So sánh mục tiêu của asean và eu

Ngày nay sựhội nhập khu vực đã trở thành một trong những xu thếnổi trội trên thếgiới. Khái niệm “khu vực hoá” được hiểu là sựhợp tác chặt chẽgiữa các quốc gia thành viên có vịtrí địa lý cận kề, liên kết nhóm theo khu vực, dựa vào các quá trình tương tác lẫn nhau trong khu vực và chủ nghĩa khu vực theo hướng hình thành các thể chếhoặc các cơcấu hội nhập tương tự. Chủ nghĩa khu vực hoặc khu vực hóa đã được thử nghiệm nhưmột nhân tốhay một điểm tựa thúc đẩy toàn cầu hoá, qua đó xây dựng một trật tựthếgiới mới 1 . Mấy thập kỷvừa qua thếgiới đã chứng kiến sựmởrộng cảvềsố lượng và chất lượng, qui mô vềhợp tác và hội nhập của nhiều tổchức khu vực, trong đó nổi bật nhất là Liên minh Châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia

So sánh mục tiêu của asean và eu
12 trang | Chia sẻ: | Lượt xem: 4246 | Lượt tải: 1
So sánh mục tiêu của asean và eu

Bạn đang xem nội dung tài liệu Mô hình hội nhập của EU - ASEAN: So sánh những tương đồng, khác biệt và bài học kinh nghiệm cho ASEAN, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

M« h×nh héi nhËp cña EU - ASEAN: So s¸nh nh÷ng t−¬ng ®ång, kh¸c biÖt vμ bμi häc kinh nghiÖm cho ASEAN PGS. TS. Đinh Công Tuấn Viện Nghiên cứu Châu Âu 1. Đặt vấn đề Ngày nay sự hội nhập khu vực đã trở thành một trong những xu thế nổi trội trên thế giới. Khái niệm “khu vực hoá” được hiểu là sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia thành viên có vị trí địa lý cận kề, liên kết nhóm theo khu vực, dựa vào các quá trình tương tác lẫn nhau trong khu vực và chủ nghĩa khu vực theo hướng hình thành các thể chế hoặc các cơ cấu hội nhập tương tự. Chủ nghĩa khu vực hoặc khu vực hóa đã được thử nghiệm như một nhân tố hay một điểm tựa thúc đẩy toàn cầu hoá, qua đó xây dựng một trật tự thế giới mới1. Mấy thập kỷ vừa qua thế giới đã chứng kiến sự mở rộng cả về số lượng và chất lượng, qui mô về hợp tác và hội nhập của nhiều tổ chức khu vực, trong đó nổi bật nhất là Liên minh Châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)2. Ra đời từ thập kỷ 50 của thế kỷ 1 Đinh Công Tuấn: “Chủ nghĩa khu vực và liên khu vực: những triển vọng giữa châu Âu và châu Á”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 6 (60), tr. 33. 2 Phạm Sanh Châu, Đặng Cẩm Tú: “Thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN…”, Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, số 1 (68) 3-2007, trang 40. XX, sau hơn 60 năm phát triển, Liên minh Châu Âu (EU) được thế giới công nhận là một tổ chức liên kết khu vực thành công nhất hiện nay với quá trình từ liên kết kinh tế chuyển sang chính trị - xã hội, diễn ra cả ở qui mô và chất lượng, cả chiều rộng và chiều sâu, từ liên kết kinh tế phát triển thành thể chế siêu quốc gia, vừa duy trì thể chế chính trị của nhà nước siêu quốc gia, vừa giữ vững vai trò độc lập của 27 nước thành viên. Còn Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là một liên minh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội