Các công thức hóa học lớp 9 nâng cao năm 2024

Giáo viên: Cô Phạm Thị Thúy Ngọc – Giáo viên giỏi cấp thành phố nhiều năm, tốt nghiệp loại Giỏi trường Đại học Huế, có 25 năm kinh nghiệm dạy đội tuyển HSG cấp THCS.

Phong cách, quan điểm giảng dạy

 • Cẩn thận, tỉ mỉ trong rèn kĩ năng cho học sinh
 • Thân thiện và cởi mở.
 • Quan tâm và hướng dẫn học sinh biết gắn các vấn đề trong bộ môn với thực tế đời sống.
 • Hướng dẫn học sinh cách tư duy về hóa học theo phương pháp hiện đại chứ không đơn thuần là ghi nhớ thuần túy.

Điểm nổi bật của khóa học

 • Các chuyên đề trong khóa học bám sát cấu trúc đề thi vào các trường chuyên.
 • Cung cấp bài tập tự luyện để học sinh có thể gắn kết ngay với kiến thức đã học từ đó khắc sâu kiến thức hơn.
 • Dịch vụ trao đổi bài: Hỗ trợ, giải đáp kiến thức, bài tập trong mỗi bài giảng trong suốt khóa học.

Các yêu cầu khóa học

Để học sinh tham gia khóa học đạt hiệu quả, các em học sinh cần thực hiện các bước:

 • Ghi lại thắc mắc trong quá trình học, làm bài để trao đổi dưới bài giảng.
 • Tự giải các bài tập trong bài giảng trước khi theo dõi lời giải của giáo viên.
 • Tự giác làm bài tập tự luyện để đánh giá mức độ hiểu và kiểm tra kỹ năng làm các dạng bài tập mở rộng và nâng cao.

Kết quả học tập

 • Ôn luyện toàn diện các kiến thức, tiếp cận các phương pháp, kĩ năng cần thiết, bám sát các dạng đề thi học sinh giỏi, đề thi vào các trường chuyên.
 • Được tiếp cận hệ thống bài tập phong phú, đặc sắc đi kèm mỗi nội dung/chuyên đề.
 • Được hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về môn học trong suốt quá trình tham gia khóa học.

Đối tượng

Học sinh có nhu cầu muốn học mở rộng và đi sâu hơn chương trình ở trên lớp, hướng tới các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN

 • HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN
  Các công thức hóa học lớp 9 nâng cao năm 2024

  • 4 phút
  • 224
 • HƯỚNG DẪN LÀM, TẢI VÀ IN BTTL
  Các công thức hóa học lớp 9 nâng cao năm 2024

  • 3 phút
  • 261

BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ

 • Bài 1.1. Hệ thống kiến thức nền tảng về oxit (Phần 1)
  Các công thức hóa học lớp 9 nâng cao năm 2024

  • 30 phút
  • 2622
 • Bài 1.2. Hệ thống kiến thức nền tảng về oxit (Phần 2)
  Các công thức hóa học lớp 9 nâng cao năm 2024

  • 31 phút
  • 3
  • 2222

HỆ THỐNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG PHẦN VÔ CƠ

 • Bài 1.1. Hệ thống kiến thức nền tảng về oxit (Phần 1)
  Các công thức hóa học lớp 9 nâng cao năm 2024

  • 30 phút
  • 2622
 • Bài 1.2. Hệ thống kiến thức nền tảng về oxit (Phần 2)
  Các công thức hóa học lớp 9 nâng cao năm 2024

  • 31 phút
  • 3
  • 2222
 • Bài 2.1. Hệ thống kiến thức nền tảng về bazơ (Phần 1)

  • 34 phút
  • 1092
 • Bài 2.2. Kiến thức nền tảng về bazơ (Phần 2)

  • 44 phút
  • 2
  • 1459
 • Bài 3. Hệ thống kiến thức nền tảng về axit

  • 6 phút
  • 2
  • 1118
 • Bài 4.1. Hệ thống kiến thức nền tảng về muối (Phần 1)

  • 34 phút
  • 900
 • Bài 4.2. Kiến thức nền tảng về muối (Phần 2)

  • 29 phút
  • 2
  • 1012
 • Bài 5. Hệ thống kiến thức nền tảng về kim loại

  • 56 phút
  • 2
  • 1159
 • Bài 6. Hệ thống kiến thức nền tảng về phi kim

  • 37 phút
  • 2
  • 935

HỆ THỐNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG PHẦN HỮU CƠ

 • Bài 7.1. Hệ thống kiến thức nền tảng về hidrocacbon (Phần 1)

  • 38 phút
  • 1048
 • Bài 7.2. Hệ thống kiến thức nền tảng về hidrocacbon (Phần 2)

  • 28 phút
  • 2
  • 735
 • Bài 8.1. Hệ thống kiến thức nền tảng về dẫn xuất của Hidrocacbon (Phần 1)

  • 27 phút
  • 512
 • Bài 8.2. Hệ thống kiến thức nền tảng về Dẫn xuất của Hidrocacbon (Phần 2)

  • 19 phút
  • 394

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP NÂNG CAO PHẦN VÔ CƠ

 • Chuyên đề 1.1. Viết phương trình hóa học liên quan đến tính chất hóa học (Phần 1)

  • 49 phút
  • 1270
 • Chuyên đề 1.2. Viết phương trình hóa học liên quan đến tính chất hóa học (Phần 2)

  • 45 phút
  • 689
 • Chuyên đề 1.3. Viết phương trình hóa học liên quan đến tính chất hóa học (Phần 3)

  • 19 phút
  • 2
  • 684
 • Chuyên đề 2.1. Bài tập về dãy chuyển đổi hóa học (Phần 1)

  • 37 phút
  • 700
 • Chuyên đề 2.2. Bài tập về dãy chuyển đổi hóa học (Phần 2)

  • 30 phút
  • 2
  • 954
 • Chuyên đề 3.1. Bài tập nâng cao về nhận biết- điều chế - tách chất (Phần 1)

  • 31 phút
  • 991
 • Chuyên đề 3.2. Bài tập nâng cao về nhận biết - điều chế - tách chất (Phần 2)

  • 38 phút
  • 569
 • Chuyên đề 3.3. Bài tập nâng cao về nhận biết- điều chế - tách chất (Phần 3)

  • 54 phút
  • 2
  • 931
 • Chuyên đề 4.1. Bài tập nâng cao xác định thành phần % của hỗn hợp (Phần 1)

  • 31 phút
  • 525
 • Chuyên đề 4.2. Bài tập nâng cao xác định thành phần % của hỗn hợp (Phần 2)

  • 47 phút
  • 2
  • 770
 • Chuyên đề 5.1. Bài tập nâng cao về xác định CTHH (Phần 1)

  • 42 phút
  • 496
 • Chuyên đề 5.2. Bài tập nâng cao về xác định CTHH (Phần 2)

  • 12 phút
  • 2
  • 755
 • Chuyên đề 6.1. Bài tập nâng cao về tính C%, CM, m, V…(Phần 1)

  • 34 phút
  • 544
 • Chuyên đề 6.2. Bài tập nâng cao về tính C%, CM, m, V…(Phần 2)

  • 47 phút
  • 2
  • 819
 • Chuyên đề 7.1. Bài tập nâng cao liên quan đến KL, PK, dãy HĐHH của KL (Phần 1)

  • 32 phút
  • 496
 • Chuyên đề 7.2. Bài tập nâng cao liên quan đến KL, PK, dãy HĐHH của KL (Phần 2)

  • 22 phút
  • 212
 • Chuyên đề 7.3. Bài tập nâng cao liên quan đến KL, PK, dãy HĐHH của KL (Phần 3)

  • 42 phút
  • 2
  • 434
 • Chuyên đề 8. Bài tâp nâng cao về tăng, giảm khối lượng

  • 47 phút
  • 2
  • 611
 • Chuyên đề 9.1. Bài tập nâng cao liên quan đến hiệu suất phản ứng (Phần 1)

  • 32 phút
  • 470
 • Chuyên đề 9.2. Bài tập nâng cao liên quan đến hiệu suất phản ứng (Phần 2)

  • 29 phút
  • 2
  • 370
 • Chuyên đề 10.1. Bài tập thực nghiệm và ứng dung thực tiễn (Phần 1)

  • 41 phút
  • 314
 • Chuyên đề 10.2. Bài tập thực nghiệm và ứng dung thực tiễn (Phần 2)

  • 23 phút
  • 2
  • 243
 • Chuyên đề 11.1. Bài tập tổng hợp các chất vô cơ (Phần 1)

