Chủ đề: Gi��

Có 1 bài viết

Đề bài - bài 5 trang 69 sgk toán 9 tập 1
Đề bài - bài 5 trang 69 sgk toán 9 tập 1

Trong tam giác vuông với các cạnh góc vuông có độ dài là \(3\) và \(4\), kẻ đường cao ứng với cạnh huyền. Hãy tính đường cao này và độ dài các đoạn ...