Trắc nghiệm toán 6 học kì 1 violet năm 2024

Theo đó, Toán 6 Kết nối tri thức là bộ sách giáo khoa được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sắp tới là thời gian thi cuối kì 2 của học sinh lớp 6, cho nên học sinh có thể tham khảo trọn bộ đề thi cuối kì 2 Toán 6 Kết nối tri thức có đáp án mới nhất năm 2024 để chuẩn bị ôn thi.

Trọn bộ đề thi cuối kì 2 toán 6 kết nối trí thức có đáp án mới nhất năm 2024 như sau:

Trắc nghiệm toán 6 học kì 1 violet năm 2024

Tải Trọn bộ đề thi cuối kì 2 Toán 6 Kết nối tri thức có đáp án mới nhất năm 2024 tại đây..

Đề thi cuối kì 2 toán 6 kết nối trí thức có đáp án (Đề 1).

Tải về.

Đề thi cuối kì 2 toán 6 kết nối trí thức có đáp án (Đề 2).

Tải về.

Đề thi cuối kì 2 toán 6 kết nối trí thức có đáp án (Đề 3).

Tải về.

Trắc nghiệm toán 6 học kì 1 violet năm 2024

Trọn bộ đề thi cuối kì 2 Toán 6 Kết nối tri thức có đáp án mới nhất năm 2024? (Hình từ Internet)

Để được học sinh giỏi lớp 6 cần bao nhiêu điểm?

Căn cứ theo Điều 15 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về khen thưởng như sau:

Khen thưởng
1. Hiệu trưởng tặng giấy khen cho học sinh
a) Khen thưởng cuối năm học
.....
- Khen thưởng danh hiệu "Học sinh Giỏi" đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt và kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt.

Theo tại Điều 8 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh như sau:

Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh
.....
2. Kết quả rèn luyện của học sinh trong từng học kì và cả năm học
Kết quả rèn luyện của học sinh trong từng học kì và cả năm học được đánh giá theo 01 (một) trong 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.
a) Kết quả rèn luyện của học sinh trong từng học kì
- Mức Tốt: Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt về phẩm chất được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông và có nhiều biểu hiện nổi bật.
.....
b) Kết quả rèn luyện của học sinh cả năm học
- Mức Tốt: học kì II được đánh giá mức Tốt, học kì I được đánh giá từ mức Khá trở lên.
....

Đồng thời, căn cứ tại Điều 9 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm học như sau:

Đánh giá kết quả học tập của học sinh
.....
2. Kết quả học tập trong từng học kì, cả năm học
Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số, ĐTBmhk được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong từng học kì, ĐTBmcn được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong cả năm học. Kết quả học tập của học sinh trong từng học kì và cả năm học được đánh giá theo 01 (một) trong 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.
a) Mức Tốt:
- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.
- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên.
.....

Thông qua quy định trên, học sinh lớp 6 năm 2024 muốn học sinh giỏi cần đáp ứng điều kiệnnhư sau:

- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.

- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên.

- Kết quả rèn luyện của học sinh cả năm học: đạt mức Tốt.

Như vậy, để được học sinh giỏi lớp 6 phải có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên.

Hành vi ứng xử, trang phục của học sinh lớp 6 được quy định như thế nào?

Theo Điều 36 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, hành vi ứng xử, trang phục của học sinh lớp 6 được quy định như sau:

- Hành vi, ngôn ngữ, ứng xử của học sinh phải đúng mực, tôn trọng, lễ phép, thân thiện, bảo đảm tính văn hóa, phù hợp với đạo đức và lối sống của lứa tuổi học sinh trung học.

- Trang phục của học sinh phải chỉnh tề, sạch sẽ, gọn gàng, thích hợp với độ tuổi, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt ở nhà trường. Tùy điều kiện của từng trường, hiệu trưởng có thể quyết định để học sinh mặc đồng phục nếu được nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường nhất trí.

Trắc nghiệm toán 6 học kì 1 violet năm 2024

*

g

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

MÔN TOÁN : LỚP 6 (ĐỀ 1)

 1. Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm)

Em hãy chọn và viết vào bài làm chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả đúng.

Câu 1: NB Tập hợp số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là:

 1. C.

Câu 2: NB Gọi A là tập hợp các chữ số của số 2021 thì :

 1. A  2;0;1B. A  2;0; 2;1C. A  2;1D. A 0;1

Câu 3: NB Thế kỉ thứ XXI được đọc là: Thế kỉ thứ:

 1. Hai mươi mốt B. Hai mươi C. Mười chín D. Ba mươi mốt

Câu 4: TH Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5; 9 trong các số sau?

 1. 45 B. 78 C. 180 D. 210

Câu 5: TH Tập hợp C gồm các số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn 11 được viết là:

 1. C= {x x là số tự nhiên, x < 11}
 1. C= {x x là số tự nhiên, x \>2}
 1. C= {x x là số tự nhiên, 2 < x < 11}
 1. C= {x x là số tự nhiên, 3 < x < 11}

Câu 6: TH Số tự nhiên x thỏa mãn x  46  3 52 là

 1. 201. B. 101. C. 74 . D. Kết quả khác.

Câu 7: TH Tập hợp các số tự nhiên là ước của 16 là:

 1. 2; 4;8;16

Câu 8: TH BCNN(4, 14, 26) là:

 1. 1; 2;

4;8

 1. 0; 2;

4;8;16

 1. 1; 2; 4;8;16
 1. 182; B. 2; C. 728; D. 364.

Câu 9: NB Hãy chọn phương án đúng. Thương 510 : 57 là :

A.

5

2

B.

5

3C. 510

 1. 57

Câu 10: NB Đáp án nào dưới đây là sai?

 1. Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
 1. Số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất.

1