được thành lập ngày 8/8/1967 với 5 nước thành viên ban đầu, đến nay có 10 nước thành viên, đang cố gắng thiết lập “Hiến chương ASEAN” vào năm 2015, nhằm qui định ràng buộc giữa các quốc gia thành viên đạt được mục tiêu chung của toàn Khối, xây dựng 3 trụ cột là: Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC), Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Cộng đồng Văn hoá, Xã hội ASEAN (ASCC). Nghiên cứu so sánh mô hình liên kết và hội nhập EU, ASEAN là một việc làm khó khăn nhưng lý thú, nó có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc. Nghiªn cøu Ch©u ¢u - European studies review No6 (141).2012 10 2. So sánh những tương đồng và khác biệt về hội nhập khu vực của EU và ASEAN 2.1. So sánh bối cảnh ra đời EU và ASEAN ra đời trong bối cảnh quốc tế khác nhau. Một Tây Âu đổ nát sau Thế chiến thứ II (1945), mà nước gây chiến lại là quốc gia lớn nhất, nằm ngay giữa châu Âu (nước Đức), vì vậy nguyện vọng được sống trong nền hoà bình vĩnh viễn để cùng nhau phát triển kinh tế và hoá giải mối hận thù truyền thống giữa hai quốc gia to lớn nhất châu Âu nằm cận kề nhau (Đức – Pháp), để xoá bỏ tận gốc rễ nguy cơ chiến tranh là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự ra đời EU. Nó còn phù hợp với khát vọng hoà bình, hợp tác chính trị và kinh tế của các nước châu Âu láng giềng. Còn sự ra đời của ASEAN diễn ra trong bối cảnh khu vực chịu tác động của sự đối đầu giữa hai hệ thống chính trị đối lập XHCN - TBCN (8/8/1967) của 5 nước thành viên ở Đông Nam Á, với mục tiêu ban đầu là tỏ rõ tình đoàn kết chống cộng sản (chống Việt Nam và nguy cơ chủ nghĩa cộng sản (CNCS) ở Trung Quốc, Liên Xô), đồng thời hợp tác chống tình trạng bạo động và bất ổn định tại các nước thành viên. Tuy thời gian ra đời của hai tổ chức EU và ASEAN cách nhau đến gần 2 thập kỷ (EU năm 1951, còn ASEAN năm 1967), cả hai tổ chức này đều chịu sự chi phối của trật tự thế giới hai cực Yanta thời Chiến tranh Lạnh. Ngoài ra, động cơ ra đời của EU trước hết là liên kết, hợp tác về kinh tế của 6 nước châu Âu là Đức, Pháp, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lucxămbua; Còn 5 nước ASEAN: Thái Lan, Malaysia, Singapore, Inđônêxia, Philippin động cơ ra đời trước hết là liên kết và hợp tác về chính trị, an ninh. Điểm khác biệt sâu xa của sự ra đời của tổ chức EU (mà tiền thân là tổ chức Cộng đồng Than, Thép Châu Âu (ECSC) chính là sự chín muồi của thời điểm biến ý tưởng và nguyện vọng thống nhất châu Âu thành hiện thực. Khác với những người sống ở Đông Nam Á, tổ chức hợp tác khu vực EU đã nuôi dưỡng ý tưởng thống nhất châu Âu của mình từ thời khá xa xưa, từ thế kỷ XVII của Hoàng đế Napoleon (1769-1821)), nếu không muốn nói là sớm hơn nữa từ thời Saclơ Đại đế của Đế chế Tây La Mã (742- 814). Đã từ lâu họ mong muốn về “một đơn vị đo lường chung châu Âu, một đồng tiền chung châu Âu, một bộ luật châu Âu” (tuyên bố của Napoleon năm 1810), rồi họ có ý tưởng xây dựng cơ sở lý thuyết cho sự thống nhất châu Âu với các trường