Thanh toán tối thiểu the tín dụng là gì năm 2024

Khi chi tiêu và mua sắm qua thẻ tín dụng, bạn sẽ có một khoảng thời gian miễn lãi, thông thường là 45 ngày, để hoàn trả lại tiền cho ngân hàng mà không bị tính phí và lãi suất. Đối với ngân hàng HSBC, thời gian miễn lãi cho tất cả các loại thẻ tín dụng đều lên đến 55 ngày với 25 ngày ân hạn.

Để có thể hiểu rõ hơn về thời gian miễn lãi thẻ tín dụng, bạn cần hiểu rõ các thuật ngữ quan trọng sau:

Ngày sao kê thẻ tín dụng

Đây cũng có thể được hiểu là ngày lập bảng sao kê – ngày bắt đầu của chu kỳ thanh toán mới. Theo đó ngân hàng chốt các giao dịch phát sinh từ thẻ tín dụng trong một chu kỳ và gửi cho bạn bản báo cáo các giao dịch đó.

Ngày sao kê sẽ là ngày cố định theo từng tháng. Trong trường hợp ngày sao kê rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ, thì có thể ngân hàng sẽ phát hành bảng sao kê thẻ tín dụng vào ngày làm việc liền kề trước đó.

Ngày đến hạn thanh toán

Là ngày cuối cùng bạn cần thanh toán lại cho ngân hàng số tiền đã sử dụng từ thẻ tín dụng để tránh mất phí và lãi suất, được ghi trong Bảng sao kê thẻ tín dụng.

Tùy theo loại thẻ bạn đang sử dụng, ngày đến hạn thanh toán có thể được tính trong khoảng từ 15 đến 25 ngày kể từ ngày bạn được nhận Bảng sao kê thẻ tín dụng.

Ngày giao dịch

Ngày bạn thực hiện giao dịch hợp lệ bằng thẻ tín dụng.

Ngày hệ thống

Là ngày mà các giao dịch của bạn được ghi nhận vào tài khoản thẻ tín dụng trên hệ thống của ngân hàng.

Dư nợ tín dụng

Dư nợ tín dụng bao gồm tất cả các giao dịch phát sinh trong một chu kỳ thanh toán (bao gồm dư nợ chưa thanh toán từ kỳ trước nếu có) được ghi nhận trong Bảng sao kê thẻ tín dụng định kỳ. Nói cách khác, đây là tổng số tiền bạn cần hoàn trả lại cho ngân hàng vào ngày tới hạn thanh toán.

Khoản thanh toán tối thiểu

Bạn nên thanh toán hết toàn bộ dư nợ tín dụng đang tồn tại ghi nhận trong Bảng sao kê thẻ tín dụng trước hạn nếu có thể. Trong trường hợp bạn không thể thanh toán tất cả thì hãy cố gắng đủ một khoản thanh toán tối thiểu, tương đương từ 1% đến 5% của tổng dư nợ tùy theo ngân hàng cấp thẻ, được thông báo trên Bảng sao kê Thẻ tín dụng.

Thời gian ân hạn

Thời gian ân hạn là khoảng thời gian từ ngày lập sao kê thẻ tín dụng đến ngày đến hạn thanh toán. Thời gian ân hạn thường kéo dài từ 15 đến 25 ngày, tùy thuộc vào loại thẻ bạn đang sử dụng.

Các loại phí và lãi suất thẻ tín dụng cơ bản bao gồm:

Lãi suất thẻ tín dụng

Khi bạn thanh toán đầy đủ dư nợ tín dụng ở kỳ trước, bạn sẽ không mất lãi suất thẻ tín dụng. Nhưng nếu như bạn chỉ thanh toán một phần, hoặc không thanh toán thì lúc này lãi suất sẽ áp dụng dựa trên toàn bộ số dư nợ ghi nhận trong Bảng sao kê kể từ thời điểm ngày giao dịch.

Một điều bạn cần lưu ý, về lãi suất thẻ tín dụng đó là khi bạn không thanh toán hết dư nợ kể cả khi bạn đã thanh toán đủ phần thanh toán tối thiểu, bạn sẽ bị mất quyền lợi miễn phí, miễn lãi suất thẻ tín dụng, và mọi giao dịch sẽ bị tính theo lãi ngày từ thời điểm phát sinh các giao dịch đó.

