friendly village là gì - Nghĩa của từ friendly village

friendly village có nghĩa là

AKA là giá trị, Illinois Thị trấn nhỏ ở Illinois ngay bên ngoài Chicago.Tuyên bố được gọi là "làng thân thiện".Mà trong 10 năm có lẽ sẽ là một thị trấn ma.Nơi hoàn hảo để có được một hương vị của cuộc sống thị trấn nhỏ với một quãng lái xe ngắn từ Chicago.

Thí dụ

Ngôi làng thân thiện, Worth, Illinois