Trong dung dịch h3po3 chứa bao nhiêu loại ion năm 2024

 • Tiểu học
  • Lớp 5
   • Tiếng Anh lớp 5 Mới
   • Tiếng Việt lớp 5
   • Toán lớp 5
   • Lịch sử lớp 5
   • Địa lí lớp 5
   • Khoa học lớp 5
  • Lớp 4
   • Toán lớp 4
   • Tiếng Việt lớp 4
   • Khoa học lớp 4
   • Lịch sử lớp 4
   • Địa lí lớp 4
  • Lớp 3
   • Toán lớp 3
   • Tiếng Việt lớp 3
   • Tiếng Anh lớp 3 Mới
  • Lớp 2
   • Tiếng Việt lớp 2
   • Toán lớp 2
   • Tiếng việt 2 mới Cánh Diều
   • Tiếng việt 2 mới Chân trời sáng tạo
   • Tiếng việt 2 mới Kết nối tri thức
   • Giải toán 2 mới Cánh Diều
   • Giải toán 2 mới Chân trời sáng tạo
   • Giải toán 2 mới Kết nối tri thức
   • Tiếng anh 2 mới Explore our world
   • Tiếng anh 2 mới Family and Friends
   • Tiếng anh 2 mới Kết nối tri thức
   • Đạo đức 2 mới Cánh Diều
   • Đạo đức 2 mới Chân trời sáng tạo
   • Đạo đức 2 mới Kết nối tri thức
   • Tự nhiên xã hội lớp 2 Cánh Diều
   • Tự nhiên xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo
   • Tự nhiên xã hội lớp 2 Kết nối tri thức
 • Công thức
  • Công thức Toán học
  • Công thức Sinh học
  • Công thức Hóa học
  • Công thức Vật lý
  • Công thức Địa Lý
 • Đề thi & kiểm tra
 • Phương trình hóa học
 • Tuyển sinh
  • Thông tin trường
  • Tư vấn tuyển sinh
  • Tin tức tuyển sinh
 • Review Sách

Trong dung dịch h3po3 chứa bao nhiêu loại ion năm 2024

 • * Lớp 5
  • Tiếng Anh lớp 5 Mới
  • Tiếng Việt lớp 5
  • Toán lớp 5
  • Lịch sử lớp 5
  • Địa lí lớp 5
  • Khoa học lớp 5
   • Lớp 4
  • Toán lớp 4
  • Tiếng Việt lớp 4
  • Khoa học lớp 4
  • Lịch sử lớp 4
  • Địa lí lớp 4
   • Lớp 3
  • Toán lớp 3
  • Tiếng Việt lớp 3
  • Tiếng Anh lớp 3 Mới
   • Lớp 2
  • Tiếng Việt lớp 2
  • Toán lớp 2
  • Tiếng việt 2 mới Cánh Diều
  • Tiếng việt 2 mới Chân trời sáng tạo
  • Tiếng việt 2 mới Kết nối tri thức
  • Giải toán 2 mới Cánh Diều
  • Giải toán 2 mới Chân trời sáng tạo
  • Giải toán 2 mới Kết nối tri thức
  • Tiếng anh 2 mới Explore our world
  • Tiếng anh 2 mới Family and Friends
  • Tiếng anh 2 mới Kết nối tri thức
  • Đạo đức 2 mới Cánh Diều
  • Đạo đức 2 mới Chân trời sáng tạo
  • Đạo đức 2 mới Kết nối tri thức
  • Tự nhiên xã hội lớp 2 Cánh Diều
  • Tự nhiên xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo
  • Tự nhiên xã hội lớp 2 Kết nối tri thức
 • Công thức
  • Công thức Toán học
  • Công thức Sinh học
  • Công thức Hóa học
  • Công thức Vật lý
  • Công thức Địa Lý
 • Đề thi & kiểm tra
 • Phương trình hóa học
 • Tuyển sinh
  • Thông tin trường
  • Tư vấn tuyển sinh
  • Tin tức tuyển sinh
 • Review Sách

Liên hệ

102, Thái Thịnh, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

082346781

Câu hỏi: Trong dung dịch H3PO3 (bỏ qua sự phân li của H2O) chứa bao nhiêu loại ion?
 1. 2
 1. 3
 1. 4
 1. 5

Đáp án

B

- Hướng dẫn giải

Đáp án B

Copyright © 2021 CungHocVui

Trong dung dịch H3PO4 (bỏ qua sự phân li của nước) chứa tất cả bao nhiêu loại ion ?

