Thứ gì rơi vào ngày 2 tháng 2 năm 2023?

Tháng hai có hai kỳ nghỉ tạo thành một ngày cuối tuần dài. Lễ hội hóa trang được tổ chức vào thứ Hai ngày 20 và thứ Ba ngày 21. Cả hai ngày kéo dài phần còn lại của thứ bảy và chủ nhật. Tương tự như vậy, tháng này các em trở lại lớp học, nhưng lịch học tùy thuộc vào từng khu vực

Tất cả các lịch đều được sử dụng miễn phí với điều kiện là logo của Calendarpedia, thông báo bản quyền ("© Calendarpedia®, www. lịchpedia. com") và điều khoản từ chối trách nhiệm ("Dữ liệu không có bảo đảm"). Để sử dụng mà không có logo Calendarpedia và thông báo bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Tất cả nội dung trên trang web này đều thuộc bản quyền © 2011-2023 Calendarpedia®. Đã đăng ký Bản quyền. Dữ liệu được cung cấp mà không có bảo hành và có thể bị lỗi và thay đổi mà không cần thông báo

Xem thêm

lịch 2023 khác

Lịch từ 2023 đến 2024

Lịch hàng tháng cho tháng 2 năm 2023theo hướng ngang (5 mẫu)

mẫu 1Dương lịch tháng 2 năm 2023ngang, màu

 • lịch hàng tháng cho tháng 2 năm 2023 trên 1 trang
 • định hướng phong cảnh
 • mỗi ngày một màu khác nhau (lịch "7 sắc cầu vồng")
 • với không gian rộng rãi cho các ghi chú và sự kiện dưới mỗi ngày
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

Xem hình ảnh lớn

Thứ gì rơi vào ngày 2 tháng 2 năm 2023?

Mẫu 2.
Dương lịch tháng 2 năm 2023
ngang, 1 trang, số lớn

mẫu 2Dương lịch tháng 2 năm 2023ngang, số lớn

 • lịch hàng tháng cho tháng 2 năm 2023 trên 1 trang
 • định hướng phong cảnh
 • số lượng lớn để dễ đọc
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

mẫu 3Dương lịch tháng 2 năm 2023ngang, cổ điển

 • lịch hàng tháng cho tháng 2 năm 2023 trên 1 trang
 • định hướng phong cảnh
 • thiết kế lịch cổ điển, thích hợp làm lịch treo tường
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

Xem hình ảnh lớn

Thứ gì rơi vào ngày 2 tháng 2 năm 2023?

Mẫu 4.
Dương lịch tháng 2 năm 2023
ngang, 1 trang, số nhỏ

mẫu 4Dương lịch tháng 2 năm 2023ngang, số nhỏ

 • lịch hàng tháng cho tháng 2 năm 2023 trên 1 trang
 • định hướng phong cảnh
 • với không gian rộng rãi cho các ghi chú và sự kiện dưới mỗi ngày
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

Xem hình ảnh lớn

Thứ gì rơi vào ngày 2 tháng 2 năm 2023?

Mẫu 5.
Dương lịch tháng 2 năm 2023
ngang, định dạng danh sách
(ngày được căn chỉnh theo chiều dọc)

mẫu 5Dương lịch tháng 2 năm 2023ngang, định dạng danh sách (ngày được căn chỉnh theo chiều dọc)

 • lịch hàng tháng cho tháng 2 năm 2023 trên 1 trang
 • định hướng phong cảnh
 • với không gian rộng rãi cho các ghi chú và sự kiện bên cạnh mỗi ngày
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

Lịch hàng tháng cho tháng 2 năm 2023theo hướng dọc (4 mẫu)

đội 6Dương lịch tháng 2 năm 2023thẳng đứng, có màu

 • lịch hàng tháng cho tháng 2 năm 2023 trên 1 trang
 • hướng dọc
 • mỗi ngày một màu khác nhau (lịch "7 sắc cầu vồng")
 • với không gian rộng rãi cho các ghi chú và sự kiện dưới mỗi ngày
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

đội 7Dương lịch tháng 2 năm 2023thẳng đứng, cổ điển

 • lịch hàng tháng cho tháng 2 năm 2023 trên 1 trang
 • hướng dọc
 • thiết kế lịch cổ điển, thích hợp làm lịch treo tường
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

Xem hình ảnh lớn

Thứ gì rơi vào ngày 2 tháng 2 năm 2023?

Mẫu 8.
Dương lịch tháng 2 năm 2023
dọc, 1 trang, số nhỏ

đội 8Dương lịch tháng 2 năm 2023dọc, hình nhỏ

 • lịch hàng tháng cho tháng 2 năm 2023 trên 1 trang
 • hướng dọc
 • với không gian rộng rãi cho các ghi chú và sự kiện dưới mỗi ngày
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

Xem hình ảnh lớn

Thứ gì rơi vào ngày 2 tháng 2 năm 2023?

