Thủ tục mua hóa đơn lẻ của cơ quan thuế năm 2024

Tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.

Thủ tục mua hóa đơn lẻ của cơ quan thuế năm 2024

Giúp Doanh nghiệp hạch toán các khoản chi phí được trừ hợp lý, hợp lệ đúng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng. (Theo hướng dẫn tại thông tư 39/2014/TT-BTC)

Những khoản chi phí doanh nghiệp bỏ ra để được tính vào chi phí được trừ thì cần có hóa đơn hợp pháp, nhưng đối với chủ sở hữu đôi khi họ không biết thủ tục để làm sao được cấp hóa đơn lẻ. ​

Dưới đây, Giamdoc.net sẽ Hướng dẫn thủ tục, biểu mẫu mua hóa đơn lẻ của Cơ quan thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh và cách tính để nộp thuế có liên quan.

Đối tượng được đề nghị cấp hóa đơn lẻ là những đối tượng nào?

STT

Đối tượng được đề nghị cấp hóa đơn lẻ ​(Theo hướng dẫn tại thông tư 39/2014/TT-BTC)

Loại hóa đơn được CQT cấp

1

Tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng

Hóa đơn bán hàng

2

Doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã đóng mã số thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua

Hóa đơn bán hàng

3

Tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Hóa đơn giá trị gia tăng

Mẫu hóa đơn lẻ do cơ quan thuế cấp (phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC)

Cơ quan thuế nào được cấp hóa đơn lẻ?

Đối tượng được đề nghị cấp hóa đơn lẻ

Cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ ​(Theo hướng dẫn tại thông tư 39/2014/TT-BTC)

Đối với tổ chức

Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức đăng ký mã số thuế hoặc nơi tổ chức đóng trụ sở hoặc nơi được ghi trong quyết định thành lập

Đối với hộ và cá nhân không kinh doanh

Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi cấp mã số thuế hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trên sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực hoặc nơi cư trú do hộ, cá nhân tự kê khai (không cần có xác nhận của chính quyền nơi cư trú).

Tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh có bất động sản cho thuê

Cơ quan thuế quản lý địa bàn có bất động sản thực hiện cấp hóa đơn lẻ

Thủ tục, biểu mẫu mua hóa đơn của Cơ quan thuế như thế nào?

Thủ tục mua hóa đơn lẻ của cơ quan thuế năm 2024

Đơn đề nghị mua hóa đơn lẻ theo mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này

1. Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ

Tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ phải có đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Căn cứ đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ và các chứng từ mua bán kèm theo, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế xác định số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế.

​Riêng trường hợp được cấp hóa đơn giá trị gia tăng lẻ thì số thuế giá trị gia tăng phải nộp là số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng cấp lẻ. ​

Mẫu Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC)

​2. Các chứng từ mua bán kèm theo

 • Hợp đồng hoặc giấy tờ mua bán hàng hoá, dịch vụ,… giữa hộ, cá nhân kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ có nhu cầu mua hóa đơn lẻ và tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ.
 • Chứng minh nhân dân của người trực tiếp đến mua hóa đơn (người có tên trong đơn hoặc người được chủ hộ kinh doanh ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật) còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy Chứng minh nhân dân.

Đối với hình thức cấp hóa đơn lẻ này cơ quan thuế sẽ không thu bất cứ khoản tiền nào hết.

Sau khi có chứng từ nộp thuế của người đề nghị cấp hóa đơn, cơ quan thuế có trách nhiệm đóng dấu cơ quan thuế vào phía trên bên trái của liên 1, liên 2 và giao cho người đề nghị cấp hóa đơn, liên 3 lưu tại cơ quan thuế.

Lưu ý: Ở mỗi chi cục thuế đôi khi sẽ có những thủ tục cấp hóa đơn lẻ khác nhau, có thể là phải nộp tiền thuế môn bài, thuế GTGT, Thuế TNCN trước,… Nên bạn cần phải đi lần đầu và nắm bắt quy trình cấp hóa đơn lẻ ở từng chi cục nhé.

Các loại thuế phải nộp của hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn lẻ là gì?

Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp hóa đơn lẻ phải nộp 2 loại thuế là thuế GTGT và thuế TNCN theo biểu thuế suất tại Luật số 71/2014/QH13 được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Do đó, doanh nghiệp khi thuê, mua tài sản của chủ sở hữu là cá nhân, cần liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cá nhân) để làm hợp đồng mua bán đồng thời yêu cầu chủ sở hữu liên hệ cơ quan thuế để được cấp hóa đơn lẻ- làm chứng từ hợp lý hạch toán vào chi phí doanh nghiệp. ​ Khi mua hóa đơn của cơ quan thuế thì cá nhân đó phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN với các mức như sau:

Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x Tỷ lệ chịu thuế

Hoạt động

Tỷ lệ % tính thuế trên doanh thu

Phân phối, cung cấp hàng hóa

1%

​Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu

5%

​Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu

3%

​Hoạt động kinh doanh khác

2%

Thuế TNCN phải nộp = Doanh thu (x) tỷ lệ chịu thuế (x) thuế suất (10%)

Hoạt động

​Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định

Phân phối, cung cấp hàng hóa

7%

​Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu

30%

​Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu

15%

​Hoạt động kinh doanh khác

12%

Hóa đơn lẻ từ trên 20 triệu đồng do cơ quan thuế cấp có phải thanh toán qua ngân hàng không?

Theo quy định của pháp luật thuế, khi doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ, đối với những hóa đơn có giá trị từ 20 triệu trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt. Vậy đối với những trường hợp mua hàng hóa dịch vụ, được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ, có giá tị trên 20 triệu đồng, doanh nghiệp có phải thanh toán qua ngân hàng không? ​ Theo quy định về điều kiện khấu trừ thuế và tính vào chi phí được trừ của hóa đơn mua vào

 • Đới với Thuế GTGT

Tại Điều 1, Khoản 10 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC về điều kiện khấu trừ thuế như sau:

 1. “Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào…
 2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên,…”

Những hóa đơn do cơ quan thuế cấp lẻ, được tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, vì thế sẽ không có số thuế được khấu trừ

 • Đới với Thuế TNDN

Tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 khoản 1 Thông tư số 78/2014/TT-BTC về các điều kiện các khoản chi phí được trừ như sau: “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 2. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 3. Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Như vậy, với quy định trên, điều kiện để tính vào chi phí được trừ, ngoài những điều kiện khác, có điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt với những hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.

Tuy nhiên, với những đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ, thì những đối tượng sau sẽ không thể có tài khoản ngân hàng để bên mua hàng thanh toán qua tài khoản. Đó là :

 • Cá nhân không kinh doanh
 • Doanh nghiệp sau khi giải thể, phá sản, đã quyết toán, đã đóng mã số thuế

Để được tính vào chi phí được trừ với những hóa đơn do cơ quan thuế cấp lẻ, thì :

Khi doanh nghiệp mua hàng hóa có hóa đơn do cơ quan thuế cấp lẻ của cá nhân, hoặc của doanh nghiệp đã giải thể, phá sản thì có thể thanh toán dùng tiền mặt ( kể cả với hóa đơn có giá trị trên 20tr đồng)

Khi doanh nghiệp mua hàng hóa dịch vụ, có hóa đơn do cơ quan thuế cấp lẻ, nếu là mua của tổ chức còn đang hoạt động, thì phải thanh toán không dùng tiền mặt đối với những hóa đơn có giá trị trên 20tr đồng

Tổng cục Thuế vừa ban hành Quyết định 829/QĐ-TCT về quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn. Theo Tổng cục Thuế, các quy trình này áp dụng thống nhất trong toàn ngành, góp phần cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

CÁC VIDEO THAM KHẢO THÊM VỀ HÓA ĐƠN VÀ CÁCH KIỂM SOÁT TRONG DOANH NGHIỆP

Video hướng dẫn các trình tự thủ tục đăng ký thuế, hóa đơn, hiểu cặn kẽ bản chất và cấu trúc của hóa đơn, phân tích bản chất nghiệp vụ và vận dụng chính sách cho từng tiến trình.

Video hướng dẫn thực hành lập các báo cáo hóa đơn, trực quan trên giao diện HTKK. Chỉ dẫn xử lý các trường hợp hỏng hủy hóa đơn. Phân tích chi tiết bản chất nghiệp vụ trong từng trường hợp.

Hóa đơn mua của cơ quan thuế là hóa đơn gì?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 3, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hóa đơn do cơ quan thuế đặt in được định nghĩa là hóa đơn thể hiện dưới dạng giấy do cơ quan thuế đặt in để bán cho các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế cung cấp.

Hóa đơn bán hàng mua ở đâu?

Bước 1: Đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn lẻ có văn bản đề nghị mua hóa đơn gửi đến cơ quan tài chính (Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện) nơi đơn vị đóng trụ sở. Bước 2: Cơ quan tài chính căn cứ công văn đề nghị và các hồ sơ liên quan bán hóa đơn theo số lượng đăng ký, phù hợp với thực tế tài sản bán.

Hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh là gì?

Hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh là loại hóa đơn mà khi bán hàng, cung cấp dịch vụ người sử dụng phải đề nghị cấp và được cơ quan thuế cấp trong ngày.

Mua hóa đơn bị phạt như thế nào?

Việc mua hóa đơn là hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn. Hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng theo Thông tư 10/2014/TT-BTC.