Câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 kì 2

 • Lớp 9 \>
 • Hóa học \>

Câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 kì 2

458 câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 HK2

... C2H6O, C3H8, C2H2.Đáp án: C 19 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA HỌC KÌ IIMôn: Hoá học – lớp 9 Bài 21: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠIKHÔNG BỊ ĂN MÒN Câu 1: Sự ăn mòn kim loại là hiện ... tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2 là (Chương 3/bài 29/ mức 2)A. 3 ,94 gam.B. 39, 4 gam.C. 25,7 gam. D. 51,4 gam.Đáp án: B Câu 90 : Có 2 dung dịch Na2SO4 và Na2CO3 thuốc thử nào ... cần dùng hóa chất nào ? (Chương 3/bài 29/ mức 2)13A. NaCl.B. NaOH.C. H2SO4. D. CaCl2.Đáp án: C Câu 93 :Dãy gồm các muối đều phản ứng được với dung dịch NaOH là (Chương 3/bài 29/ mức 2)A....

 • 68
 • 15,303
 • 102

Câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 kì 2

458 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 thi Học kì

... g. C. 5,6 g. D. 56 g.Đáp án: A CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA HỌC KÌ IMÔN: HOÁ HỌC – LỚP 9 Bài 1. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT - KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT Câu 1: (Mức 1) Oxit là:A. Hỗn hợp ... H2SO4.Đáp án: A Câu 18: (Mức 2) Câu 2 69: (Mức 2)Cho 200g dung dịch KOH 5,6% vào dung dịch CuCl2 dư, sau phản ứng thu được lượng chất kết tủa là:A. 19, 6 gB .9, 8 gC.4 ,9 gD.17,4 gĐáp án: B Câu 270: ... 0,2MĐáp án: B Câu 243: (Mức 3)Trung hòa 200 ml dung dịch NaOH 1M bằng dung dịch H2SO4 10%. Khối lượng dung dịchH2SO4 cần dùng là:A . 98 g B. 89 g C. 9, 8 g D.8 ,9 gĐáp án : A Câu 244: (Mức...

 • 51
 • 7,795
 • 58

Câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 kì 2

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA 9

... hóa trò III, ta có PTHH nào đúng?A. X + Cl2  XCl2B. X + Cl2  XCl3C. 2X + 3 Cl2  2XCl3D. 3X + 2 Cl2  3XCl3 98 / Kim loại hóa trò III ( câu 97 ) là:A. AlB. FeC. CuD. Zn 99 / ... dư77/ Khối lượng của chất dư là: ( Câu 76 )A. 2 gB. 4 gC. 6 gD. 8 g78/ Khối lượng Cu tạo thành là: : ( Câu 76 )A. 25,6 gB. 19, 2 gC. 12,8 gD. 6,4 g 79/ Đốt cháy hoàn toàn 3,1 g P trong ... Mg B. ZnC. Cu D. Al 95 / Một hợp chất có CTHH gồm phi kim liên kết với O, 89/ Cặp chất nào không xảy ra PƯ?A. Fe + HCl B. Zn + CuSO4 C. Ag + HCl D. Cu + AgNO3 90 / Trong hợp chất oxit...

 • 7
 • 8,130
 • 628

Câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 kì 2

94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9

... 94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học 9 GV: Nguyễn Ngọc Hùng Phòng GD&ĐT Hương Trà ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I Trường THCS Hương Phong Môn: Hóa Học 9 Trắc nghiệm 1. Dãy các kim ... M. Thành phần phần trăm của natri trong hợp kim là:A. 39, 5% B. 23% C. 24% D. 29% 94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học 9 GV: Nguyễn Ngọc Hùng 69. Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch ... loại hóa trị II. Kim loại X là:A. Cu B. Na C. Al D. Fe20. Những chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch axit H2SO4 loãng:A. Cu B. Al C. HCl D. CO2 94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học 9...

 • 7
 • 5,168
 • 166

Câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 kì 2

94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 HK I

... 94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học 9 GV: Nguyễn Ngọc Hùng Phòng GD&ĐT Hương Trà ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I Trường THCS Hương Phong Môn: Hóa Học 9 Trắc nghiệm 1. Dãy các kim ... M. Thành phần phần trăm của natri trong hợp kim là:A. 39, 5% B. 23% C. 24% D. 29% 94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học 9 GV: Nguyễn Ngọc Hùng 69. Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch ... loại hóa trị II. Kim loại X là:A. Cu B. Na C. Al D. Fe20. Những chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch axit H2SO4 loãng:A. Cu B. Al C. HCl D. CO2 94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học 9...

 • 7
 • 3,259
 • 145

Câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 kì 2

1000 Câu hỏi trắc nghiệm Hoá hoc 9

... 1000 CÂU TRĂC NGHIỆM Môn: Hóa Học 9 1. Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần?A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe B. ... phảidùng 50 ml dung dịch HCl 0,2 M. Thành phần phần trăm của natri trong hợp kim là:A. 39, 5% B. 23% C. 24% D. 29% 69. Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 ... thu được 2,24 lít khí (ở đktc). Thành phần phần trăm của hỗn hợp kim loại là:A. 38,1% và 61 ,9% B. 39% và 61% C. 40% và 60% D. 35% và 65%63. Cho 10 gam hỗn hợp bột các kim loại sắt và đồng vào...

 • 6
 • 3,844
 • 230

Câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 kì 2

30 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 9 pptx

... 30 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học 9 GV: Ngô Thị Huyền Sở GD&ĐT Lâm Đồng ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I Trường THPT Đạ Tông Môn: Hóa Học 9 I .Trắc nghiệm 1. Dãy các kim loại ... sunfuric đặc, đun nóng. Chất khí sinh ra là:A. H2B. SO3C. SO2D.CO2 30 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học 9 GV: Ngơ Thị Huyền 19. Có thể pha lỗng axit H2SO4 bằng cách:A. Cho từ từ axit vào nước ... kim loại hóa trị II. Kim loại X là:A. Cu B. Na C. Al D. Fe14. Những chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch axit H2SO4 loãng:A. Cu B. Al C. HCl D. CO215. Có thể dùng một hóa chất...

 • 3
 • 1,655
 • 39

Câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 kì 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa học thi HK2 lớp 12

... FeĐáp án: A Câu 127: Chọn phát biểu đúng (chương 7/ bài 31/ chung/mức 1) 19 toSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINHNĂM HỌC 2010-2011CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA HỌC KÌ IIMÔN HÓA HỌC LỚP 12KIM ... phản ứng (chương 6/bài 27+ 29/ chung/mức 1)A. oxi hóa - khửB. axit - bazơC. phân hủyD. thếĐáp án: B Câu 99 : Dãy các chất đều có tính lưỡng tính là (chương 6/ bài 27 + 29/ chung/mức 1)A. AlCl3 ... mạnhĐáp án: C Câu 91 : Tổng số các hệ số tỉ lượng của các chất trong phản ứng nhôm khử sắt từ oxit thành sắt tự do là (chương 6/bài 27 + 29/ chung/mức 1)A. 24B. 11C. 9 D. 6Đáp án: A Câu 92 : Điện...

 • 75
 • 7,436
 • 6

Câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 kì 2

800 Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 12

... 1 Phạm Đức Bình - Lê Thị Tam Phương pháp giải Bài Tập Trắc Nghiệm Hoá Học Luyện Thi Đại Học 800 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đủ Các Thể Loại Các phương pháp giúp giải nhanh bài ... Phần III Bài tập trắc nghiệm Chương I Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương Bài 1 - Hoá đại cương Câu 1: Cho hỗn hợp Na và Mg dư tác dụng với dd H2SO4. ... đầu lần lượt là: A. 7,3 ; 9, 8 ; B. 3,6 ; 4 ,9 C. 10,2 ; 6,1 ; D. 2,4 ; 5,3 E. Không xác định được Câu 4: Có hỗn hợp MX3. - Tổng số hạt proton, nơtron, electron là 196 , trong đó số hạt mang...