Mẫu 9.
Dương lịch tháng 2 năm 2023
dọc, 1 trang, định dạng danh sách
(ngày được căn chỉnh theo chiều dọc)

đội 9Dương lịch tháng 2 năm 2023theo chiều dọc, định dạng danh sách (ngày được căn chỉnh theo chiều dọc)

 • lịch hàng tháng cho tháng 2 năm 2023 trên 1 trang
 • hướng dọc
 • với không gian rộng rãi cho các ghi chú và sự kiện bên cạnh mỗi ngày
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

Lịch 3 tháng cho tháng 2 năm 2023 (1 mẫu)

Xem hình ảnh lớn

Thứ gì rơi vào ngày 2 tháng 2 năm 2023?

Mẫu 10.
lịch 3 tháng
tháng 1/tháng 2/tháng 3 năm 2023,
chân dung, 1 trang

đội 10Lịch 3 tháng cho tháng 1/tháng 2/tháng 3 năm 2023thẳng đứng

 • lịch hàng quý. 3 lịch hàng tháng trên 1 trang
 • hướng dọc
 • thích hợp làm lịch treo tường
 • lịch làm việc hàng tháng cho Tây Ban Nha với các ngày lễ
 • A4, trống, không có macro, có thể chỉnh sửa, dễ tùy chỉnh
 • tải về và in miễn phí
 • có sẵn dưới dạng mẫu cho Word (. docx), Excel (. xlsx) và PDF

Lịch tháng 2 năm 2023 dưới dạng tệp hình ảnh (1 Mẫu)

Dương lịch tháng 2 năm 2023dưới dạng tệp hình ảnh để tải xuống và in

Xem hình ảnh

Tháng Một 2023Tháng Ba 2023Tháng Hai 2023Tuần. LuMaMiJuViS�Sun5123456678910111271314151617181982021222324252692728

Tháng 2 là tháng thứ hai trong năm và là tháng duy nhất có ít hơn 30 ngày. Năm nhuận có 29 ngày, năm khác 28 ngày. Tất cả các tháng khác có 30 hoặc 31 ngày. Cái tên tháng Hai bắt nguồn từ Februa, tên lễ hội thanh tẩy của người La Mã được tổ chức vào ngày 15, đó là lý do người La Mã gọi là tháng Hai Februarius. Vì tháng 2 ban đầu là tháng cuối cùng của lịch La Mã, nên các ngày nhuận đã được thêm vào tháng này, một quy tắc vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

 • Các cung hoàng đạo trong tháng 2 là Bảo Bình (đến khoảng 19 tháng 2*) và Song Ngư (từ khoảng 20 tháng 2*)
 • Tháng 2 bắt đầu với cùng một ngày trong tuần với tháng 3 và tháng 11 trong những năm không nhuận, tháng 8 trong những năm nhuận và tháng 6 của năm trước trong tất cả các năm vì không bao giờ có ngày nhuận (29 tháng 2) giữa hai tháng
 • Trong năm 2023, tháng 2 bắt đầu vào Thứ Tư và kết thúc vào Thứ Ba
 • Thông tin thêm về tháng Hai (sự kiện, biểu tượng và lịch sử)

"Tháng hai" trong các ngôn ngữ khác

Afrik�Sfebruarie�rabe فِبْرَايِر Vascootsailabengal� ফেব্রুয়ারী b�lgaroфевруариchino 二月 dan�sferuaralema

Irland�sfeabhraisland�sfebritalianoFraiojapon� 2 月 O 二月 Catal�nfebbrercoreano2 월 Croataveljačalat�nfefaruariuslet�nfefruārislituanovasarisholand�februararinorue

Romanofebruarieruso dãy

Ngày 1 tháng 2 năm 2023 rơi vào ngày nào?

Thứ Tư , năm 2023. Đó là ngày thứ 31 của năm (không nhuận). 334 mất tích đến cuối năm.

Thứ gì rơi vào ngày 2 tháng 2?

Những ngày đặc biệt được tổ chức ở Mexico là. 2 tháng 2. Ngày Candelaria . ngày 5 tháng 2. Ngày Hiến pháp chính trị Mexico.

Ngày 4 tháng 2 năm 2023 là ngày nào?

thứ bảy , vào năm 2023. Đó là ngày thứ 34 của năm (không nhuận).

Khi nào là một kỳ nghỉ vào tháng 2 năm 2023?

Thứ Hai, ngày 20 tháng 2 và Thứ Ba, ngày 21 tháng 2 là các ngày lễ quốc gia để tổ chức lễ hội Carnival năm 2023, theo lịch chính thức do Bộ Nội vụ chuẩn bị. Vì lý do này, một số người đã có thể tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần dài đầu tiên trong năm bằng cách kết hợp hai ngày nghỉ này với Thứ Bảy ngày 18 và Chủ nhật ngày 19.