  • 29 phút
  • 304
 • Chuyên đề 11.2. Bài tập tổng hợp các chất vô cơ (Phần 2)

  • 33 phút
  • 207
 • Chuyên đề 11.3. Bài tập tổng hợp các chất vô cơ (Phần 3)

  • 51 phút
  • 357
 • Chuyên đề 11.4. Bài tập tổng hợp các chất vô cơ (Phần 4)

  • 46 phút
  • 2
  • 412
 • Chuyên đề 12.1. Bài tập về kim loại tác dụng với dung dịch muối (Phần 1)

  • 40 phút
  • 287
 • CHuyên đề 12.2. Bài tập về KL tác dụng với dung dịch muối ( Phần 2 )

  • 31 phút
  • 2
  • 293

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP NÂNG CAO PHẦN HỮU CƠ

 • Chuyên đề 13. Bài tập nâng cao về cấu tạo hợp chất hữu cơ

  • 45 phút
  • 2
  • 1241
 • Chuyên đề 14.1. Bài tập nâng cao về chuỗi biến đổi hóa học của các chất hữu cơ (Phần 1)

  • 39 phút
  • 2
  • 480
 • Chuyên đề 14.2. Bài tập nâng cao về chuỗi biến đổi hóa học của các chất hữu cơ (Phần 2)

  • 47 phút
  • 309
 • Chuyên đề 14.3. Bài tập nâng cao về chuỗi biến đổi hóa học của các chất hữu cơ (Phần 3)

  • 50 phút
  • 293
 • Chuyên đề 15. Bài tập nâng cao nhận biết, điều chế chất hữu cơ

  • 48 phút
  • 2
  • 1105
 • Chuyên đề 16. Bài tập nâng cao về Hidrocacbon

  • 42 phút
  • 2
  • 573
 • Chuyên đề 17.1. Bài tập nâng cao về Rượu, axit, este (Phần 1)

  • 40 phút
  • 472
 • Chuyên đề 17.2. Bài tập nâng cao về Rượu, axit, este (Phần 2)

  • 41 phút
  • 2
  • 284
 • Chuyên đề 18.1. Bài tập nâng cao về Gluxit, hợp chất cao phân tử (Phần 1)

  • 17 phút
  • 159
 • Chuyên đề 18.2. Bài tập nâng cao về Gluxit, hợp chất cao phân tử (Phần 2)

  • 19 phút
  • 2
  • 144
 • Chuyên đề 19.1. Bài tập về xác định công thức hóa học của hợp chất hữu cơ (Phần 1)

  • 35 phút
  • 198
 • Chuyên đề 19.2. Bài tập về xác định công thức hóa học của hợp chất hữu cơ (Phần 2)

  • 7 phút
  • 148
 • Chuyên đề 19.3. Bài tập về xác định công thức hóa học của hợp chất hữu cơ (Phần 3)

  • 30 phút
  • 2
  • 159
 • Chuyên đề 20.1. Bài tập tổng hợp về các chất hữu cơ (Phần 1)

  • 21 phút
  • 132
 • Chuyên đề 20.2. Bài tập tổng hợp về các chất hữu cơ (Phần 2)

  • 31 phút
  • 2
  • 194

HƯỚNG DẪN LUYỆN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI

 • Hướng dẫn luyện đề thi HSG đề 01 (Phần 1)

  • 47 phút
  • 2
  • 683
 • Hướng dẫn luyện đề thi HSG đề 01 (Phần 2)

  • 28 phút
  • 161
 • Hướng dẫn luyện đề thi HSG đề 02 (Phần 1)

  • 26 phút
  • 2
  • 174
 • Hướng dẫn luyện đề thi HSG đề 02 (Phần 2)

  • 31 phút
  • 147
 • Hướng dẫn luyện đề thi HSG đề 03 (Phần 1)

  • 24 phút
  • 2
  • 266
 • Hướng dẫn luyện đề thi HSG đề 03 (Phần 2)

  • 32 phút
  • 209

Giới thiệu giáo viên

Các công thức hóa học lớp 9 nâng cao năm 2024

Phạm Thị Thúy Ngọc -

Bài giảng được tích hợp các đơn vị kiến thức theo chủ đề, ngắn gọn, sắp xếp kiến thức theo một logic, sáng tạo giúp bài học thêm sinh động và dễ hiểu.