Ở vùng đồi núi trọc nên trồng rừng bằng loại cây con nào tại sao

Trả lời câu hỏi Bài 26 trang 68 SGK Công nghệ 7

Đề bài

Theo em, ở vùng đồi núi trọc nên trồng rừng bằng loại cây con nào? Tại sao?

Lời giải chi tiết

Theo em ở vùng đồi núi trọc nên trồng rừng bằng cây con, vì trồng bằng cây con thì sẽ phục hồi nhanh và sinh trưởng phát triển tốt hơn các cách khác.

Loigiaihay.com

 • Ở vùng đồi núi trọc nên trồng rừng bằng loại cây con nào tại sao

  Câu 1 trang 68 SGK Công Nghệ 7

  Em cho biết mùa trồng rừng ở các tỉnh miền Bắc , miền Trung và các tỉnh miền Nam nước ta ?

 • Ở vùng đồi núi trọc nên trồng rừng bằng loại cây con nào tại sao

  Câu 2 trang 68 SGK Công Nghệ 7

  Hãy nêu quy trình làm đất để trồng cây rừng ?

 • Ở vùng đồi núi trọc nên trồng rừng bằng loại cây con nào tại sao

  Câu 3 trang 68 SGK Công Nghệ 7

  Hãy giải thích thao tác kỹ thuật trồng cây con có bầu và cây non dễ trần ?

 • Ở vùng đồi núi trọc nên trồng rừng bằng loại cây con nào tại sao

  Câu 4 trang 68 SGK Công Nghệ 7

  Ở địa phương em ,nếu có trồng cây rừng , thường trồng bằng cây non có bầu hay bằng cây non rễ trần , tại sao ?

 • Ở vùng đồi núi trọc nên trồng rừng bằng loại cây con nào tại sao

  Trả lời câu hỏi Bài 26 trang 67 SGK Công nghệ 7

  Em hãy quan sát hình 43 và ghi vào vở bài tập thứ tự các bước vào dưới mỗi hình cho đúng với quy trình trồng cây rễ trần:

Theo em, ở vùng đồi núi trọc nên trồng rừng bằng loại cây con nào? Tại sao?

Xem lời giải