william h macy là gì - Nghĩa của từ william h macy

william h macy có nghĩa là

William H Macy là một cách tôn trọng dễ chịu hơn để sử dụng tên Chúa trong tĩnh mạch, Jesus H Christ.

Thí dụ

Ronald là một giáo dân trung thành tại nhà thờ của mình.Anh ấy luôn là người đầu tiên tại nhà thờ của anh ấy mỗi Chủ nhật, cho đến Chủ nhật tuần trước, anh ấy đã đi ra ngoài để vào xe của anh ấy và Prius của anh ấy đã đi ra khỏi đường lái xe.Chạy trở lại đến ngôi nhà, anh nhận ra mình đã để chìa khóa bên trong bàn trong ngôi nhà bị khóa.
Sự tức giận đang tiêu thụ anh ta và với nắm tay anh ta siết chặt, anh ta nói, "William H Macy!"