Chủ đề: Gi��

Có 12 bài viết

Top 3 chuỗi cửa hàng hanuri Thị xã La Gi Bình Thuận 2022
Top 3 chuỗi cửa hàng hanuri Thị xã La Gi Bình Thuận 2022

Có tổng 5758 đánh giá về Top 3 chuỗi cửa hàng hanuri Thị xã La Gi Bình Thuận 2022 Hanuri Korean Fast Food 2274 đánh giá Địa ...

Top 20 cửa hàng đại phát Thị xã La Gi Bình Thuận 2022
Top 20 cửa hàng đại phát Thị xã La Gi Bình Thuận 2022

Có tổng 4850 đánh giá về Top 20 cửa hàng đại phát Thị xã La Gi Bình Thuận 2022 GO! Nguyễn Thị Thập 4522 đánh giá Địa ...

Top 2 cửa hàng protec Thị xã La Gi Bình Thuận 2022
Top 2 cửa hàng protec Thị xã La Gi Bình Thuận 2022

Có tổng 11 đánh giá về Top 2 cửa hàng protec Thị xã La Gi Bình Thuận 2022 Cửa hàng mũ bảo hiểm Protec 9 đánh giá Địa ...

Top 20 chuỗi cửa hàng kem Thị xã La Gi Bình Thuận 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng kem Thị xã La Gi Bình Thuận 2022

Bài viết đánh giá Top 20 chuỗi cửa hàng kem Thị xã La Gi Bình Thuận 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả Siêu thị Bách hóa XANH 57 Lê ...

Top 2 cửa hàng hải hà Thị xã La Gi Bình Thuận 2022
Top 2 cửa hàng hải hà Thị xã La Gi Bình Thuận 2022

Bài viết đánh giá Top 2 cửa hàng hải hà Thị xã La Gi Bình Thuận 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả Cửa Hàng Hải Sản Tươi Sống Dũng ...

Đề bài - bài 1.4 phần bài tập bổ sung trang 105 sbt toán 9 tập 1
Đề bài - bài 1.4 phần bài tập bổ sung trang 105 sbt toán 9 tập 1

Trong các bài (1.3, 1.4, 1.5) ta sẽ sử dụng các kí hiệu sau đây đối với tam giác (ABC) vuông tại (A) có đường cao (AH :) (AB = c, AC = b, BC = a,)( AH = h, BH = ...

Đề bài - bài 5 trang 86 vở bài tập toán 9 tập 1
Đề bài - bài 5 trang 86 vở bài tập toán 9 tập 1

Vận dụng kiến thức : Trong tam giác vuông, tích hai cạnh góc vuông bằng tích của đường cao và cạnh đáy tương ứng. Đề bài ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 9 - đề số 1 có lời giải chi tiết
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 9 - đề số 1 có lời giải chi tiết

Cách mạng miền Nam có vai trò quyết định trực tiếp trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai của chúng, giải phóng miền Nam, thống ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 9 - đề số 2 có lời giải chi tiết
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 9 - đề số 2 có lời giải chi tiết

Sau khi câu kết với Nhật, thực dân Pháp thực hiện chính sách kinh tế chỉ huy, thực chất là lợi dụng thời chiến để nắm độc quyền toàn bộ nền kinh tế ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 - đề số 4 có lời giải chi tiết
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 - đề số 4 có lời giải chi tiết

Năm 1917, Cách mạng tháng Mười Nga thành công đã có tác động mạnh mẽ đến phong trào giải phóng dân tộc của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 lịch sử 9 - đề số 2 có lời giải chi tiết
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 lịch sử 9 - đề số 2 có lời giải chi tiết

Những thành tựu khoa học kĩ thuật Mĩ đạt được sau chiến tranh thế giới thứ hai đã có tác động tích cực đến kinh tế, xã hội. Trong đó, đời sống ...

Đề bài - bài 5 trang 69 sgk toán 9 tập 1
Đề bài - bài 5 trang 69 sgk toán 9 tập 1

Trong tam giác vuông với các cạnh góc vuông có độ dài là (3) và (4), kẻ đường cao ứng với cạnh huyền. Hãy tính đường cao này và độ dài các đoạn ...