Cách sửa báo cáo tài chính để vay ngân hàng

KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU Xem Ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ Xem Ngay


 

Hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng bao gồm quy trình vay vốn và các thủ tục hồ sơ cần thiết để doanh nghiệp đủ điều kiện vay

Báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng của đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh gồm:

a) Bảng cân đối kế toán;

b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

c) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

d) Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Nếu bạn có ý định thành lập một công ty. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

>> dịch vụ tldn tại long biên

>> thành lập công ty tại hai bà trưng

>> dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại thanh xuân

Cách sửa báo cáo tài chính để vay ngân hàng

Thủ tục vay vốn ngân hàng

I. Hồ sơ vay vốn

Khi doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thì cần chuẩn bị những hồ sơ như sau :

1.Hồ sơ pháp lý

- Giấy đề nghị vay vốn 

- Bản sao Giấy phép ĐKKD

- Điều lệ hoạt động của công ty

- Biên bản họp của hội đồng quản trị ( Công ty cổ phần ), Biên bản họp của hội đồng thành viên (công ty TNHH )

- CMTND của người đại diện theo pháp luật

2.Hồ sơ tài chính

- Báo cáo tài chính các năm ( thông thường các ngân hàng yêu cầu báo cáo tài chính của 3 năm gần nhất )

- Các sổ sách kế toán chi tiết ( tùy theo từng ngân hàng sẽ yêu cầu )

3.Hồ sơ khác

- Phương án kinh doanh

- Hồ sơ về tài sản thế chấp

II.Thẩm định hồ sơ

- Sau khi tiếp nhận bộ hồ sơ vay vồn của doanh nghiệp, ngân hàng sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ

- Sau khi thẩm định hồ sơ nếu doanh nghiệp đủ điều kiện vay thì hai bên thực hiện ký hợp đồng tín dụng ( theo hạn mức tín dụng ngân hàng duyệt )

III.Thủ tục giải ngân

* Căn cứ theo hợp đồng tín dụng đã ký kết, khi doanh nghiệp có nhu cầu giải ngân số tiền cụ thể  thì phải cung cấp hồ sơ để ngân hàng thực hiện giải ngân cho món tiền đó.

Hiện nay, hay gặp nhất là các doanh nghiệp vay tiền để thanh toán cho nhà cung cấp ( mua vật tư, hàng hóa, tài sản cố định ).

* Hồ sơ giải ngân bao gồm :

- Hợp đồng mua bán

- Phiếu xuất kho của bên bán ( hoặc biên bản giao nhận hàng )

- Hóa đơn mua 

- Phiếu nhập kho

- Biên bản đối chiếu công nợ

* Căn cứ theo hồ sơ giải ngân doanh nghiệp cung cấp, ngân hàng xét duyệt và yêu cầu doanh nghiệp ký Giấy nhận nợ ( mời các  bạn tham khảo tại đây )

* Ngân hàng thực hiện chuyển số tiền doanh nghiệp vay cho nhà cung cấp

Hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng như sau:

Dựa trên bản báo cáo tài chính làm theo đúng quy định của pháp luật thì doanh nghiệp cần biết một số kinh nghiệm để hoàn thiện bản báo cáo tài chính đủ điều kiện vay vốn ngân hàng

Khi làm báo cáo bạn cần quan tâm báo cáo có lãi hay không (báo cáo sạch là phải có lãi), các chỉ tiêu xác thực không ảo( thuế GTGT được khấu trừ, vay ngắn hạn và dài hạn), các chỉ tiêu phân tích tài chính đạt yêu cầu của ngân hàng. Các chỉ tiêu tài chính:

 - Tỉ số thanh toán hiện tại = tài sản lưu động / nợ ngắn hạn >1

- Tỉ số thanh toán nhanh = (tiền mặt + tài sản lưu động + phải thu) / nợ ngắn hạn > 0,5.

- Hệ số trả nợ dài hạn = giá trị còn lại của tài sản cố định từ vốn vay / (tổng nợ dài hạn - giá trị TSCĐ từ vốn vay) >1

- Hệ số nợ = nợ phải trả / vốn CSH

- Tỷ xuất tự tài trợ = vốn CSH / tổng nguồn vốn

- Vòng quay các khoản thu = doanh thu / (trung bình thu khách hàng đầu kỳ + cuối kỳ) = 2 là tốt nhất.

