéo hoặc 1 cạnh của đa giác

-> tổng số cạnh và đường chéo là tổ hợp chập 2 của 10: \(C_{10}^2\)=45

-> số đường chéo là: 45-10=35

Cho đa giác n đỉnh (n>4)

a) Đếm số đường chéo của đa giác

b) Có bao nhiêu tam giác có đỉnh là đỉnh của đa giác

c) Có bao nhiêu tam giác có 2 cạnh là 2 cạnh của đa giác

d) Có bao nhiêu tam giác chỉ có 1 cạnh là cạnh của đa giác

e)  Có bao nhiêu tam giác không có cạnh nào của đa giác

Xem chi tiết

Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

Số đường chéo của đa giác đều có 10 cạnh la bao nhiêu

Đáp án:

`35`

Giải thích các bước giải:

Đa giác có `10` đỉnh `->` có `10` cạnh

Lấy ra `2` đỉnh trong `10` đỉnh ta được `1` đường chéo hoặc `1` cạnh của đa giác

`->` tổng số cạnh và đường chéo là tổ hợp chập `2` của `10`: \(C_{10}^2\)`=45`

`->` số đường chéo là: `45-10=35`.