Câu ca dao trái nghĩa với đoàn kết

Câu hỏi Tiếng Việt mới nhất

Cho các từ sau (Tiếng Việt - Lớp 5)

1 trả lời

Cho các cặp quan hệ từ (Tiếng Việt - Lớp 5)

1 trả lời

Cho các từ sau: (Tiếng Việt - Lớp 5)

1 trả lời

Thùy Chi

Từ trái nghĩa với từ đoàn kết là: chia rẽ, xung khắc

Trả lời hay

83 Trả lời 16:42 22/07

 • Thiên Bình

  Trái nghĩa với đoàn kết là: bè phái, chia rẽ, xung khắc

  Trả lời hay

  79 Trả lời 16:43 22/07

  • Biết Tuốt

   Trái nghĩa với đoàn kết là: chia rẽ, bè phái

   Trả lời hay

   73 Trả lời 16:42 22/07

   • Người Dơi

    Từ trái nghĩa với đoàn kết là chia rẽ

    Trả lời hay

    48 Trả lời 16:41 22/07

    • Bà của Cún Meo Sóc Bông Mun...

     Là chia rẽ

     Trả lời hay

     31 Trả lời 15:09 12/10

     • thu huong duong

      trái nghĩa với từ đoàn kết là: chia rẽ, xung khắc, bè phái


      Trả lời hay

      24 Trả lời 18:18 12/10

      • Chanh Nguyễn

       là xung khắc,chia rẽ và bè phái

       Trả lời hay

       18 Trả lời 15:53 13/10

       • Ngo Thanh Giang?

        Trái nghĩa với xung khắc là gì

        Giúp mình với mình cảm ơn

        Trả lời hay

        11 Trả lời 20:08 18/10

        • Gia Nhi

         phá phách , hủy hoại , phá hoại , tàn hủy , tàn phá

         Trả lời hay

         7 Trả lời 09:18 12/10

         • Hào Lương

          Ko có

          0 Trả lời 11:20 11/10

          • Tải thêm