So sánh li độ gia tốc vân tốc đúng năm 2024

. Phát biểu nào sau đây về sự so sánh li độ, vận tốc, gia tốc là đúng? Trong dao động điều hòa, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hòa theo thời gian có

cùng pha.

cùng tần số góc

cùng biên độ.

cùng pha ban đầu.

Phát biểu nào sau đây về sự so sánh li độ, vận tốc và gia tốc là đúng .Trong dao động điều hòa, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hòa theo thời gian và có

 • A. Cùng tần số góc
 • B. Cùng biên độ
 • C. Cùng pha ban đầu
 • D. Cùng pha

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: A

Mã câu hỏi:40679

Loại bài:Bài tập

Chủ đề :

Môn học:Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

So sánh li độ gia tốc vân tốc đúng năm 2024

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Một con lắc lò xo có độ cứng k =40N/m đang dao động điều hòa. Lúc động năng 20mJ thì thế năng bằng 12mJ.
 • Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 30 dB và 60 dB.
 • Con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì T = 2s tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2.
 • Một sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 0,25 m.
 • Đoạn mạch RLC nối tiếp xảy ra cộng hưởng điện thì điều nào sau đây là sai:
 • Suất điện động do máy sinh ra có tần số bằng
 • Một máy biến áp cuộn sơ cấp có N1 = 100 vòng, cuộn thứ cấp có N2 = 200 vòng.
 • Chọn câu sai: Sóng truyền trong môi trường rắn luôn là sóng dọc
 • Sóng dừng trên dây có một đầu tự do có bước sóng là λ.
 • Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp nhỏ hơn cuộn thứ cấp . Máy biến áp này làm :
 • Đặt điện áp u = 100(sqrt 2 )cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch không phân nhánh gồm có điện trở thuần R = 50 Ω,
 • Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình: x = 5sin(ωt + p/6 )cm.
 • Mạch điện xoay chiều nào sau đây có hệ số công suất nhỏ nhất.
 • Con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình x = Acos(wt + j).
 • Chọn câu đúng. Trong đoạn mạch RLC, nếu giảm tần số hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch thì:
 • Nguồn điểm âm S phát sóng âm truyền trong một môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm.
 • Một đường dây tải điện có điện trở tổng cộng r (không đổi) được dùng để truyền tải một công suất điện P
 • Khi có sóng dừng trên một đoạn dây đàn hồi, khoảng cách giữa một bụng và một nút sóng liên tiếp bằng:
 • Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 13 Hz.
 • Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos(πt) cm với t tính bằng s.
 • Một con lắc lò xo dao động với tần số góc ω = 10rad/s, khi quả cầu có vận tốc 0,4m/s thì thế năng bằng 3 lần động
 • Tại nơi có gia tốc trọng trường là 9,8 m/s2, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 80.
 • Gọi f1 là tần số của dòng điện xoay chiều 3 pha, ,f2 là tần số của từ trường quay của dòng điện xoay chiều 3 pha
 • Phát biểu nào sau đây về sự so sánh li độ, vận tốc và gia tốc là đúng .
 • Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa, vận tốc của vật bằng không khi vật chuyển động qua
 • Chu kỳ dao động của con lắc đơn phụ thuộc vào:
 • Một đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần r = 5 Ω, độ tự cảm (L = frac{{0,25}}{pi }H) mắc nối tiếp với
 • Phương trình dao động của một chất điểm có dạng x = A cos (ωt). Gốc thời gian đã được chọn là?
 • Đoạn mạch AB gồm điện trở R1=30Ω, điện trở R2=10Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm (L = frac{3}{{10pi }}H)
 • Một nguồn sóng có tần số 500Hz, lan truyền với tốc độ lan truyền 350m/s.
 • Trong một dao động điều hòa của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi:
 • Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. Có R = 50Ω , ZC = 200 Ω.
 • Tạp âm là các âm có tần số không xác định.
 • Khi truyền đi một công suất 20 MW trên đường dây tải điện 500 kV mà đường dây tải điện có điện trở 20 Ω thì côn
 • Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình x1 = A1cos(10t + π/6) (cm) và x2 = 5cos(10
 • Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động điều hòa
 • Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp
 • Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa.
 • Sóng dừng được hình thành bởi:
 • Điều nào sau đây là sai khi nói về động cơ không đồng bộ ba pha ?

ZUNIA9

So sánh li độ gia tốc vân tốc đúng năm 2024

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA