fysh n chicks là gì - Nghĩa của từ fysh n chicks

fysh n chicks có nghĩa là

Một phi hành đoàn All Girl Dance trên "Đội nhảy hay nhất của nước Mỹ: Phần 1."Họ là 5 phi hành đoàn hàng đầu ở Mỹ bị loại khỏi Break SK8.

Thí dụ

Cô gái: "Bạn đã xem ABDC đêm qua?"
Cậu bé: "Vâng, Fysh n Chicks đã giết nó. Taeko đang hút thuốc!"

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết fysh n chicks là gì - Nghĩa của từ fysh n chicks