Tỉnh Tiền Giang có bao nhiêu quận?

Tỉnh Tiền Giang là một Tỉnh thuộc Tây Nam Bộ của nước ta, có trung tâm hành chính đặt tại Thành phố Mỹ Tho. Tỉnh Tiền Giang có dân số khoảng 1.764.185 và biển số xe là 63. Tỉnh Tiền Giang có 12 huyện, thị xã.

Xem các địa điểm du lịch tại Tỉnh Tiền Giang

Tỉnh Tiền Giang có bao nhiêu quận?
Bản đồ hành chính Tỉnh Tiền Giang

Tỉnh Tiền Giang có bao nhiêu xã phường thị trấn?

Với diện tích tự nhiên khoảng 2.510,5 km2 thì Tỉnh Tiền Giang có bao nhiêu huyện, thị xã, xã phường thị trấn nhỉ? Có lẽ bạn chưa biết Tỉnh Tiền Giang có tới 12 cấp quận huyện thị xã, trong đó Tỉnh Tiền Giang có 174 cấp xã phường thị trấn đấy. Cụ thể như sau nhé:

1. Thành phố Mỹ Tho có bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du lịch tại Thành phố Mỹ Tho

Thành phố Mỹ Tho có 17 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao gồm 6 xã và 11 phường: Phường 5, Phường 4, Phường 7, Phường 3, Phường 1, Phường 2, Phường 8, Phường 6, Phường 9, Phường 10, Phường Tân Long, Xã Đạo Thạnh, Xã Trung An, Xã Mỹ Phong, Xã Tân Mỹ Chánh, Xã Phước Thạnh, Xã Thới Sơn.

2. Thị xã Gò Công có bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du lịch tại Thị xã Gò Công

Thị xã Gò Công có 12 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao gồm 7 xã và 5 phường: Phường 3, Phường 2, Phường 4, Phường 1, Phường 5, Xã Long Hưng, Xã Long Thuận, Xã Long Chánh, Xã Long Hòa, Xã Bình Đông, Xã Bình Xuân, Xã Tân Trung.

3. Thị xã Cai Lậy có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Thị xã Cai Lậy

Thị xã Cai Lậy có 16 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 0 thị trấn và 10 xã: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường 5, Xã Mỹ Phước Tây, Xã Mỹ Hạnh Đông, Xã Mỹ Hạnh Trung, Xã Tân Phú, Xã Tân Bình, Xã Tân Hội, Phường Nhị Mỹ, Xã Nhị Quý, Xã Thanh Hòa, Xã Phú Quý, Xã Long Khánh.

4. Huyện Tân Phước có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Tân Phước

Huyện Tân Phước có 13 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 12 xã: Thị trấn Mỹ Phước, Xã Tân Hòa Đông, Xã Thạnh Tân, Xã Thạnh Mỹ, Xã Thạnh Hoà, Xã Phú Mỹ, Xã Tân Hòa Thành, Xã Hưng Thạnh, Xã Tân Lập 1, Xã Tân Hòa Tây, Xã Mỹ Phước, Xã Tân Lập 2, Xã Phước Lập.

5. Huyện Cái Bè có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Cái Bè

Huyện Cái Bè có 25 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 24 xã: Thị trấn Cái Bè, Xã Hậu Mỹ Bắc B, Xã Hậu Mỹ Bắc A, Xã Mỹ Trung, Xã Hậu Mỹ Trinh, Xã Hậu Mỹ Phú, Xã Mỹ Tân, Xã Mỹ Lợi B, Xã Thiện Trung, Xã Mỹ Hội, Xã An Cư, Xã Hậu Thành, Xã Mỹ Lợi A, Xã Hòa Khánh, Xã Thiện Trí, Xã Mỹ Đức Đông, Xã Mỹ Đức Tây, Xã Đông Hòa Hiệp, Xã An Thái Đông, Xã Tân Hưng, Xã Mỹ Lương, Xã Tân Thanh, Xã An Thái Trung, Xã An Hữu, Xã Hòa Hưng.

6. Huyện Cai Lậy có bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Cai Lậy

Huyện Cai Lậy có 16 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao gồm 16 xã và 0 phường: Xã Thạnh Lộc, Xã Mỹ Thành Bắc, Xã Phú Cường, Xã Mỹ Thành Nam, Xã Phú Nhuận, Xã Bình Phú, Xã Cẩm Sơn, Xã Phú An, Xã Mỹ Long, Xã Long Tiên, Xã Hiệp Đức, Xã Long Trung, Xã Hội Xuân, Xã Tân Phong, Xã Tam Bình, Xã Ngũ Hiệp.

7. Huyện Châu Thành có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành có 23 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 22 xã: Thị trấn Tân Hiệp, Xã Tân Hội Đông, Xã Tân Hương, Xã Tân Lý Đông, Xã Tân Lý Tây, Xã Thân Cửu Nghĩa, Xã Tam Hiệp, Xã Điềm Hy, Xã Nhị Bình, Xã Dưỡng Điềm, Xã Đông Hòa, Xã Long Định, Xã Hữu Đạo, Xã Long An, Xã Long Hưng, Xã Bình Trưng, Xã Thạnh Phú, Xã Bàn Long, Xã Vĩnh Kim, Xã Bình Đức, Xã Song Thuận, Xã Kim Sơn, Xã Phú Phong.

8. Huyện Chợ Gạo có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Chợ Gạo

Huyện Chợ Gạo có 19 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 18 xã: Thị trấn Chợ Gạo, Xã Trung Hòa, Xã Hòa Tịnh, Xã Mỹ Tịnh An, Xã Tân Bình Thạnh, Xã Phú Kiết, Xã Lương Hòa Lạc, Xã Thanh Bình, Xã Quơn Long, Xã Bình Phục Nhứt, Xã Đăng Hưng Phước, Xã Tân Thuận Bình, Xã Song Bình, Xã Bình Phan, Xã Long Bình Điền, Xã An Thạnh Thủy, Xã Xuân Đông, Xã Hòa Định, Xã Bình Ninh.

9. Huyện Gò Công Tây có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Gò Công Tây

Huyện Gò Công Tây có 13 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 12 xã: Thị trấn Vĩnh Bình, Xã Đồng Sơn, Xã Bình Phú, Xã Đồng Thạnh, Xã Thành Công, Xã Bình Nhì, Xã Yên Luông, Xã Thạnh Trị, Xã Thạnh Nhựt, Xã Long Vĩnh, Xã Bình Tân, Xã Vĩnh Hựu, Xã Long Bình.

10. Huyện Gò Công Đông có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Gò Công Đông

Huyện Gò Công Đông có 13 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 2 thị trấn và 11 xã: Thị trấn Tân Hòa, Xã Tăng Hoà, Xã Tân Phước, Xã Gia Thuận, Thị trấn Vàm Láng, Xã Tân Tây, Xã Kiểng Phước, Xã Tân Đông, Xã Bình Ân, Xã Tân Điền, Xã Bình Nghị, Xã Phước Trung, Xã Tân Thành.

11. Huyện Tân Phú Đông có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Tân Phú Đông

Huyện Tân Phú Đông có 6 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 0 thị trấn và 6 xã: Xã Tân Thới, Xã Tân Phú, Xã Phú Thạnh, Xã Tân Thạnh, Xã Phú Đông, Xã Phú Tân.