phái khác nhau, mà chủ yếu là hai trường phái của chủ nghĩa liên bang (Federalism) và chủ nghĩa hợp bang (Confederalism). Vì thế khi hoàn cảnh quốc tế và khu vực thuận lợi cho việc hiện thực hoá ước muốn này thì sự ra đời của tổ chức chung thích hợp nào đó, xét đến cùng chỉ đơn thuần là việc áp dụng vào thực tiễn ý tưởng và lý thuyết thống nhất châu Âu đã định hình. Chính vì vậy mà trong hơn nửa M« h×nh héi nhËp cña EU... 11 thế kỷ tồn tại, EU luôn bộc lộ xu hướng phát triển chung là ngày càng thu hẹp tính chất là một tập hợp các quốc gia dân tộc có chủ quyền. Có lẽ đây là điểm khác biệt cơ bản nhất qui định mọi sự khác nhau giữa mô hình EU và ASEAN3. 2.2. So sánh mục tiêu, nguyên tắc hội nhập EU có dân số hơn 500 triệu người, bao gồm 27 nước thành viên, diện tích hơn 4 triệu km2, GDP khoảng 12.000 tỷ USD, bình quân đầu người khoảng 24.000 USD/năm. EU, kể từ khi ra đời (1951) đến nay, đã trải qua 6 lần mở rộng. Còn ASEAN có dân số khoảng 592 triệu người của 10 nước thành viên, diện tích khoảng 4 triệu 480 ngàn km2, GDP khoảng 1.000 tỷ USD, bình quân đầu người khoảng 2.000 USD/năm. ASEAN, kể từ khi ra đời (8/8/1967) đã trải qua 4 lần mở rộng4. Như vậy xét về trình độ phát triển, hai tổ chức khu vực này rất khác nhau, cả về dân số và diện tích ASEAN đều lớn hơn EU, nhưng qui mô nền kinh tế (GDP) của EU lại lớn gấp 12 lần ASEAN, và GDP/đầu người của EU cũng lớn gấp 12 lần ASEAN. * Mục tiêu khi thành lập EU được đề ra là đảm bảo hoà bình bền vững cho châu Âu, giải quyết cơ bản mâu thuẫn của hai cường quốc Đức và Pháp (ngòi nổ của các cuộc 3 Bùi Huy Khoát: “So sánh mô hình liên kết EU - ASEAN”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, số 4 (45), 2002, tr.3-4. 4 Bách khoa toàn thư mở Wikipedia. Vũ Khoan: “Nhân kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp ước Roma và bài học kinh nghiệm đối với ASEAN”. Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, số 1 (68) 3/2007, tr. 4. chiến tranh trước đây), tăng cường hợp tác kinh tế, liên kết các ngành sản xuất cơ bản của hai nước Pháp, Đức và 4 nước đồng minh khác là Bỉ, Italia, Hà Lan, Lucxămbua là than và thép vào một cơ quan điều phối chung. Như thế, sự thống nhất châu Âu được thực hiện bắt đầu từ lĩnh vực kinh tế, thương mại và trong một thị trường chưa rộng. Còn mục tiêu thành lập của ASEAN rất khác với EU, đó là các nước ASEAN luôn tỏ rõ tình đoàn kết với Mỹ chống cộng sản. Vào thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam đang diễn ra gay go, quyết liệt, một mất, một còn, 5 nước ASEAN lúc đó đã luôn luôn đứng về phía đồng minh Mỹ chống lại Việt Nam và các nước XHCN khác như Trung Quốc, Liên Xô. Ngoài ra, sự thành lập ASEAN còn có mục tiêu nữa là hợp tác chống lại tình trạng bạo động và bất ổn tại những nước thành viên. Như vậy, mục tiêu chính thành lập ASEAN là nhằm vào an ninh, chính trị theo xu hướng chống đối nhau, chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của cuộc Chiến tranh Lạnh. * Về nguyên tắc hội nhập EU