Về lãi suất thẻ tín dụng, tùy vào loại thẻ và ngân hàng phát hành mà lãi suất thường rơi vào khoảng từ 25% đến 40% mỗi năm. Mức này khá cao nếu so sánh với các hình thức vay tiền khác, chẳng hạn như vay tiêu dùng.

Bạn có thể tham khảo ví dụ minh họa cách tính lãi suất thẻ tín dụng (PDF) của chúng tôi.

Phí trả chậm

Ngân hàng sẽ không áp dụng phí này khi bạn thanh toán dư nợ từ tối thiểu trở lên. Tùy vào chính sách ngân hàng mà phí trả chậm sẽ dao động từ 4% đến 6% của khoản dư nợ tối thiểu.

Cụ thể, thời gian miễn lãi 55 ngày bắt đầu từ ngày chốt sao kê của tháng này đến ngày chốt sao kê của tháng sau, cộng thêm 25 ngày ân hạn. Điều này cũng tương tự với thẻ có thời hạn 45 ngày, nhưng thời gian ân hạn bạn có là 25 ngày thay vì 15 ngày như thông thường.

Bạn cần lưu ý những giao dịch rút tiền mặt từ thẻ tín dụng tại ATM sẽ không được hưởng thời hạn miễn lãi từ ngân hàng.

Tùy vào nhu cầu chi tiêu mà bạn có thể chọn loại thẻ có thời gian miễn lãi phù hợp với bản thân.

Thời hạn miễn lãi suất thẻ tín dụng không cố định mà tùy thuộc vào ngày bạn thực hiện giao dịch. Vì vậy bạn sẽ có nhiều nhất là 55 ngày không bị tính lãi từ thẻ tín dụng. Tuy nhiên, theo bản chất của chu kỳ thanh toán, không phải giao dịch nào cũng được hưởng tối đa thời hạn miễn lãi.

Một ví dụ cụ thể để bạn dễ hình dung, bạn đang sử dụng Thẻ Tín Dụng HSBC Bạch Kim có thời gian miễn lãi tối đa 55 ngày.

Hôm nay là ngày 28/5. Kỳ sao kê tháng trước rơi vào ngày 28/4, kỳ sao kê tháng này rơi vào 28/5 và ngày đến hạn thanh toán vào khoảng ngày 22/6. Bạn lần lượt đi mua hàng theo các mốc thời gian như sau:

 • 29/4: thanh toán 2.000.000 VND tại siêu thị
 • 14/5: thanh toán mua hàng online trên Shopee 3.000.000 VND
 • 27/5: uống cà phê với bạn bè, thanh toán 200.000 VND

Như vậy, thời hạn miễn lãi suất thẻ tín dụng cho các giao dịch khác nhau trên thẻ của bạn được tính như sau:

 • Giao dịch tại siêu thị: 55 ngày (từ 29/4 - 22/6)
 • Giao dịch trên Shopee: 45 ngày (từ 14/5 - 22/6)
 • Giao dịch tại quán cà phê: 26 ngày (từ 27/5 - 22/6)

Bạn sẽ tận dụng tối đa thời gian miễn lãi suất thẻ tín dụng nếu bạn thực hiện giao dịch vào đầu chu kỳ thanh toán, ngày đầu tiên ngay sau ngày lập bảng sao kê tháng trước đó. Khi đã hiểu được bản chất miễn lãi suất thẻ tín dụng, bạn có thể chủ động quản lý các khoản thanh toán cá nhân phù hợp với tình trạng tài chính hiện tại.

Đây là một số lời khuyên hữu ích bạn nên nhớ:

