Thuật toán tìm số đảo ngược C++

Đề bài: có một mảng các số nguyên, hãy viết thuật toán đảo ngược mảng và in mảng đã được đảo ra màn hình.

Với bài toán này, nhiều bạn nghĩ rằng chỉ cần mình in ngược mảng là được, không cần phải viết thuật toán đảo ngược. Tuy nhiên, đó không phải là cách làm đúng yêu cầu của đề. Đề bài yêu cầu các bạn phải đảo ngược mảng thực sự


Video:


Source code: tải về

Mã lệnh:


#include 
#include
#define n 6
int main(){
int
a[n]={1,4,6,7,8,10};
printf("mang truoc khi dao nguoc: \n");
for
(int i=0;i<n;i++){
printf("%d ",a[i]);
}

printf("\nmang dao nguoc: \n");
// dao nguoc mang
for (int i=0 ;i<n/2;i++){
int
t = a[i];
a[i] = a[n-1-i];
a[n-1-i] = t;
}


for
(int i=0;i<n;i++){
printf("%d ",a[i]);
}return
0;
}

Số nguyên n gọi là số đối xứng nếu đọc từ trái qua phải, hay từ phải qua trái đều được số giống nhau.

  • Ví dụ: 11,121,101 là các số đối xứng.

Thuật toán

  • Tìm số đảo của số nguyên vừa nhập
  • So sánh số đảo và số nguyên đó
  • Là số đối xứng nếu 2 số bằng nhau và ngược lại

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình cơ bản trong C++.

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc ở mục Hỏi & Đáp.


Source code  tham khảo

Header.h

// Header.h
#ifndef _HEADER_
#define  _HEADER_

int timSoDao(int);
bool laSoDoiXung(int);

#endif // _HEADER_

Source.cpp

// Source.cpp
#include 
#include "Header.h"
using namespace std;

int main()
{
	int nInput;
	cout << "Enter n(integer): ";
	cin >> nInput;

	// Kiểm tra là số đối xứng
	if (laSoDoiXung(nInput))
	{
		cout << "YES" << endl;
	}
	else
	{
		cout << "NO" << endl;
	}

	return 0;
}

// Hàm tìm và trả về số đảo của một số nguyên dương n cho trước
int timSoDao(int nInput)
{
	int nSoDao = 0, nRem;

	while (nInput != 0)
	{
		// Lấy chữ số cuối của số nguyên sử dụng toán tử chia lấy dư (Modulus)
		nRem = nInput % 10;

		// Nhân số đảo với 10 và cộng với chữ số cuối
		nSoDao = (nSoDao * 10) + nRem;

		// Xóa chữ số cuối bằng cách sử dụng toán tử chia lấy phần nguyên (Division)
		nInput = nInput / 10;
	}

	return nSoDao;
}

// Hàm kiểm tra một số nguyên dương n cho trước có phải là số đối xứng hay không
bool laSoDoiXung(int nInput)
{
	if (nInput == timSoDao(nInput))
		return true;
	else
		return false;

	// <=> return (n == timSoDao(n));
}

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C++ từ khóa Lập trình C++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa Bài toán kinh điển trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Lưu ý: Công cụ này rất thích hợp để bạn học cách tư duy phân tích bài toán. Thường thì các bạn sinh viên không thích làm lưu đồ thuật toán cho lắm. Thay vào đó thì các bạn ấy thích code ngay khi nhận được yêu cầu. Nhưng bạn ạ, đó là cách học nóng vội mà thôi, sẽ có ít người thành công với cách học như vậy. Một trong những bí quyết để học lập trình tốt chính là học cách tư duy và phân tích bài toán chứ không phải học chỉ chăm chăm vào học ngôn ngữ. Do đó bạn hãy học và sử dụng công cụ này để việc lập trình trở nên dễ dàng hơn.