Chủ đề: H���������i D������������ng

Có 162 bài viết

Bài 34 trang 10 sbt toán 8 tập 1
Bài 34 trang 10 sbt toán 8 tập 1

() Nhóm các hạng tử một cách thích hợp để xuất hiện hằng đẳng thức và đặt nhân tử chung. Lựa chọn câu để xem lời ...

Bài i.3, i.4, i.5, i.6, i.7, i.8 trang 21 sbt vật lí 10
Bài i.3, i.4, i.5, i.6, i.7, i.8 trang 21 sbt vật lí 10

Hai bến sông A và B cùng nằm trên một bờ sông, cách nhau 18 km. Cho biết vận tốc của ca nô đối với nước là 16,2 km/h và vận tốc của nước đối với bờ ...

Đề bài - bài i.12 trang 17 sbt vật lí 12
Đề bài - bài i.12 trang 17 sbt vật lí 12

(begin{array}{l}tan varphi = dfrac{{{A_1}sin {varphi _1} + {A_2}sin {varphi _2}}}{{{A_1}cos {varphi _1} + {A_2}cos {varphi _2}}} = dfrac{{2sin dfrac{pi }{6} + 4sin dfrac{pi ...

Đề bài - bài tập 3 trang 86 vở bài tập lịch sử 9
Đề bài - bài tập 3 trang 86 vở bài tập lịch sử 9

+ Kêu gọi tinh thần tự nguyện đóng góp của nhân dân; Tổ chức quyên góp, ủng hộ cho quỹ độc lập, phong trào tuần lễ vàng. Đề bài ...

Đề bài - đề kiểm tra 45 phút - đề số 1 - chương i - sinh 12
Đề bài - đề kiểm tra 45 phút - đề số 1 - chương i - sinh 12

Câu 9 (ID:61772). Cho biết các côđon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: GGG - Gly; XXX - Pro; GXU - Ala; XGA - Arg; UXG - Ser; AGX - Ser. Một đoạn mạch gốc của một gen ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút - đề số 4 - chương i - hình học 12
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút - đề số 4 - chương i - hình học 12

Câu 8: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a. Gọi I là trung điểm của cạnh SC. Hình chiếu vuông góc của tam giác IAB xuống mặt phẳng (ABC) có ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút - đề số 2 - chương i - phần 3 - sinh học 10
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút - đề số 2 - chương i - phần 3 - sinh học 10

Bình đựng nước thịt để lâu ngày sẽ có mùi thối vì nước thịt là môi trường thiếu cacbon và thừa nitơ và khi vi sinh vật hoạt động trong môi trường ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút - đề số 9 - chương i - phần 2 -  sinh học 10
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút - đề số 9 - chương i - phần 2 - sinh học 10

Vì: Nhờ có nước. Các tế bào ở cuống lá khi trương nước sẽ có độ cương cứng giúp nâng đỡ lá, còn khi tay ta chạm vào cây lập tức các tế bào này bị ...

Đề bài - đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - đề số 4 – chương i - hóa học 11
Đề bài - đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - đề số 4 – chương i - hóa học 11

(begin{array}{l}A.left( Z right) < left( X right) < left( Y right) < left( T right)B.left( T right) < left( X right) < left( Z right) < left( Y right)C.left( Y right) < left( ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút - đề số 1 - chương i -  hóa học 11
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút - đề số 1 - chương i - hóa học 11

(begin{array}{l}NaHS{O_4} to Na + HS{O_4}^ - HS{O_4}^ - mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover{smash{leftarrow}vphantom{_{vbox to.5ex{vss}}}}$}} {H^ + } + S{O_4}^{2 - ...

Đề bài - đề kiểm tra 45 phút - đề số 19 - học kì i - sinh 6
Đề bài - đề kiểm tra 45 phút - đề số 19 - học kì i - sinh 6

- Muối khoáng: muối khoáng cũng rất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây. Cây cần nhiều loại muối khoáng khác nhau (muỗi đạm, muồi lân, ...

i figured là gì - Nghĩa của từ i figured
i figured là gì - Nghĩa của từ i figured

i figured có nghĩa là Bài hát yêu thích của Shane Dawson, sáu con số bởi Justin Roberts Sáu hình là một bài hát được sử dụng trong memes ví dụ anh chàng: sáu ...

Lesson four: numbers - unit 9 - family & friends special edittion grade 1
Lesson four: numbers - unit 9 - family & friends special edittion grade 1

1. Listen, trace, and repeat. Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn ...

Đề bài - câu 1 trang 132 sgk sinh học 12 nâng cao
Đề bài - câu 1 trang 132 sgk sinh học 12 nâng cao

Cơ quan tương đồng (cơ quan cùng nguồn) là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi cho ...

