Từ trái nghĩa với từ sáng sủa là từ gì năm 2024

  1. Để tìm từ trái nghĩa cho mỗi từ đã cho, ta cần tìm các từ có ý nghĩa ngược lại với từ đó. Có thể tìm từ trái nghĩa thông qua việc tìm antonym (từ trái nghĩa) hoặc sử dụng kiến thức về nghĩa các từ.
  1. Để đặt câu với cặp từ trái nghĩa cùng xuất hiện trong một câu, ta cần tìm hai từ có ý nghĩa ngược nhau, và sau đó đặt chúng trong một câu sao cho có ý nghĩa hoàn chỉnh.

Ong xanh đảo quanh một lượt, thăm dò, rồi nhanh nhẹn xông vào cửa tổ dùng răng và chân bới đất. Những hạt đất vụn do dế đùn lên bị hất ra ngoài. Ong ngoạm, rứt, lôi ra một túm lá tươi. Thế là cửa đã mở

Từ trái nghĩa với từ sáng sủa là từ gì năm 2024

\>

HỎI ĐÁP TOPBEE

Từ trái nghĩa với từ sáng sủa là từ gì năm 2024

Trái nghĩa với sáng sủa

Hỏi chi tiết

Theo dõi

Báo vi phạm

Mememe rất mong câu trả lời từ bạn Viết trả lời

Làm sao để có câu trả lời hay nhất?

  1. Luôn có GIẢI THÍCH các bước giải
  2. Không sao chép mạng
  3. Cố tình spam sẽ bị khóa tài khoản

Thành viên hăng hái nhất

Chiến binh ong vàng

Nghĩa của từ sáng sủa là gì?

Tính từ Có nhiều ánh sáng. Nhà cửa sáng sủa. Có vẻ thông minh.

Thế nào là từ trái nghĩa cho ví dụ?

Từ trái nghĩa là những từ có ý nghĩa đối lập nhau trong mối quan hệ đương liên, chúng khác nhau về ngữ âm và phản ánh các khái niệm. Có rất nhiều từ trái nghĩa, ví dụ như : cao - thấp, trái - phải, trắng - đen,...

Từ trái nghĩa với gian khổ là gì?

Ai cũng biết trái nghĩa với cực khổ là sung sướng. Sướng có nhiều kiểu sướng như sướng rơn, sướng nhu tiên, sướng bằng đỗ trạng…

Từ trái nghĩa với từ nhanh nhảu là gì?

nhanh nhảu – chậm chạp; đoàn kết – chia rẽ.