xây dựng trên nguyên tắc liên bang, sự liên kết hội nhập được bắt đầu từ kinh tế, dần dần chuyển sang chính trị; xây dựng các thể chế chung vững chắc, đồng thời giữ vai trò hạt nhân, bản sắc dân tộc của các nước thành viên, trên cơ sở luật pháp vững vàng. Còn các nước ASEAN đề ra nguyên tắc hội nhập kiểu hợp bang, lỏng lẻo về xây Nghiªn cøu Ch©u ¢u - European studies review No6 (141).2012 12 dựng thể chế, giữ vững vai trò độc lập của các nước thành viên, theo nguyên tắc đồng thuận, bắt đầu từ liên kết về an ninh, chính trị, sau đó dần dần chuyển sang liên kết kinh tế, văn hoá, xã hội, nhưng chưa đạt được những hiệu quả vững chắc. Kể từ khi ra đời đến nay, EU đã trải qua quá trình phát triển hơn 60 năm, còn ASEAN đã trải qua quá trình phát triển hơn 40 năm. Mục tiêu và nguyên tắc liên kết của 2 tổ chức khu vực này đã dần dần được điều chỉnh theo hướng phù hợp với xu thế toàn cầu hoá, hợp tác và phát triển của thế giới. Các nước EU ngày càng liên kết chặt chẽ có hiệu quả và sâu sắc hơn, còn các nước ASEAN đã tích cực điều chỉnh theo xu hướng xây dựng một liên minh chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội vững chắc, sự liên kết ngày càng có hiệu quả, sâu sắc, chặt chẽ, chiếm địa vị cao và có uy tín trên trường quốc tế. 2.3. So sánh về trình độ và mức độ hội nhập Có thể thấy, hai khu vực EU và ASEAN cùng tiến hành liên kết, hội nhập, nhưng ngay từ thời điểm xuất phát, trình độ phát triển trong từng khu vực đã có sự chênh lệch nhau khá rõ. Thời điểm năm 1951, khi 6 nước châu Âu cùng nhau thành lập Cộng đồng Than - Thép Châu Âu (ECSC), trình độ phát triển của những những nước này đã là rất cao so với mức độ chung của thế giới. Đây là những nền kinh tế đã trải qua sự phát triển cao của nền kinh tế thị trường. Sau này, qua 6 lần mở rộng, tuy trình độ phát triển của EU 27 có chênh lệnh, không đồng đều, đặc biệt ở những nước thành viên mới gia nhập lần 5 và 6, bao gồm các nước XHCN cũ ở Đông và Trung Âu, song so với trình độ phát triển chung của thế giới, các nước này vẫn xếp vào loại trung bình, thậm chí trình độ của họ thuộc loại các nước OECD (trường hợp của CH Séc, Hunggari…). Trái lại, các nước ASEAN, xét về kinh tế, trình độ phát triển vào thời điểm ra đời (8/8/1967) nói chung thuộc loại thấp so với mặt bằng chung trên thế giới. Đến nay, trình độ phát triển là rất khác nhau. Tại 5 nước thành viên sáng lập là Thái Lan, Malaisia, Inđônêxia, Philippin và Singapore, thu nhập hiện nay khoảng 2.400-3000 USD/người. Trong 5 nước còn lại, Brunei có thu nhập rất cao nhờ xuất khẩu dầu lửa, còn 4 nước là Việt Nam, Mianma, Campuchia, Lào bình quân thu nhập hiện nay chỉ khoảng 600-1.000 USD/người. Như vậy, khoảng cách phát triển thể hiện trong thu nhập giữa 5 nước thành viên cũ và 4 nước thành viên mới là rất khác nhau, cách nhau khoảng từ 3-4 lần5. * Về trình độ, mức độ hội nhập, liên kết của EU và ASEAN cũng rất khác nhau. Các nước EU ngay từ khi ra đời (1951) đã bắt đầu xây dựng các cộng đồng kinh tế (1951 