Trong dung dịch H3PO4 (bỏ qua sự phân li của nước) chứa tất cả bao nhiêu loại ion ?

Đáp án C

HD• H3PO4 là chất điện li yếu và là axit 3 lần:

H3PO4 <=> H+ + H2PO4-

H2PO4- <=> H+ + HPO42-

HPO42- <=> H+ + PO43-

Như vậy trong dung dịch H3PO4 chứa tất cả 4 ion là H+, H2PO4-, HPO42-, PO43- → Chọn C.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập hơn 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết. Nâng cấp VIP Ngay

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall. Mua ngay

Đáp án C

Vậy có tất cả số ion là:

H+, H2PO4-, HPO42-, PO43-

Quảng cáo

Trong dung dịch h3po3 chứa bao nhiêu loại ion năm 2024

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trộn 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M với 100 ml dung dịch KOH 0,5M thu được dung dịch A. Tính nồng độ mol/l của ion OH- trong dung dịch?

 1. 0,65
 1. 0,75
 1. 0,5

D.1,5

Câu 2:

Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa 1 cation và 1 anion trong số các ion: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-,NO3-, Cl-, SO42-. Các dung dịch đó là:

 1. AgNO3, BaCl2, Al2(SO4)3, Na2CO3
 1. AgCl, Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2CO3
 1. AgNO3, BaCl2, Al2(CO3)3, Na2SO4
 1. Ag2CO3, Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, NaNO3

Câu 3:

Pha trộn 200ml dung dịch HCl 1M với 300ml dung dịch HCl 2M. Nếu pha trộn không làm co giãn thể tích thì dung dịch mới có nồng độ mol/l là:

Trong dung dịch h3po4 có bao nhiêu loại ion khác nhau?

Trong dung dịch H3PO4 có chứa bao nhiêu loại ion? (bỏ qua sự phân li của H2O) Phương pháp giải: Xét các phương trình phân li của H3PO4 (H3PO4 là chất điện li yếu). → Nếu bỏ qua sự phân li của H2O, trong dung dịch H3PO4 chứa 4 ion: H+, HPO42-, H2PO4-, PO43-.nullTrong dung dịch H3PO4 có chứa bao nhiêu loại ion? (bỏ qua sự ...tuyensinh247.com › bai-tap-369250null

Trong dung dịch H2SO4 có bao nhiêu loại ion?

Khi H2SO4 hòa tan trong nước các phân tử H2SO4 sẽ phân li thành các ion H+ và ion SO4 2-. Hai ion này là các ion điện tích mạnh do đó dung dịch H2SO4 có khả năng dẫn điện tốt.nullPhương trình điện li của H2SO4 kèm bài tập có đáp án chi tiếtluatminhkhue.vn › ...null

Quá trình điện li là gì?

Điện ly hay ion hóa là quá trình một nguyên tử hay phân tử tích một điện tích âm hay dương bằng cách nhận thêm hay mất đi electron để tạo thành các ion, thường đi kèm các thay đổi hóa học khác.nullĐiện ly – Wikipedia tiếng Việtvi.wikipedia.org › wiki › Điện_lynull

Đồ điện li là gì?

5. Độ điện li. Khái niệm: độ điện li α là tỉ số giữa số mol phân tử bị phân li thành ion trên tổng số mol phân tử tan trong dung dịch.nullPhương trình điện li là gì? Phương trình điện li nào sau đây không đúng?luatminhkhue.vn › phuong-trinh-dien-li-la-ginull