 • Giao dịch vào đầu chu kỳ thanh toán – Đây là thời điểm tốt nhất để thanh toán các giao dịch có giá trị lớn vì bạn sẽ nhận được thời gian miễn lãi tối đa
 • Hạn chế mua sắm khi đã cận ngày lên sao kê - Bạn nên dùng thẻ cho các khoản chi tiêu hằng ngày, và chỉ mua các mặt hàng giá trị lớn khi thật sự cần thiết vì lúc này thời hạn miễn lãi suất thẻ tín dụng không còn nhiều
 • Kiểm tra lịch sử giao dịch và khả năng chi trả - Nếu bạn không nghĩ mình có thể hoàn trả đủ số tiền đã mượn từ ngân hàng đúng hạn, hãy khoan thực hiện giao dịch mới cho đến khi bắt đầu chu kỳ thanh toán tiếp theo
 • Thanh toán đủ dư nợ trước ngày tới hạn thanh toán - Cách này sẽ giúp bạn được tiếp tục hưởng các lợi ích từ thời gian miễn suất lãi thẻ tín dụng
 • Cài đặt thanh toán dư nợ tự động- Nhờ đó bạn không lỡ mất hạn thanh toán dư nợ tín dụng và tránh được phí trả chậm
 • Thanh toán hết dư nợ để được miễn lãi cho các kỳ kế tiếp - Các giao dịch phát sinh mới sẽ không được miễn lãi suất thẻ tín dụng nếu bạn vẫn còn phải thanh toán dần dư nợ từ chu kỳ trước

Không đúng. Chỉ những giao dịch được thực hiện vào ngày đầu tiên của chu kỳ thanh toán mới có thời gian miễn lãi suất thẻ tín dụng lên đến 55 ngày. Thời gian miễn lãi này sẽ giảm dần khi thời điểm phát sinh giao dịch càng gần với ngày lập Bảng sao kê thẻ tín dụng mỗi tháng.

Không đúng. Việc rút tiền mặt sẽ không được miễn lãi 55 ngày từ thẻ tín dụng như khi bạn cà thẻ hay thanh toán online. Lãi suất thẻ tín dụng sẽ áp dụng ngay sau khi bạn rút tiền mặt thành công cho đến lúc bạn thanh toán lại đầy đủ khoản gốc, phí và lãi cho ngân hàng. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích việc rút tiền mặt chỉ nên dùng trong trường hợp khẩn cấp, và nếu bạn có nhu cầu rút thì hãy cố gắng hoàn trả lại sớm nhất có thể.

Phần lớn các ngân hàng hiện nay đều phát hành thẻ tín dụng với thời hạn miễn lãi tối đa 45 ngày. Tuy nhiên đối với ngân hàng HSBC, tất cả các loại thẻ đều được hỗ trợ thời gian lên đến 55 ngày miễn lãi suất thẻ tín dụng giúp chủ thẻ tín dụng kiểm soát khả năng tài chính tốt hơn khi mua các sản phẩm giá trị lớn, bao gồm Thẻ Tín Dụng HSBC VISA Chuẩn LiveFree, Thẻ Tín Dụng HSBC VISA Cash back, Thẻ Tín Dụng VISA Bạch kim, Thẻ Tín Dụng Du lịch HSBC TravelOne và Thẻ Tín Dụng HSBC Premier Mastercard

Thanh toán thẻ tín dụng khi nào?

Khoản thanh toán tối thiểu là gì? Khi sử dụng thẻ tín dụng khách hàng thường có 45 ngày miễn lãi. Đây chính là thời hạn tối đa mà bạn không tính lãi trên số tiền bạn đã chi tiêu. Đến ngày cuối cùng miễn lãi bạn phải thanh toán lại cho Ngân hàng.

Thẻ tín dụng chậm thanh toán bao nhiêu ngày thì bị nợ xấu?

Theo quy định mới nhất của các ngân hàng hiện nay, chỉ cần bạn thanh toán quá hạn 1 ngày cũng sẽ bị liệt vào nhóm nợ xấu.

Miễn lãi 45 ngày thẻ tín dụng là gì?

Thẻ tín dụng miễn lãi 45 ngày là một loại thẻ tín dụng được ngân hàng cung cấp không tính lãi trong 45 ngày từ ngày sử dụng. Trong thời gian gần đây, loại thẻ tín dụng này ngày càng được nhiều khách hàng lựa chọn bởi các lợi ích của nó.

Thanh toán tối thiểu thẻ tín dụng Sacombank là gì?

Khoản thanh toán tối thiểu thẻ tín dụng là số tiền tối thiểu (nhỏ nhất) mà khách hàng phải trả mỗi kỳ cho khoản chi tiêu trước bằng thẻ tín dụng nhằm tránh bị phạt lãi hoặc nợ xấu. Khi thực hiện thanh toán tối thiểu thẻ tín dụng, các giao dịch chi tiêu chưa được thanh toán toàn bộ sẽ bị tính lãi suất từ 20 - 40%...