và 1957), sau đó dần dần đề ra việc xây dựng liên minh hải quan (1968), thị trường thống nhất, liên minh kinh tế - tiền tệ (1999), mà đỉnh cao là cho ra đời đồng tiền chung EURO (2002). Còn các nước ASEAN mà tiền thân là ASA ra đời muộn hơn 10 năm so 5 Vũ Khoan, sđd, tr. 5. M« h×nh héi nhËp cña EU... 13 với ECSC (1951), nhưng phải đến năm 1992, các nước ASEAN mới ký kết Hiệp định Khung tăng cường hợp tác kinh tế và quyết định hình thành Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), một hình thức liên kết tầm thấp hơn thị trường chung, nếu xét ở mức độ mở cửa của nền kinh tế thị trường. Rồi đến tận tháng 12/2005, trong Hội nghị Thượng đỉnh các nước Đông Nam Á ở Malaisia, các nước đã thảo luận về đề án Đồng tiền chung châu Á, với tên gọi ACU (Asian Currency Unit). Từ năm 2006, Ngân hàng Phát triển Châu Á bắt đầu chuẩn bị đưa ra Đồng tiền chung Châu Á, để sau này có thể lưu thông nó trên lãnh thổ ASEAN + Nhật Bản + Hàn Quốc + Trung Quốc, và phải 20-30 năm sau (đến năm 2026 hoặc 2036) đồng ACU mới trở thành đồng tiền chung châu Á6. Những điều vừa nói ở trên nhằm so sánh trình độ và mức độ hội nhập kinh tế - tiền tệ của EU và ASEAN. Có thể thấy tầm cao hơn và sâu hơn trong liên kết kinh tế của EU là hiển nhiên, bởi 27 nước thành viên của EU là 27 nền kinh tế phát triển ràng buộc với nhau, với nền kinh tế thế giới bằng những quan hệ thị trường. * Điều muốn nhấn mạnh ở đây là sự khác nhau giữa EU và ASEAN không phải chỉ ở trình độ phát triển và hội nhập kinh tế, mà chủ yếu ở ý tưởng chiến lược liên kết châu Âu thực hiện có bài bản, theo định hướng rõ ràng, được điều chỉnh theo sự biến 6 Xvetlana Glinkian: “Hình thành liên minh ASEAN qua lăng kính kinh nghiệm EU”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, số 3 (78) 2007, tr. 11,12. động của hoàn cảnh. Khác với các nước EU, các nước ASEAN mở đầu tiến trình hội nhập bắt đầu từ sự hợp tác trong lĩnh vực chính trị - an ninh để chống lại nguy cơ, theo quan niệm của họ lúc đó là CNCS ở khu vực, nhằm tạo ra môi trường bên ngoài ổn định, tạo thuận lợi cho sự phát triển bên trong của mỗi nước thành viên ASEAN. Còn các nước thành viên EU lại có chủ trương bắt đầu từ hội nhập kinh tế và chỉ sau khi có kết quả khả quan của liên kết kinh tế, các nước EU mới thúc đẩy liên kết chính trị. Những người châu Âu đã làm như thế bởi vì họ đã rút ra được những bài học lịch sử từ những thất bại của việc muốn thực hiện sớm ý tưởng liên kết chính trị - quốc phòng: đề nghị lập Quốc hội Châu Âu năm 1948, lập Quân đội Châu Âu năm 1950, Kế hoạch Fouchet về liên minh chính trị năm 1961. Phải 15 năm sau, chỉ khi đã hoàn thành việc xác lập thị trường chung rồi, các nước EU mới ký Đạo luật Châu Âu thống nhất (Single European Act) với các thoả thuận cải thiện hợp tác trong lĩnh vực đối ngoại, an ninh, các qui chế pháp lý trong hợp tác chính trị… Tuy vậy, mãi đến khi Hiệp ước Maastricht được ký kết vào tháng 12/1991, EU mới có được một văn kiện chính thức về liên minh chính trị