Chất nào sau đây khí tác dụng với dung dịch HNO3 loãng không sinh ra khí NO

A. Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O

B. FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

C. Fe(OH)3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O

D. Không phản ứng

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 40

Nguyên tắc luyện thép từ gang là

Cho các phát biểu sau:

(1) Gang là hợp kim của sắt chứa từ 1 - 3,1% là các nguyên tố C, Si, Mn, S và còn lại là Fe.

(2) Thép là hợp kim của sắt trong đó hàm lượng cacbon chiếm 0,01 - 2%.

(3) Thép được sử dụng trong ngành chế tạo máy và máy bay.

(4) Để luyện thép, người ta oxi hóa gang nóng chảy để loại phần lớn các nguyên tố C, P, Si, Mn, S.

(5) Thép đặc biệt là thép ngoài những nguyên tố có sẵn như thép thường còn thêm các nguyên tố được đưa vào là Cr, Ni, Mo, W, Mn, …

Số phát biểu đúng là

Gang, thép là hợp kim của Fe và

Chất nào sau đây khi tác dụng với axit HNO3 không giải phóng khí?

Hóa chất nào sau đây có thể sử dụng để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4

Trong quá trình sản xuất gang, xỉ lò là chất nào sau đây ?

Có thể dùng dung dịch nào sau đây để phản ứng hoàn toàn một mẫu gang ?

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng ?

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.