Bài 9 trang 123 sgk hình học 12 nâng cao
Bài 9 trang 123 sgk hình học 12 nâng cao

(eqalign{& left{ matrix{overrightarrow {QP} .overrightarrow u = 0 hfill croverrightarrow {QP} .overrightarrow {u} = 0 hfill cr} right. cr &Leftrightarrow left{ matrix{2left( {1 + ...

Bài 78 trang 62 sgk  giải tích 12 nâng cao
Bài 78 trang 62 sgk giải tích 12 nâng cao

(fleft( x right) < gleft( x right)) ( Leftrightarrow fleft( x right) - gleft( x right) < 0) ( Leftrightarrow -1 < x < 0) nên trên khoảng (left( { - 1;0} right)) thì (P) nằm ...

Câu 50 trang 48 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao
Câu 50 trang 48 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao

(eqalign{& {{{t^3} + 1} over {left( {2 - t} right)left( {1 + {t^2}} right)}} = {{1 - {t^2}} over {1 + {t^2}}} cr & Leftrightarrow {t^3} + 1 = left( {{t^2} - 1} right)left( {t - 2} ...

Đề bài - bài 5 trang 31 skg hình học 12 nâng cao
Đề bài - bài 5 trang 31 skg hình học 12 nâng cao

(eqalign{& {V_1} = {V_{AMN.ABC}} cr &= {V_{I.ABC}} - {V_{I.AMN}} cr &= frac{1}{3}{S_{ABC}}.AI - frac{1}{3}{S_{AMN}}.AIcr &= {1 over 3}S.2h - {1 over 3}.{S over 4}h cr& = {2 over ...

Đề bài - bài 30 trang 67 sgk hình học 10
Đề bài - bài 30 trang 67 sgk hình học 10

(eqalign{ & D{I^2}= frac{{2left( {D{E^2} + D{F^2}} right) - E{F^2}}}{4}cr &= frac{{2left( {{{10}^2} + {{10}^2}} right) - {{12}^2}}}{4}= 64 cr & Rightarrow DI = sqrt {64} = 8cm cr} ) ...

Đề bài - bài 21 trang 65 sgk hình học 10
Đề bài - bài 21 trang 65 sgk hình học 10

Sử dụng hệ quả của định lí cosin: (cos A = {{{b^2} + {c^2} - {a^2}} over {2bc}}) Đề bài Tam giác (ABC) có (AB = 4cm, BC = 7cm, ...

Đề bài - bài 9 trang 28 sgk hình học 12
Đề bài - bài 9 trang 28 sgk hình học 12

(begin{array}{l} = V - left( {dfrac{1}{6}V + dfrac{1}{6}V + dfrac{1}{6}V + dfrac{1}{6}V} right) = V - dfrac{2}{3}V = dfrac{1}{3}V Rightarrow dfrac{{{V_{ACBD}}}}{V} = ...

Video hướng dẫn giải - giải bài 6 trang 45 sgk giải tích 12
Video hướng dẫn giải - giải bài 6 trang 45 sgk giải tích 12

(begin{array}{l}Leftrightarrow - 3left( {x + 1} right)left( {x - 3} right) = 0Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x + 1 = 0x - 3 = 0end{array} right. Leftrightarrow left[ ...

Video hướng dẫn giải - bài 78 trang 33 sgk toán 8 tập 1
Video hướng dẫn giải - bài 78 trang 33 sgk toán 8 tập 1

- Áp dụng quy tắc: Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích ...

Đề bài - bài 101 trang 49 sgk toán 7 tập 1
Đề bài - bài 101 trang 49 sgk toán 7 tập 1

(begin{gathered} |A| = B,,(B ge 0) hfill Rightarrow left[ begin{gathered} A = B hfill A = - B hfill end{gathered} right. hfill end{gathered} ) Đề bài ...

Đề bài - bài 1 trang 62 sgk vật lí 8
Đề bài - bài 1 trang 62 sgk vật lí 8

- Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác. Đề bài Chuyển ...

Đề bài - chính phủ ta kí với pháp hiệp định sơ bộ ngày 6 - 3 - 1946 và tạm ước ngày 14 - 9 - 1946 nhằm mục đích gì?
Đề bài - chính phủ ta kí với pháp hiệp định sơ bộ ngày 6 - 3 - 1946 và tạm ước ngày 14 - 9 - 1946 nhằm mục đích gì?

- Có thời gian xây dựng và củng cố lực lượng, chuẩn bị cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nhất định sẽ bùng nổ. Đề bài ...

Đề bài - tại sao nói nước việt nam dân chủ cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc
Đề bài - tại sao nói nước việt nam dân chủ cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc "?

+ Thiên tai liên tiếp sảy ra: Lũ lụt lớn vào tháng 8/1948 làm vỡ đê 9 tỉnh Bắc Bộ, rồi đến hạn hán kéo dài làm cho 50% ruộng đất không thể cày cấy ...

i woke up chris breezy là gì - Nghĩa của từ i woke up chris breezy
i woke up chris breezy là gì - Nghĩa của từ i woke up chris breezy

i woke up chris breezy có nghĩa là Đây là chủ yếu được sử dụng khi phụ nữ làm câm shit. ví dụ zoe: * cheat * Jeff: Tôi thức dậy Chris Breezy Zoe: * chết * ...

i suppose là gì - Nghĩa của từ i suppose
i suppose là gì - Nghĩa của từ i suppose

i suppose có nghĩa là 1.) Được sử dụng khi ai đó đang nói quá nhiều và bạn giả vờ lắng nghe 2.) được sử dụng khi một người miễn cưỡng để nói có ...

i wanna be the one you think about at night là gì - Nghĩa của từ i wanna be the one you think about at night
i wanna be the one you think about at night là gì - Nghĩa của từ i wanna be the one you think about at night

i wanna be the one you think about at night có nghĩa là một nhà truy cập từ bài hát flamin Hot Cheetos của clairo. ví dụ Tôi muốn trở thành người bạn nghĩ về ...

Đề bài - bài 69 trang 34 sgk toán 7 tập 1
Đề bài - bài 69 trang 34 sgk toán 7 tập 1

Giả sử ta có: (dfrac{1}{9} = 0,111... = 0,left( 1 right)); thì (0,(1)) là một số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kỳ là (1.) Đề bài ...

i carried a watermelon là gì - Nghĩa của từ i carried a watermelon
i carried a watermelon là gì - Nghĩa của từ i carried a watermelon

i carried a watermelon có nghĩa là từ nhân vật Jennifer Grey, em bé trong nhảy bẩn Khi cô ấy đang nói chuyện với nhân vật Patrick Swayze, Johnny và cầm một quả dưa ...

Đề bài - bài 1 trang 35 sgk hình học 11
Đề bài - bài 1 trang 35 sgk hình học 11

Trong các phép biến hình trên thì phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng không bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì, do đó nó không là phép dời ...

can i have your number là gì - Nghĩa của từ can i have your number
can i have your number là gì - Nghĩa của từ can i have your number

can i have your number có nghĩa là một câu được sử dụng chung trong clip Tôi có thể có số của bạn trên madtv. id diiv = m3> ví dụ oh oh, thật tuyệt, nhưng ...

what was i thinking là gì - Nghĩa của từ what was i thinking
what was i thinking là gì - Nghĩa của từ what was i thinking

what was i thinking có nghĩa là phổ biến nhất bởi những người không có quái vật manh mối những gì đang diễn ra. Tuy nhiên, họ cảm thấy bị ép buộc, Đó là ...

i feel you là gì - Nghĩa của từ i feel you
i feel you là gì - Nghĩa của từ i feel you

i feel you có nghĩa là syn. Tôi hiểu nơi bạn sắp tới từ. ví dụ facal freaking bạn ra ngoài? Tôi cảm thấy bạn. i feel you có nghĩa là loa đồng đều, ...

i wolf you là gì - Nghĩa của từ i wolf you
i wolf you là gì - Nghĩa của từ i wolf you

i wolf you có nghĩa là một câu được sử dụng ban đầu trong sê-ri có tiêu đề bạn.Ý nghĩa của nó là tôi yêu bạn, từ tình yêu được thay thế bởi sói. ...

i fucking hate my life là gì - Nghĩa của từ i fucking hate my life
i fucking hate my life là gì - Nghĩa của từ i fucking hate my life

i fucking hate my life có nghĩa là • một người đang trải qua một cái gì đó khác nhau khó khăn có cuộc sống và đang có một thời gian khó khăn khác vớiBản ...

i see dead people là gì - Nghĩa của từ i see dead people
i see dead people là gì - Nghĩa của từ i see dead people

i see dead people có nghĩa là một trích dẫn nổi tiếng bây giờ được sử dụng bởi nhiều người để chế giễu người khác. Nó có nguồn gốc từ cảm giác ...