được thực hiện muộn hơn và đi sau liên kết kinh tế - thương mại, là bước đi được EU đánh giá là đúng đắn, dù trong suốt những năm trước đó kể từ sau khi ECSC ra đời (1951), EU luôn luôn bị phàn nàn là tổ chức khi đàm phán về thương mại người ta thấy rõ tư cách siêu quốc gia (super state), còn khi bàn đến các Nghiªn cøu Ch©u ¢u - European studies review No6 (141).2012 14 lợi ích chính trị - an ninh thì lại phải bàn bạc với từng nước thành viên riêng rẽ. Đây là điểm khác so với ASEAN7. * Sự khác biệt có thể thấy rất rõ là mức độ liên kết nội Khối của ASEAN thấp hơn rất nhiều so với sự liên kết nội Khối của EU. Tuy ASEAN đã có AFTA, có sự liên kết kinh tế theo hướng ngày càng chặt chẽ hơn, nhưng quan hệ nội Khối vẫn còn hạn chế. Trong nhiều năm nay, buôn bán nội Khối của ASEAN vẫn chỉ dừng lại ở mức trên 20%, các nước thành viên của ASEAN chủ yếu buôn bán với bên ngoài, không phải buôn bán nội Khối, thu hút đầu tư cũng từ bên ngoài. Trái lại, ở các nước EU, buôn bán nội Khối là chủ yếu lên đến 50%, có những nước thành viên con số này lên đến 80%8. * Giữa EU và ASEAN cũng có sự khác biệt trong chính sách đối ngoại, tuy cả hai khu vực đều hướng ngoại, nghĩa là đều hướng mạnh ra hợp tác với bên ngoài, với các đối tác, với các thể chế toàn cầu và đều phấn đấu cho một thế giới đa cực. Các nước EU, đặc biệt từ sau khi Hiệp ước Maastricht có hiệu lực (1993), đã thực hiện chính sách đối ngoại và an ninh chung. Việc tuân thủ chính sách đối ngoại và an ninh chung của các nước thành viên EU được xem xét, đánh giá bằng luật pháp nghiêm ngặt. Đặc biệt, sau khi Hiệp ước Lisbon có hiệu lực (12/2009), EU đã có chức danh “Đại diện cấp cao về Chính sách Đối ngoại và An 7 Bùi Huy Khoát “So sánh mô hình liên kết EU - ASEAN”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 4 (45), 2002, tr. 4-5. 8 Vũ Khoan, sđd, tr. 6. ninh”, thường gọi là “Cao ủy Đối ngoại”, hay “ Bộ trưởng Ngoại giao” của EU, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu. Từ đây, EU đã có tiếng nói thống nhất với thế giới về chính sách đối ngoại của cả Liên minh. Trong khi đó, về chính sách đối ngoại, 10 nước ASEAN có nhiều điểm tương đồng, nhất là các chính sách về hoà bình, ổn định, hợp tác, phát triển quan hệ với bên ngoài, nhưng từng quốc gia lại có những khác biệt, có những định hướng khác nhau. Do cơ sở pháp lý không chặt chẽ, chỉ dựa trên nguyên tắc đồng thuận, nên mức độ hội nhập ở các vấn đề, kể cả vấn đề đối ngoại của ASEAN cũng lỏng lẻo, không cao bằng các nước trong Liên minh Châu Âu. 2.4. So sánh về các thiết chế Các thiết chế của EU giống như ASEAN, ban đầu khá đơn giản. Sự khác nhau giữa hai bên về cơ cấu là đương nhiên và do những nhân tố đặc thù qui định. Hiện nay ASEAN hoạt động với 9 cơ quan chính thức: Hội nghị Cấp cao, Hội nghị Ngoại trưởng, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế, Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành, Hội nghị Quan chức cấp cao, Ban Thư ký, Hội nghị sau Hội nghị Bộ trưởng, Diễn đàn