Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 trang 91 năm 2024

 1. $\frac{9}{{10}} \times \frac{5}{9}$
 1. $\frac{7}{{13}} \times \frac{{13}}{{21}}$
 1. $8 \times \frac{3}{{16}}$

Phương pháp giải:

- Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số

- Rút gọn các kết quả chưa tối giản.

Lời giải chi tiết:

 1. $\frac{9}{{10}} \times \frac{5}{9} = \frac{{9 \times 5}}{{10 \times 9}} = \frac{{45}}{{90}} = \frac{1}{2}$
 1. $\frac{7}{{13}} \times \frac{{13}}{{21}} = \frac{{7 \times 13}}{{13 \times 21}} = \frac{{91}}{{273}} = \frac{1}{3}$
 1. $8 \times \frac{3}{{16}} = \frac{{8 \times 3}}{{16}} = \frac{{24}}{{16}} = \frac{3}{2}$

Câu 2

Tính bằng cách thuận tiện.

 1. $\frac{{21}}{{23}} \times \frac{5}{{15}} \times 23$
 1. $\frac{{24}}{{25}} \times \frac{3}{5} + \frac{7}{5} \times \frac{{24}}{{25}}$

Phương pháp giải:

 1. Áp dụng tính chất giao hoán, kết hợp
 1. Áp dụng công thức: a x b + a x c = a x (b + c)

Lời giải chi tiết:

 1. $\frac{{21}}{{23}} \times \frac{5}{{15}} \times 23 = \left( {\frac{{21}}{{23}} \times 23} \right) \times \frac{5}{{15}} = 21 \times \frac{1}{3} = 7$
 1. $\frac{{24}}{{25}} \times \frac{3}{5} + \frac{7}{5} \times \frac{{24}}{{25}} = \frac{{24}}{{25}} \times \left( {\frac{3}{5} + \frac{7}{5}} \right) = \frac{{24}}{{25}} \times 2 = \frac{{48}}{{25}}$

Câu 3

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm.

Trên một bức tường người ta gắn các tủ tài liệu, mỗi tủ chiếm một vị trí có dạng hình chữ nhật có chiều dài $\frac{{15}}{2}$ dm, chiều rộng 4 dm.

 1. Diện tích phần bức tường gắn mỗi tủ tài liệu loại đó là ….. dm2.
 1. Người ta gắn 3 tủ tài liệu cùng loại đó sát nhau trên một bức tường. Diện tích phần bức tường gắn 3 tủ tài liệu đó là ..... dm2.

Phương pháp giải:

 1. Diện tích phần bức tường gắn mỗi tủ tài liệu loại = chiều dài x chiều rộng
 1. Diện tích phần bức tường gắn 3 tủ tài liệu = Diện tích phần bức tường gắn mỗi tủ x 3

Lời giải chi tiết:

 1. Diện tích phần bức tường gắn mỗi tủ tài liệu loại đó là: $\frac{{15}}{2} \times 4 = 30$ (dm2)
 1. Diện tích phần bức tường gắn 3 tủ tài liệu đó là: 30 x 3 = 90 (dm2)

Câu 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Ngôi làng của Bọ Rùa có dạng một hình vuông với chu vi là 3 m. Diện tích của ngôi làng đó là:

 1. 9 m2
 1. $\frac{9}{{16}}$m2

C.$\frac{{16}}{9}$m2

D.$\frac{6}{8}$m2

Phương pháp giải:

Bước 1: Độ dài cạnh hình vuông = chu vi : 4

Bước 2: Diện tích của ngôi làng đó = cạnh x cạnh

Lời giải chi tiết:

Độ dài cạnh của ngôi làng là: 3 : 4 = $\frac{3}{4}$ (m)

Diện tích của ngôi làng đó là: $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{{16}}$ (m2)

Chọn B

Câu 5

Để chuẩn bị thực phẩm cho một chuyến đi dã ngoại, mỗi người trong đoàn đã chuẩn bị $\frac{3}{5}$ kg ruốc và $\frac{7}{{10}}$ kg giò lụa. Biết đoàn đi dã ngoại có tất cả 10 người. Hỏi đoàn đi dã ngoại đã chuẩn bị tất cả bao nhiêu ki-lô-gam ruốc và giò lụa?

Môn Ngữ văn

Môn Toán học

Môn Tiếng Anh

Môn Lịch sử và Địa lí

Môn Âm nhạc

Môn Mỹ thuật

Môn Giáo dục thể chất

Môn Tin học

Môn Công nghệ

Môn Khoa học

Môn HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp

Môn Đạo đức