Ngày 9 tháng 5 năm 2023 Panchang Marathi

Chúc mừng Muhurats 2023

Bấm vào đây

Ngày 7 tháng 6 năm 2023 – Mặt trăng mọc ngày 10. 44 giờ chiều


Sanksha Chaturthi

Sanksha Chaturthi

Tầm quan trọng quốc tế và quốc gia

 

03 Tháng sáu 2023. Vatpurnima

29 tháng sáu 2023. Devshayani Ashadhi Ekadashi, Bakri Eid

 


Lễ tắm em bé. tháng 6 năm 2023

tháng 6 năm 2023

Dartmoohurtshumbh hợp tácatithi3-Jun-23ShubhTừ 06. 15 Như vậy 11. 06. 02 Như vậy 06. 58 Pam, Jyeshtha Krishna Paksha Panchmi 20-Tháng 6-23Shubhatừ 06. 03 Vậy 08. 00 Thu, Ashadha Shukla Paksha II 26-Jun-23Shubhtừ 01. 18h rồi 05. 45 Pum, Ashad Shukla Paksha Ashtami: 27-Tháng 6-23Shubhtừ 06. 06 Như vậy 02. 42 Thu, Ashadha Shukla Paksha 30 tháng 11-23 tháng 6Shubhtừ 04. 09 Vậy 08. 00 Pam, Ashadha Shukla Paksha Dwadashi

Lễ đặt tên Muhurta. tháng 6 năm 2023

tháng 6 năm 2023

Dartmoohurtshumbh Timingatithi 1-Jun-23Shubh,Từ 01. 39 pum so 08. 00 PM, Jyeshtha Shukla Paksha Dwadashi 8-Jun-23Shubh, Từ 06. 03 Vậy 06. 58 Pam, Jyeshtha Krishna Paksha Panchmi 10-Jun-23Shubh, Từ 06. 03 Vậy 02. 02 Thứ Năm, Jyeshtha Krishna Paksha Saptami 12-Jun-23Shubh, Từ 10. 34 Như vậy 08. 00 chiều, Jyeshtha Krishna Paksha Navmi13-Tháng Sáu-23Shubh, từ 09. 28 Vậy 08. 00 chiều, Jyeshtha Krishna Paksha Dashmi 20-Jun-23Shubh, từ 06. 04 Vậy 08. 00 PM, Ashad Shukla Paksha Dwitiya 28-Jun-23Shubh, từ 06. 06 Như vậy 08. 00 PM, Ashadha Shukla Paksha Dashmi 29-Tháng 6-23Shubh, từ 06. 06 Như vậy 03. 06 Pum, Ashadha Shukla Paksha Ekadashi

Lễ Mundan Muhurta. tháng 6 năm 2023

tháng 6 năm 2023

1-Jun-23Shubh từ DartMoohurtShumbh Timingati từ 06. 03 ừm 08. 00 chiều, Jyeshtha Shukla Paksha Dwadashi 2-Jun-23Shubh, từ 06. 03 ừm 06. 52 M, Jyeshtha Shukla Paksha Trayodashi7-Tháng Sáu-23Shubh, từ 06. 03 ừm 08. 00 chiều, Jyestha Krishna Paksha Chaturthi 12-Tháng Sáu-23Shubh, từ 06. 03 ừm 08. 00 chiều, Jyeshtha Krishna Paksha Navmi13-Tháng Sáu-23Shubh, từ 09. 28 ừm 08. 00 chiều, Jyeshtha Krishna Paksha Dashmi 14-Tháng Sáu-23 Shubh, từ 06. 03 ừm 01. 39 Pam, Jyeshtha Krishna Paksha Ekadashi 23-Jun-23Shubh, Từ 06. 05 ô 08. 00 Thứ Năm, Ashad Shukla Paksha Panchmi 27-Tháng Sáu-23Shubh, từ 06. 06 ô 08. 00 PM, Ashadha Shukla Paksha Novmi 28-Tháng Sáu-23Shubh, từ 06. 06 ô 08. 00 PM, Ashadha Shukla Paksha Dashmi 29-Tháng 6-23Shubh, từ 06. 06 ừm 03. 06 Pum, Ashadha Shukla Paksha Ekadashi

