all you need is a phone là gì - Nghĩa của từ all you need is a phone

all you need is a phone có nghĩa là

Những gì người ta nói khi người khác rời đi, nhưng họ không cần gì."Điện thoại" có nghĩa là họ có thể mang theo điện thoại di động trong trường hợp người mẹ đang tự hỏi về con trai hoặc con gái.

Thí dụ

Tóc vàng : "Tôi sẽ cần mang theo điều gì?"
Mẹ: "Đừng lo lắng. Tất cả những gì bạn cần là điện thoại!"

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết all you need is a phone là gì - Nghĩa của từ all you need is a phone