- Vòng quay hàng tồn kho = giá vốn / bình quân hàng tồn kho. Chỉ số này để ở mức vừa

- Vòng quay VLĐ = doanh thu /  bình quân VLĐ

- Sức sản xuất TSCĐ: Doanh thu / Giá trị TSCĐ

- Sức sinh lợi TSCĐ: Lơi nhuận sau thuế / giá trị TSCĐ

Đó là các chỉ tiêu Ngân hàng thường phân tích và đánh giá là báo cáo tài chính là đẹp hay sạch. Bạn phải quan tâm tới các khoản chính: khoản phải thu, phải trả, hàng tồn kho, tài sản cố định, vốn chủ sở hữu, doanh thu, giá vốn...

Nhận làm dịch vụ báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng uy tín giá rẻ nhất

Xem chi tiết về nội dung gói dịch vụ làm bctc vay vốn ngân hành tại: Dịch vụ báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng

Hotline: 0988043053

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

Báo cáo tài chính (BCTC) được xem như là hệ thống các bảng biểu, mô tả thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.

Nói theo một cách khác thì báo cáo tài chính là một phương tiện nhằm trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính doanh nghiệp tới những người quan tâm. (chủ DN nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng,…).

 • Phản ánh tổng quan nhất về tình hình tài sản, tài chính, các khoản nợ, nguồn hình thành tài sản. Và kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.
 • Cung cấp những thông tin tài chính chủ yếu để nhằm đánh giá tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ đã qua
 • Nhằm hỗ trợ cho việc kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn. Và khả năng huy động nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Còn là những căn cứ vô cùng quan trọng để đánh giá đúng cũng như xây dựng các kế hoạch kinh tế – kỹ thuật, tài chính của DN. Giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả SXKD cho doanh nghiệp.
 • Quan trọng trong việc phân tích, nghiên cứu, phát hiện những khả năng tiềm tàng. Bên cạnh đó nhằm đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động SXKD. Hoặc đầu tư của chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của DN.

 • BCTC thuế là cầu nối để cơ quan thuế nắm được tình hình hoạt động của doanh nghiệp.
 • BCTC vay vốn ngân hàng được lập nên nhằm đáp ứng một trong những điều kiện khi doanh nghiệp muốn vay vốn ngân hàng.

Doanh thu Thể hiện doanh thu khớp với báo cáo thuế Thể hiện doanh thu nội bộ thực tế
Lợi nhuận Lợi nhuận thể hiện lỗ hoặc lại theo tính chất và theo năm thành lập của doanh nghiệp Lợi nhuận luôn là phải bắt buộc lãi 10% hoặc 15%/ trên doanh thu
Thuế TNDN Nếu lỗ không có chỉ tiêu thuế TNDN Bắt buộc lãi nên có chỉ tiêu thuế TNDN
Công nợ phải thu của khác hàng Thể hiện đúng công nợ phải thu của các khách hàng Thể hiện công nợ phải thu luôn gấp 2 lần công nợ phải trả
Công nợ phải thu của khác hàng Phản ánh công nợ phải trả thực tế trên sổ sách đối chiếu Thể hiện công nợ phải trả cho nhà cung cấp phải ít hơn công nợ phải thu
Hàng tồn kho Phản ánh hàng tồn kho thực tế Có nội dung hàng tồn kho nhưng không quá lớn và bằng ½ so với công nợ phải thu
 Báo cáo tài chính Gồm:
 • Cân đối kế toán,
 • Kết quả kinh doanh,
 • Lưu chuyển tiền tệ,
 • Thuyết minh báo cái tài chính
Gồm:
 • Cân đối kế toán,
 • Kết quả kinh doanh,
 • Lưu chuyển tiền tệ
 • Không cần thuyết minh báo cáo tài chính
Tiền mặt Tiền mặt thể hiện trên báo cái tài chính thuế đúng với hóa đơn chứng từ sổ sách DN có Tiền mặt trên BCTC vay vốn ngân hàng thể hiện ít mới phù hợp để vay vốn ngân hàng.
 Số lần lập BCTC 01 lần và hạn 30/03/N+1 Khi phát sinh việc vay vốn ngân hàng

BCTC là đối tượng rất được sự quan tâm chú ý của các nhà đầu tư, hội đồng quản trị doanh nghiệp, người cho vay, ngân hàng cho vay vốn. Các cơ quan quản lý cấp trên và toàn bộ cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp.

Trên đây là những thông tin chúng tôi muốn chia sẻ đến cho quý khách, hi vọng bài viết giúp ích cũng như trau dồi thêm kiến thức về kế toán cho quý khách nhiều hơn, hiệu quả hơn trong công việc lẫn kinh doanh.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách sửa báo cáo tài chính để vay ngân hàng