Bất động sản (Mua-Bán) Muhurta. tháng 6 năm 2023

Không có muhurats cho tháng này tại thời điểm đó

Lễ đính hôn Muhurta. tháng 6 năm 2023

tháng 6 năm 2023

1-Jun-23Shubh từ DartMoohurtShumbh Timingati từ 06. 03 ừm 08. 00 chiều, Jyeshtha Shukla Paksha Dwadashi 3-Jun-23Shubh, từ 06. 15 ô 11. 17 M, Jyeshtha Shukla Paksha Chaturdashi 7-Tháng Sáu-23Shubh, Từ 06. 03 ừm 08. 00 chiều, Jyestha Krishna Paksha Chaturthi 8-Tháng Sáu-23Shubh, từ 06. 03 ừm 06. 58 Pam, Jyeshtha Krishna Paksha Panchmi 11-Tháng Sáu-23Shubh, Từ 02. 31h 08. 00 chiều, Jyeshtha Krishna Paksha Ashtami: 12-Tháng Sáu-23Shubh, từ 06. 03 ừm 08. 00 chiều, Jyeshtha Krishna Paksha Navmi13-Tháng Sáu-23Shubh, từ 09. 28 ừm 08. 00 chiều, Jyeshtha Krishna Paksha Dashmi 14-Tháng Sáu-23 Shubh, từ 06. 03 ừm 01. 39 Pam, Jyeshtha Krishna Paksha Ekadashi 23-Jun-23Shubh, Từ 06. 05 ô 08. 00 Thứ Năm, Ashad Shukla Paksha Panchmi 24-Tháng Sáu-23Shubh, từ 06. 05 ô 07. 17 M, Ashadha Shukla Paksha Shasthi 26-Jun-23Shubh, từ 01. 18h 08. 00 chiều, Ashad Shukla Paksha Ashtami: 27-Tháng Sáu-23Shubh, từ 06. 06 ô 08. 00 PM, Ashadha Shukla Paksha Novmi 28-Tháng Sáu-23Shubh, từ 06. 06 ô 08. 00 PM, Ashadha Shukla Paksha Dashmi 29-Tháng 6-23Shubh, từ 06. 06 ừm 03. 06 Thứ năm, Ashad Shukla Paksha Ekadashi 30-Jun-23Shubh, Từ 04. 09 ô 08. 00 Pam, Ashadha Shukla Paksha Dwadashi

Hôn nhân Muhurta. tháng 6 năm 2023

tháng 6 năm 2023

Thời gian Dartmoohurtshumbh
1-Tháng Sáu-23Shubh,09. 52 M, 12. 36 Pam, Jyeshtha Shukla Paksha Dwadashi 3-Jun-23Shubh,09. 44 Anjyeshtha Shukla Paksha Chaturdashi 7-Tháng Sáu-23Shubh,09. 29 M, 12. 37 chiều, 09. 07 Lần thứ 5 Krishna Paksha Chaturthi 8-Tháng 6-23Shubh,09. 25 phút, 12. 38 Krishna Paksha Panchmi thứ năm 11-Jun-23Shubh,09. 08 Krishna Paksha Ashtami thứ năm: 12-Jun-23Shubh,09. 09 T, 12. 38 Phút, 09. 08 Pamjyestha Krishna Paksha Navami13-Jun-23Shubh,12. 39 Krishna Paksha Dashmi thứ năm 14-Jun-23Shubh,09. 01 M, 12. 39 Thứ Năm Krishna Paksha Ekadashi 23-Tháng Sáu-23Shubh,11. 20 tháng, 12. 41 Phút, 09. 11 Pamasadya Shukla Paksha Panchmi 26-Tháng Sáu-23Shubh,09. 12 Pamasadya Shukla Paksha Ashtami: 27-Tháng 6-23Shubh,09. 12 Pamasadya Shukla Paksha Novmi28-Tháng 6-23Shubh,11. 00 M, 12. 42 chiều, 09. 12 Pamasadya Shukla Paksha Dashmi

tháng 6 năm 2023

Ngày Ngày Ngày đặc biệt 01 tháng 6 năm 2023 Dharmaveer Sambhaji Maharaj Jayanti (như trên) 02 tháng 6 năm 2023 Ngày đăng quang của Shiva 03 tháng 6 năm 2023 Vatpurnima 04 tháng 6 năm 2023 Kabir Jayanti 05 tháng 6 năm 2023 Guru Hargobind Singh Jayanti Ngày Môi trường Thế giới 06 tháng 6 năm 2023 Lễ đăng quang Shiva - Pháo đài Raigad 07 tháng 6 năm 2023 Sanksha Chaturthi 10 tháng 6 năm 2023 Ngày Tầm nhìn Thế giới 12 tháng 6 năm 2023 Lễ giỗ Rajmata Jijausaheb Bhosle (như ngày) 15 tháng 6 năm 2023 Lễ giỗ Thánh Nivrittinath 17 tháng 6 năm 2023 Lễ giỗ Gopal Ganesh Agarkar,
Ngày giỗ Rajmata Jijausaheb Bhosle (theo ngày) 18 tháng 6 năm 2023 Ngày giỗ Rani Lakshmibai của Jhansi (theo ngày) 19 tháng 6 năm 2023 Ngày Mahakavi Kalidas,
Lễ giỗ Sri Tembeswamy 21 tháng 6 năm 2023 Dakshinayanarambha 22 tháng 6 năm 2023 Ayana Karidin,
Vinayaka Chaturthi 26 tháng 6 năm 2023 Chhatrapati Shahu Maharaj Jayanti 29 tháng 6 năm 2023 Devshayani Ashadhi Ekadashi,
Pandharpur Yatra,
Chaturmasarambh,
lễ dê
30 Tháng Sáu 2023 Vaman Pujan

 • -12%

  Ngày 9 tháng 5 năm 2023 Panchang Marathi

  Báo cáo tử vi ngày sinh

  3.400. 00 3.000. 00 Chọn tùy chọn

 • Ngày 9 tháng 5 năm 2023 Panchang Marathi

  Giấy khai sinh – Bản mềm

  125. 00 Chọn tùy chọn

 • Ngày 9 tháng 5 năm 2023 Panchang Marathi

  Kalnirnaya Marathi Panchang Định kỳ 2023

  50. 00 Thêm vào giỏ hàng

 • Ngày 9 tháng 5 năm 2023 Panchang Marathi

  Dự báo mối quan hệ

  1.500. 00 Xem sản phẩm