Sửa lỗi client mfc application has stopped working cf năm 2024

1. Bad copy of the game. Either get a real physical copy, or a better 100% complete copy than what you're currently trying to install.

2. Bad installation. Try uninstalling and reinstalling.

3. Wrong display driver/resolution selected via the AvP2.exe. Change settings on the display tab.

4. Gaming peripherals (gaming keyboard/mouse, controller) might be causing errors. Try disabling the HIDs related to your gaming-peripherals.

5. Firewall incompatibility. Try disabling your firewall or at least setting up the proper ports to play the game. The firewall could possibly set into gaming mode to fix the issue as well.

6. Antivirus incompatibility. Make sure your antivirus software isn't blocking AvP2.exe or lithtech.exe

7. Windows compatibility. Try changing the windows compatibility to either Windows 98, XP, Vista, 7, etc.

8. Blocked access. Try running AvP2.exe AND lithtech.exe as administrator. For Primal Hunt, set PrimalHunt.exe and lithtech.exe to run as administrator.

9. Your computer might be too old to play the game. Unlikely, but make sure your computer meets the minimum requirements.

10. Alt-tab in and out of open programs. AvP2 can sometimes crash when switching between programs.

3. Click on Start and select Programs and verify that PED-Basic is no longer listed. If it is listed, right click and select Delete.

4. Click on Start and select Computer or MY Computer.Double click on C: drive and then double click on Program Files. Verify that the Brother folder is no longer listed. If it is listed, right click and select Delete.

5. Unplug the USB reader/writer and restart your PC.

6. Once the desktop is on your screen, create a new folder on your desktop and name it Brother.

Sửa lỗi client mfc application has stopped working cf năm 2024
If you are using an anti-virus program, be sure to disable it before downloading and installing the files.

7. Click on the link below to access the download page for the driver (setupCRWDriver301PED) and software (BasciUpTo107).

http://support.brother.com/g/b/downloadtop.aspx?c=ca&lang=en&prod=hf_basiceus

8. Select the OS version and click Search.

9. Click on Full Driver & Software Package (PED-Basic Ver1.07).

10. Click on Agree to the EULA and Download.

11. Save the download to the Brother folder created on the desktop.

12. Close all windows once the download has completed. Open the Brother folder on your desktop and execute the driver by double clicking on Zipped folder to extract the files.

13. Double click on file setupCRWDriver301PED.exe to install the driver. Follow the prompts to install the driver.

14. Once the driver has installed, execute the program by double clicking on BasicUpTo107.exe. Follow the prompts to install the program.

15. Close all windows and plug in the USB reader/writer box into the USB port. The found new hardware message should appear in the bottom right side stating it has been installed.

Your program should now be installed and working. If you are still experiencing problems, the message MFC Application has stopped working is a Windows error message. It is not a message within the PED-Basic software. There is another program or hardware on the computer that is conflicting with the PED-Basic software. Our software technicians have been unable to duplicate the problem. You will need to contact your computer manufacturer to help work with you in locating the conflicting program or hardware.

We have found that on some instances by creating a new user account on the computer will allow you to install and use the software with no problems. You will need to contact your computer manufacturer for steps in creating a new user account if you are unsure of how this is done.

Trong nhiều trường hợp, việc máy tính bị lỗi sẽ gây nên rất nhiều cản trở cho người dùng. Nếu biết cách xử lý các lỗi kịp thời thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, nếu không biết nên bắt đầu từ đâu thì bạn có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều rắc rối không đáng có.

Khi lỗi này xuất hiện, người dùng sẽ bị từ chối các hoạt động và thậm chí là gây cản trở đáng kể các thao tác trên máy tính. Tuy nhiên, đây không phải là lỗi quá khó và chỉ cần một vài thao tác đơn giản là đã có thể khắc phục triệt để. Hãy tiếp tục theo dõi hướng dẫn sau đây để nắm được các bước thực hiện chính xác nhất

Sau đây là 4 cách khắc phục:

3.1. Cách 1: Kiểm tra độ tương thích của thiết bị

Để làm điều này, hãy thực hiện theo các bước hướng dẫn sau đây.

Bước 1: Nhấn chọn chuột phải vào ứng dụng (file. Exe), sao đó chọn Properties, tiếp tục chọn Compatibility. Sau đó, hãy đánh dấu vào ô Run this program in compatibility mod for

Bước 2: Ở mục thả xuống, bạn có thể chọn 1 trong 3 lựa chọn dưới đây và nhấn chọn Apply sau đó chọn Ok.

  • Windows XP (Service Pack 3)
  • Windows XP (Service Pack 2)
  • Vista
    Sửa lỗi client mfc application has stopped working cf năm 2024
    Bạn có thể chọn 1 trong 3 lựa chọn trên đây và nhấn chọn Apply sau đó chọn Ok

3.2. Cách 2: Thực hiện Scan disk

Bước 1: Truy cập vào mục My computer, sau đó nhấn chọn vào ổ đĩa C. Tiếp theo đó, hãy nhấn chọn vào mục Properties và chọn tab Tools

Bước 2: Trong bước tiếp theo, bạn cần nhấn chọn vào mục Check now

Sửa lỗi client mfc application has stopped working cf năm 2024
Nhấn chọn vào mục Check now

Bước 3: Hãy đánh dấu vào 2 mục Automatically fix file system errors và mục Scan for and attempt recovery of bad sectors. Sau đó chỉ cần click vào mục Start. Sau khi hoàn tất, nhấn chọn OK để tắt các cửa sổ đã mở.

Sửa lỗi client mfc application has stopped working cf năm 2024
Đánh dấu vào 2 mục Automatically fix file system errors và mục Scan for and attempt recovery of bad sectors

3.3. Cách 3: Thực hiện Disable Third party services and tools

Để sửa lỗi Client MFC Application has stopped working bạn hãy tiến hàng theo 2 bước sau:

Bước 1: Nhấn chọn tổ hợp phím Windows+R, sau đó, hãy gõ vào “msconfig” và nhấn chọn Enter trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 2: Ở bước này, bạn chỉ cần nhấn chọn vào mục Hide all Microsoft services. Sau đó click OK và tiến hành khởi động lại thiết bị.

Sửa lỗi client mfc application has stopped working cf năm 2024
Nhấn chọn vào mục Hide all Microsoft services và sau đó click OK

3.4. Cách 4: Check File

Các tiếp theo cũng rất đơn giản và không đòi hỏi quá nhiều nỗ lực. Các bước thực hiện cũng được nêu rõ sau đây: