Giải bài toán lớp 4 trang 135 136 năm 2024

Toán lớp 4 trang 136: Luyện tập phép chia phân số bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập lại những kiến thức căn bản của phép chia phân số cách thực hiện phép chia 2 phân số trong các dạng bài tập. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

\>> Bài trước: Giải bài tập trang 136 SGK Toán 4: Phép chia phân số

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

  • Phép chia phân số:

Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm như sau: Lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

  • Phép nhân phân số:

Để thực hiện phép nhân hai phân số, ta làm như sau: Lấy tử số của phân số thứ nhất nhân với tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

Hướng dẫn giải bài Luyện tập phép chia phân số – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 136). Các lời giải chi tiết cho từng bài tập, các em học sinh cùng so sánh đối chiếu đáp án sau đây.

Giải bài tập trang 136 SGK Toán 4: Phép chia phân số bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm chắc được những kiến thức căn bản của phép chia phân số, cách thực hiện phép nhân 2 phân số. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Toán lớp 4 trang 136

Toán lớp 4 trang 136 Bài 1

Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau:

Phương pháp giải

Phân số đảo ngược của phân số là phân số

Đáp án:

Phân số đảo ngược của là

Phân số đảo ngược của là

Phân số đảo ngược của là

Phân số đảo ngược của là

Phân số đảo ngược của là

Toán lớp 4 trang 136 Bài 2

Tính:

Phương pháp giải:

Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm như sau: Lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Đáp án:

Toán lớp 4 trang 136 Bài 3

Tính:

Phương pháp giải:

- Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

- Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

a)

+)

+)

+)

b)

+)

+)

+)

Toán lớp 4 trang 136 Bài 4

Một hình chữ nhât có diện tích 2/3 m2, chiều rộng 3/4m. Tính chiều dài của hình đó.

Đáp án:

Chiều dài của hình chữ nhật đó dài số mét là:

)

Đáp số: (m)

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 136 SGK Toán 4: Luyện tập phép chia phân số

Lý thuyết Phép chia phân số

Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm như sau: Lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Một số dạng bài tập phép chia phân số:

Dạng 1: Tìm thương của hai phân số

Phương pháp: Áp dụng quy tắc chia hai phân số.

Dạng 2: Tính giá trị các biểu thức:

Phương pháp giải: Áp dụng các quy tắc tính giá trị biểu thức như ưu tiên tính trong ngoặc trước, thực hiện phép tính nhân, chia trước, phép cộng trừ sau …

Dạng 3: So sánh

Phương pháp: Tính giá trị các biểu thức, sau đó áp dụng các quy tắc so sánh phân số.

Dạng 4: Tìm x

Phương pháp giải: Xác định xem x đóng vai trò nào, từ đó tìm được x theo các quy tắc đã học lớp lớp 3.