Hợp tác An ninh khu vực, Hội đồng AFTA. Còn cơ cấu tổ chức của EU gồm các thiết chế chủ yếu sau: Hội đồng Châu Âu, Hội đồng Bộ trưởng, Uỷ ban Châu Âu, Nghị viện Châu Âu, Toàn án Châu Âu, Toà Kiểm toán Châu M« h×nh héi nhËp cña EU... 15 Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu ( ECB) 9. Nhìn về thiết chế bộ máy của EU và ASEAN, chúng ta thấy sự khác biệt không phải ở cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, mà ở tính chất của toàn hệ thống. Trong khi hệ thống tổ chức của ASEAN gồm những cơ cấu có sự tham gia của mỗi nước thành viên đại diện cho quyền lợi của nước mình, thì hệ thống tổ chức của EU không chỉ có vậy, nó còn được thiết kế và tuân thủ theo nguyên tắc tam quyền phân lập của một nhà nước siêu quốc gia. Đại diện cho các thành viên trong cơ cấu tổ chức không chỉ có tiếng nói vì lợi ích riêng của nước mình, mà nó còn hoạt động như một thành viên của một thiết chế ngày càng mang tính chất siêu quốc gia. - Cụ thể, EU có Hội nghị Cấp cao, còn gọi là Hội đồng Châu Âu (European Council) mỗi năm họp hai lần. Ngoài vai trò lãnh đạo chính trị chung, nó còn có chức năng lập pháp (cơ quan lập chính sách cao nhất của EU) và thảo luận sửa đổi các hiệp ước của EU. Hội đồng Châu Âu là tên gọi của các cuộc gặp thượng đỉnh của 27 nguyên thủ quốc gia các nước thành viên trong EU, là chóp của kim tự tháp quyền lực (Các cuộc gặp gỡ thượng đỉnh thường được tổ chức vào cuối các nhiệm kỳ Chủ tịch Luân phiên). Hiệp ước Lisbon đã thay thế chế độ Chủ tịch Luân phiên giữa các nước thành viên nhiệm kỳ 6 tháng bằng chế độ Chủ tịch Thường trực nhiệm kỳ 2 năm rưỡi. Nhiệm vụ của 9 Bùi Huy Khoát, sđd, tr. 5. Chủ tịch Thường trực EU là chủ trì các cuộc họp thượng đỉnh của các nguyên thủ các quốc gia thành viên và thay mặt EU trên trường quốc tế. Với chế độ Chủ tịch Thường trực nhiệm kỳ dài hơn, các định hướng chính sách của EU sẽ được thống nhất hơn và hiệu quả hơn. Tại Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Châu Âu ngày 18 và 19-11-2009, ông Herman Van Rompuy, Thủ tướng đương nhiệm Bỉ đã được bầu là Chủ tịch Thường trực đầu tiên theo tinh thần của Hiệp ước Lisbon. - Uỷ ban Châu Âu (European Commission) là cơ quan hành pháp của EU và đại diện cho EU trong các tổ chức quốc tế và ở các quốc gia EU có quan hệ ngoại giao. Uỷ ban này gồm đại diện các nước thành viên do chính phủ các nước đó cử theo nhiệm kỳ 4 năm nhưng không đại diện quốc gia. Hiện nay Uỷ ban Châu Âu có 20 uỷ viên mới với 1 chủ tịch, 6 phó chủ tịch với nhiệm kỳ 2 năm, có trụ sở ở Brucxen. Uỷ ban Châu Âu có 3 chức năng sau: 1) Đề xuất dự thảo luật; 2) Thực hiện các chính sách; 3) Kiểm tra các quyết định. Các uỷ viên và Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu phải được Nghị viện Châu Âu chấp thuận và có thể bị bỏ phiếu bất tín nhiệm. Vì Uỷ ban Châu Âu là cơ quan hành pháp nên không có quyền ra quyết định về các chính sách EU. Đây là thẩm quyền của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Bộ trưởng. Sau Hiệp ư