Trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ là gì năm 2024

Cho biết việc trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ được thực hiện dưới những hình thức nào?

  • Trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ là gì năm 2024
    (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 120 Luật thương mại, Các hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ gồm có: 1. Mở phòng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ. 2. Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tại các trung tâm thương mại hoặc trong các hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá, nghệ thuật. 3. Tổ chức hội nghị, hội thảo có trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ. 4. Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên Internet và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: [email protected]

Hiện nay nhu cầu giưới thiệu hàng hóa, dịch vụ, quảng bá thương hiệu riêng của các thương nhân ngày càng phát triển. Thương nhân có rất nhiều cách để giới thiệu hàng hóa, dịch vụ của mình đến với khách hàng. Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ cũng là một phương thức. Vậy phương thức này có đặc điểm gì? Được quy định như thế nào trong Luật Thương mại?

Tại Điều 117 Luật Thương mại 2005 định nghĩa về trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ như sau:

“Điều 117. Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hoá, dịch vụ đó.”

Trong đó, hoạt động xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại.

Có nhiều cách thức khác nhau để thương nhân giới thiệu về hàng hoá của mình. Nếu như trong quảng cáo, những thông tin bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết thể hiện qua các phương tiện như xuất bản phẩm, đài phát thành truyền hình, băng, biển... là thông điệp có ý nghĩa giới thiệu về hàng hoá, dịch vụ mà thương nhân có khả năng cung ứng thì trong hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, phương tiện có ý nghĩa thông tin đến khách hàng lại chính là hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ đó. Chính vì vậy, xét về bản chất, có thể coi trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ là cách thức đặc biệt để quảng cáo hàng hoá, dịch vụ với khách hàng.

Có thể nhận diện hành vi trưng bày giới thiệu hàng hoá trong thương mại với các đặc điểm cơ bản sau đây:

+ Chủ thể trưng bày giới thiệu hàng hồi trong thương mại là thương nhân.

Thương nhân thực hiện hành vi trưng bày, giới thiệu hàng hoá có thể là thương nhân có nhu cầu bán hàng, cung ứng dịch vụ hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ xúc tiến thương mại, thực hiện việc trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ cho thương nhân khác để thu phí dịch vụ.

+ Cách thức tiến hành

Dùng hàng hoá, dịch vụ và các tài liệu kèm theo để giới thiệu về hàng hoá, dịch vụ. Trong hình thức xúc tiến thương mại này, hàng hoá, dịch vụ được sử dụng như là công cụ để giới thiệu các thông tin về kiểu dáng chất lượng, chủng loại, giá cả...

Theo quy định tại Điều 120 Luật thương mại 2005, hàng hoá, dịch vụ được trưng bày, giới thiệu thông qua các hình thức:

“Điều 120. Các hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

1. Mở phòng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.

2. Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tại các trung tâm thương mại hoặc trong các hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá, nghệ thuật.

3. Tổ chức hội nghị, hội thảo có trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.

4. Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên Internet và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.”

+ Về mục đích: Mục đích trực tiếp của trưng bày giới thiệu hàng hoá là giới thiệu sác thông tin về hàng hoá để từ đó kích thích nhu cầu mua sắm, xúc tiến cơ hội bán hàng.

Để đảm bảo tính hợp pháp của hoạt động này hàng hóa, dịch vụ được đem ra trưng bày, giới thiệu phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 121 Luật Thương mại 2005 như sau:

+ Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải là những hàng hoá, dịch vụ kinh doanh hợp pháp trên thị trường.

+ Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa và ghi nhãn hàng hoá.

Đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam để trưng bày, giới thiệu tại Việt Nam, ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định trên còn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Là hàng hoá được phép nhập khẩu vào Việt Nam;

+ Hàng hoá tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu phải tái xuất khẩu sau khi kết thúc việc trưng bày, giới thiệu nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày tạm nhập khẩu; nếu quá thời hạn trên thì phải làm thủ tục gia hạn tại hải quan nơi tạm nhập khẩu;

+ Hàng hóa tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu nếu tiêu thụ tại Việt Nam thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam đối với hàng hóa nhập khẩu.

Như vây, thương nhân sử dụng chính hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ là phương thức có ý nghĩa thông tin đến khách hàng, là một hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ. Đối với hàng hóa, dịch vụ đưuọc trưng bày, giới thiệu cũng cần pahir tuân thủ các điều kiện đối với hàng hóa, dịch vụ đó.